Home Văn Nghệ Nhen Lửa

Nhen Lửa

by Thanh Hữu
30 đọc

Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Đức Chúa Giê-xu bảo họ: “Các con hãy lại ăn điểm tâm” (Giăng 21:9,10,12)

Ta đang sống, giữa đông tàn thế giới,
Trời về khuya, băng giá lạnh tâm hồn.
Bao tấm lòng, ủ rũ giữa héo hon,
Thầm mơ ước khơi lại tia lửa ấm.

Như Môi se, giữa hoang sơ ảm đạm,
Sa mạc buồn, nhìn năm tháng dần trôi.
Lửa bùng lên, bụi gai cháy lưng đồi, [i]
Nghe Chúa phán, cuộc đời ông thay đổi…

Như Ê-li, nhìn quê hương, xã hội,
Thờ tà thần, chối bỏ Chúa toàn năng.
Lửa từ trời thiêu của lễ Cạt-mên, [ii]
Đem dân sự trở về thờ kính Chúa.

Biển Ga-li-lê, khi bình minh giăng bủa,
Môn đồ về, đánh cá, lánh phúc âm.
Chúa nhen lửa, cùng họ dự điểm tâm, [iii]
Đem họ lại miềm tin yêu phục vụ.

Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ qui tụ, [iv]
Lửa Thánh Thần tuôn đổ đầy quyền năng. [v]
Ban linh ân tuôn chảy phước vĩnh hằng,
Dùng tiếng mới, rao tin mừng khắp chốn.

Con ao ước, lửa linh trời sống động,
Được nhen vào, cháy lại cả hồn linh.
Để đốt đi những ganh ghét, bất bình,
Những cãi vã, hận thù, tranh chức tước.

Con ao ước, lửa linh năng, linh dược,
Sẽ rịt lành những đổ vỡ thương đau.
Ban linh ân, thông cảm góp sức nhau,
Quyết rao giảng, mở mang Vương quốc Chúa.

Ngày mai đây, Chúa Giê-xu trở lại, [vi]
Ta vui mừng, hay hổ thẹn ăn năn?
Ta hớn hở, khi được Chúa ban khen?
Hay cúi mặt, khi nghe Ngài quở trách?

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2  
[ii] 1 Các Vua 18:38-39 
[iii] Giăng 21:12 
[iv] Công-vụ các Sứ-đồ 2:1 
[v] Công-vụ các Sứ-đồ 2:3
[vi] Giăng 14:3

Bình Luận:

You may also like