Home Thánh Kinh Hàng Ngày Phải Cầu Nguyện Luôn, Chớ Hề Mỏi Mệt

Phải Cầu Nguyện Luôn, Chớ Hề Mỏi Mệt

by Sưu Tầm
30 đọc

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”Phi-líp 4:6-7

Trong cuộc sống, chúng ta đều từng trải qua những thời điểm phải dùng mọi nỗ lực để giải quyết một vấn đề, nhưng kết quả là gặp phải một vấn đề khác. Đôi lúc chúng ta cảm tạ Chúa vì điều đó sẽ được Ngài lo liệu nhưng vẫn băn khoăn và nhận ra rằng có gì đó vẫn chưa ổn, mọi vấn đề vẫn còn tồn tại.

Kinh Thánh Lu-ca:18, Chúa Giê-xu đã kể cho các môn đồ một thí dụ về người đàn bà góa, ngày ngày kiên trì đến gõ cửa một vị quan án “không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết”. Vị quan án đó từ chối đã lâu, nhưng chính vì sự “làm phiền” đó khiến ông ta quyết định xét công bình cho bà, chỉ để bà không tới làm phiền ông nữa (Lu-ca 18:2-8).

Trước đây tôi đã nghe câu chuyện về người đàn bà góa trong đoạn Kinh Thánh này nhiều lần nhưng không hoàn toàn hiểu rõ điều Chúa Giê-xu dạy dỗ trong câu chuyện, cho đến khi liên kết tất cả với lời phán của Ngài ở câu đầu tiên.

“Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.”Lu-ca 18:1

Điều Chúa Giê-xu dạy dỗ các môn đồ ở đây vô cùng rõ ràng, đó là: “Phải cầu nguyện luôn luôn, chớ hề mỏi mệt.” Chúng ta nương nhờ ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ trong lúc chờ đợi Chúa đáp lời chúng ta, nhưng đầy là cả một tiến trình bước đi với Chúa và trưởng thành trong sự cầu nguyện.

Hãy bền đỗ trong sự cầu nguyện, dù đôi khi thử thách xảy đến quá đỗi mệt mỏi khiến chúng ta nhụt chí và muốn bỏ cuộc. Nhưng Chúa chẳng hề chậm trễ trong việc giải cứu chúng ta đâu. Đức Chúa Trời rút những chiến sĩ mạnh nhất của Ngài từ những vùng nhất của tai họa. Ngài đã chọn chúng ta! Ngài thử thách những người Ngài lựa chọn. Những người được kinh nghiệm Chúa cách cá nhân và rõ ràng nhất, là những người đã trải qua sự đau đớn tột cùng trong thử thách và hoạn nạn.

Ngày hôm nay, mỗi khi quỳ gối cầu nguyện, đừng chỉ cầu xin Chúa cất đi những khó khăn mà bạn đang phải đối diện, mà hãy bám chắc lấy Chúa để vượt qua mọi hoạn nạn; cầu xin Ngài bày tỏ điều Ngài muốn dạy dỗ bạn trong nghịch cảnh đó. Vì sự cầu nguyện không phải là công cụ để buộc Đức Chúa Trời làm điều chúng ta muốn. Mà đó là một tiến trình để chúng ta kinh nghiệm được quyền năng và kế hoạch của Ngài trên cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện để chúng ta phó thác trọn vẹn cuộc đời và mọi hoàn cảnh cho Đức Chúa Trời. Trông cậy hoàn toàn vào sự khôn ngoan và chương trình của Ngài tại đúng thời điểm; theo cách của Ngài. Và đó là cách Chúa khiến chúng ta trưởng thành trong sự trông cậy.

Mọi gánh nặng lớn nhỏ xảy đến đều khiến chúng ta vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên (1 Cô-rinh-tô 4:17).

Ngày hôm nay, bất kể vấn đề bạn đang phải đối mặt là gì, đừng bỏ cuộc! Hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. 

“Thưa Cha,

Cảm ơn Ngài vì ân điển rất lớn Ngài ban cho con qua Chúa Giê-xu Christ; đó là được trò chuyện và ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài mỗi ngày. Tạ ơn Cha vì khi chân con trượt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ con (Thi-thiên 94:18). Có những lúc con thấy mệt mỏi và gần bỏ cuộc thì Thần Linh Ngài thêm sức cho con. Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Ngày hôm nay, dù con đang phải đối mặt với bất cứ điều gì, dù thuộc linh hay thuộc thể mệt mỏi, yếu đuối; con lựa chọn phó thác cho Ngài. Con sẽ bám chặt lấy Chúa không rời, cả trong hoạn nạn và bình an. Xin giúp con cầu nguyện luôn, chẳng hề mỏi mệt. Những thử thách xảy đến sẽ chẳng khiến con rúng động nữa vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Con sẽ tin cậy và chờ đợi Chúa vì Ngài hứa sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài (Lu-ca 18:7-8).

Lòng con sẽ hân hoan, vui mừng chúc tán và dâng lời tạ ơn Chúa trong chính nghịch cảnh của con.

Tạ ơn Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Thi-thiên 90:15 “Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người; Giải cứu người, và tôn vinh người.”

Thi-thiên 55:16-17 “Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ắt sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Our Daily Bread

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like