Home Thánh Kinh Hàng Ngày Tôi Có Thể Tìm Thấy Sự Can Đảm Phi Thường Từ Đâu?

Tôi Có Thể Tìm Thấy Sự Can Đảm Phi Thường Từ Đâu?

by Sưu Tầm
30 đọc

” Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho.”  – Hê-bơ-rơ 10:35

Trong một quốc gia, dù có đường lối chính trị đúng đắn, nhưng nếu đầy rẫy sự đối nghịch với Kinh Thánh, thì thật khó để chúng ta sống với lòng can đảm phi thường? Vậy phải làm gì?

Có hai điều chúng ta cần ghi nhớ:

1. Tin rằng Lời Chúa là uy quyền.

Tại sao? Vì đó là chân lý duy nhất không bao giờ dối gạt chúng ta. Nếu bạn chuẩn bị trở thành một người đàn ông hoặc người phụ nữ can đảm, bạn cần phải xây dựng cuộc đời mình trên tảng đá không bao giờ thay đổi, chứ không phải dựa trên những quan điểm phổ biến.

Xây dựng cuộc sống của bạn dựa trên việc hiểu biết Lẽ Thật. “Chúa đã nói như vậy, tôi tin và tôi làm theo – cho dù tôi có hiểu hay không.” Trong Hê-bơ-rơ 6:18 chép rằng: “Hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, — và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, — mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.”

Chúng ta buộc phải lựa chọn, xây dựng cuộc sống của mình hoặc là theo thế giới hoặc là theo Lời Chúa. Trong mọi lời nói và hành động của mình mọi lúc, tôi lựa chọn không giống như số đông. Tại sao? Vì tôi thà làm theo Lời Chúa còn hơn vâng lời người ta.

Nếu bạn không biết mình đang tin tưởng điều gì, thì bạn cần cầu nguyện nhờ cậy Chúa, xin Ngài giúp tìm ra nó. Hội Thánh nơi bạn nhóm sẽ là nguồn hỗ trợ đắc lực để giúp bạn tìm kiếm Lời Chúa và kinh nghiệm Chúa cách sâu sắc hơn qua những bài học, bài giảng hoặc tài liệu.

2. Dành thời gian riêng tư với Chúa.

“Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus.” (Công Vụ 4:13). Chừng nào chúng ta càng dành nhiều thời gian riêng tư với Chúa Giê-xu, chừng đó chúng ta càng ít bị tác động bởi ý kiến của những người khác và sẽ vững tâm hơn nhiều.

Đứng lên một cách dũng cảm cho một quan điểm khác với số đông thường không dễ. Nhưng những phần thưởng cho việc can đảm đứng lên vì Lẽ Thật sẽ mang giá trị đời đời. Hê-bơ-rơ 10:35 chép rằng, “Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho.”

Để có một sự dạn dĩ, vững lòng và can đảm hiếm có, hãy cầu nguyện như thế này ngày hôm nay:

“Cha ơi,

Con muốn được trở thành một người can đảm và mạnh dạn cho Ngài. Con không muốn lùi bước và không muốn người khác kiểm soát hoặc chi phối những suy nghĩ và lời nói của con. Con khao khát được xây dựng cuộc đời mình theo sự dạy dỗ của Ngài, dựa trên nền tảng Kinh Thánh.

Xin giúp con cam kết hai điều ngày hôm nay. Trước tiên, con đồng ý và tin cậy rằng lời Ngài là năng quyền của con. Ngài để Lời Ngài trên danh Ngài. Một Lời phán ra từ Đức Chúa Trời là thể nào, con sẽ tin thể ấy, và cứ bước theo như vậy. Sau nữa, thưa Cha, con muốn được dành thời gian riêng tư với Ngài mỗi ngày – khoảng thời gian chất lượng con dành cho Ngài để được biết Ngài một cách cá nhân. Xin đổ đầy niềm vui và lòng dũng cảm trên con, để những người khác thực sự thấy được rằng, con có Ngài và ở cùng Ngài. Xin giúp con không sợ hãi khi nói ra Lẽ Thật của Ngài. Cảm ơn Chúa con cầu nguyện.

Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.”

——————–

Thi-thiên 25:4-5 “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.”

Ê-phê-sô 6:14-17 “Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.”

Ga-la-ti 5:16-18 “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.”

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like