Home Thánh Kinh Hàng Ngày Tỉnh Thức Trước Những Cám Dỗ

Tỉnh Thức Trước Những Cám Dỗ

by Sưu Tầm
30 đọc

“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”Ma-thi-ơ 26:33

Con người, bất kể là ai cũng đều phải đối mặt với những cám dỗ mỗi ngày, đặc biệt là các Cơ đốc nhân. Dù là tín hữu mới hay người đã tin Chúa lâu năm, đối mặt với cám dỗ là điều vô cùng khó khăn khi chúng ta quyết định sống và làm theo Lời Chúa.

Chừng nào còn ở trong xác thịt, chúng ta sẽ còn yếu đuối và vấp phạm dù lòng chúng ta khao khát được sống trọn vẹn cho Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của chúng ta. Ngài có cả một chiến lược tuyệt vời để giúp chúng ta chống lại những cạm bẫy của Satan bằng Lời của Ngài. Với sự giúp đỡ của Thánh Linh và uy quyền của Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan và vững vàng hơn trước mỗi trận chiến chống lại sự cám dỗ.

Quan trọng hơn cả là thái độ của chúng ta khi đối mặt với cám dỗ. Chúa muốn chúng ta nhờ cậy Ngài để tỉnh thức và lòng chúng ta phải tuyệt đối khước từ sự thỏa hiệp với xác thịt ngay cả khi chúng ta yếu đuối nhất.

Ngày hôm nay, nếu việc đối mặt và chiến đấu với cám dỗ vẫn đang khiến bạn nặng lòng trăn trở, hãy đánh trận trong sự cầu nguyện và đắc thắng bởi uy quyền của Lời Chúa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp bạn đối phó với vấn đề bạn đang gặp phải ngay thì giờ này với lời cầu nguyện ngắn dưới đây:

“Thưa Cha,

Lời Ngài phán rằng, sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, vì Ngài đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33).

Cảm ơn Chúa vì Ngài biết những cám dỗ mà con phải đối mặt ngày hôm nay. Con cần sự giúp đỡ của Ngài trong trận chiến này, vì xác thịt con yếu đuối, dễ ngã lòng và dễ thỏa hiệp. Một mình con chẳng thể làm được gì bởi sức riêng của mình. Chỉ có quyền năng của Thánh Linh và Lời Chúa là vũ khí tối thượng giúp con mạnh mẽ để chiến thắng cám dỗ.

Có những cám dỗ xuất phát từ ý tưởng dối trá mà Sa-tan gieo vào tâm trí con, có những cám dỗ đánh vào cảm xúc, vào cả thuộc linh và thuộc thể. Thực sự phải chống chọi với những điều này mỗi ngày không hề dễ dàng chút nào Chúa ơi! Nên con cầu xin sự khôn ngoan của Ngài giúp con tỉnh thức và giữ mình trước sự lừa dối của ma quỷ.

Xin giúp con nhận ra được đâu là ý muốn của Chúa và đâu là ý định quỷ quyệt của Sa-tan. Cầu xin sức mạnh của Đức Chúa Trời và uy quyền của Lời Ngài giúp con vững vàng chống lại cám dỗ và nhượng bộ xác thịt bất cứ khi nào con chạm trán với nó.

Xin tha thứ cho con vì những lúc yếu đuối đã thỏa hiệp theo xác thịt. Nhưng kể từ hôm nay, xin biến đổi con, giúp con, để dù ở trong sự tranh chiến với xác thịt, con vẫn quyết không đầu hàng hoặc bỏ cuộc, nhưng sẽ dốc sức nhờ cậy Chúa. Nguyện Thánh Linh Chúa giữ bước con ở trong đường lối trong sạch của Ngài, để con không bị kéo đi bởi những ham muốn của điều ác Hãy giúp con ghi nhớ một điều – Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đang sống trong con, mạnh mẽ và lớn lao hơn tất cả mọi quyền lực gian ác đang cai trị trong thế giới này.

Vì Lời Chúa phán rằng những sự cám dỗ đến cho loài người, nhưng chẳng có sự nào quá sức. Chính trong những cám dỗ đó, Ngài sẽ mở đường cho con thoát khỏi (1 Cô-rinh-tô 10:13).  Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng giải cứu thành tín của con. Con tin cậy tuyệt đối vào quyền năng của Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện, Amen.

———————-

Lu-ca 22:40 “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng:  Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.”

1 Cô-rinh-tô 10:13 “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người.  Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu;  nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Ga-la-ti 5:17 “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.”

Gia-cơ 1:13 “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng:  Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.”

Gia-cơ 4:7-10“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.  Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.  Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;  hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.  Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn:  thoughtco.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like