Home Thánh Kinh Hàng Ngày Làm Thế Nào Ân Điển Có Thể Đưa Bạn Vào Thiên Đàng?

Làm Thế Nào Ân Điển Có Thể Đưa Bạn Vào Thiên Đàng?

by Christianstt.com
30 đọc

“Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.”1 Phi-e-rơ 5:12

Trong cuộc chạy đua khốc liệt cho Đấng Christ, có rất nhiều điều khiến chúng ta dễ vấp ngã,  nhụt chí và bỏ cuộc để rồi bị loại mà không hoàn thành được trọn vẹn. Những cạm bẫy, khó khăn, thử thách cứ thế ập đến cuốn chúng ta vào vòng xoáy với những lo lắng mệt mỏi. Vậy phải làm thế nào để hoàn thành sự chạy và về đích vinh hiển?

Kinh Thánh 1 Phi-e-rơ 5:12 chép rằng, “Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.”  Quả thật, chỉ nhờ Ân điển của Chúa, chúng ta mới có thể được vực dậy, được tiếp thêm năng lực để hoàn thành chặng đua của mình. Bất kể điều gì xảy ra ngày hôm nay, chúng ta luôn có thể trông cậy vào Ân điển vững bền của Ngài, vì:

1. Ân điển của Chúa giúp bạn đứng vững khi bị cám dỗ.

Cám dỗ là điều đầu tiên khiến chúng ta vấp ngã. Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 10:13 chép rằng, “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”

Chúa phán hứa với chúng ta rằng, “trong sự cám dỗ, Ngài cũng sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được”. Có nghĩa là Ngài sẽ có cách giúp chúng ta vượt qua được những nan đề của mình. Và Ngài cũng sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn vào những nan đề đó. Ngài sẽ dạy dỗ, tập rèn chúng ta để nhận diện cám dỗ, chiến thắng và trưởng thành.

2 . Ân điển của Chúa giúp bạn đứng vững khi mệt mỏi.

Rồi đôi lúc, điều chúng ta phải đối diện không phải là cám dỗ mà là sự mệt mỏi. Cuộc sống luôn “biết cách” khiến chúng ta kiệt sức, vì nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng làm những điều đúng đắn, dù không phải lúc nào những “điều đúng đắn” đó đều dễ làm. Nhưng nhờ đâu mà chúng ta có được sức mạnh để làm mọi điều khi đã rất mệt mỏi?

“Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi” – Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 1:21-22 cho thấy, điểm mấu chốt ở đây đó là chúng ta cần phải có Chúa Thánh Linh ở trong lòng. Vì chính Ngài sẽ ban sức và giúp chúng ta làm những điều mà chúng ta không thể làm được bằng sức riêng.

3. Ân điển của Chúa ban sức mạnh để bạn tiếp tục khi gặp khó khăn.

Có những nỗi đau mà dù được cả thế giới chúc phúc cũng không thể nào nguôi ngoai đi được. Rất nhiều điều trong cuộc sống mà con người không thể lường trước hoặc không thể làm giảm đi được – những điều không xứng đáng và dễ gây tổn thương. Khi rơi vào tình trạng này liệu chúng ta sẽ làm gì?

Trước hết, hãy dẹp bỏ những suy nghĩ “Nếu như” và thay vào đó là tập trung vào Đấng Christ và quyền năng của Ngài. Ê-sai 41:10 chép rằng, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” Bằng cách mở lòng và tiếp tục trông cậy vào uy quyền của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống sung mãn trong Ân điển vững bền của Ngài.

Lời cầu nguyện ngắn

Thưa Cha,

Cảm ơn Ngài vì Ân điển lạ lùng, vững bền, không đổi dời mà Ngài đã ban cho cuộc đời con. Quả thật, nếu không bởi Ân điển Chúa, con không thể sống và làm được những điều mà hiện giờ con đang làm.

Con cảm ơn Ngài vì mỗi khi con mệt mỏi, yếu đuối, bị cám dỗ, hoặc muốn bỏ cuộc, thì bởi Ân điển Chúa, con được vực dậy, được thêm sức để tiếp tục chạy đua cho Ngài.

Có những lúc con mệt mỏi, tưởng chừng chẳng còn điều gì có thể khỏa lấp được sự đau đớn, kiệt quệ, bất lực trong lòng con thì ánh sáng tình yêu và sự thương xót của Ngài yên ủi con. Trọn đời con ngập tràn trong bình an và phước hạnh, là sự bình an thật – giữ con vững vàng trong dông bão.

Ngày hôm nay, xin giúp con tiếp tục trông cậy nơi Ngài. Xin khiến cho chân con mạnh mẽ và ý chí con vững vàng. Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con và bày tỏ cho con ý muốn của Ngài, giúp con vâng phục và thêm sức để con làm được những điều con không thể làm bởi sức riêng. Con vui mừng khi được ở trong Ân điển tuyệt vời của Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

* Bạn thấy những ân điển của Chúa đưa bạn qua khỏi những khó khăn như thế nào?
* Làm thế nào để bạn có thể mở rộng ân điển của Thiên Chúa đến người khác?
* Bạn nghĩ chơi trò “Nếu như …” là như thế nào? Bạn đã sử dụng lời bào chữa này khi nào ?

————–

2 Cô-rinh-tô 12:9 “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

Ê-phê-sô 4:7 “Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.”

Gia-cơ 4:14-15 “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.”

Ê-phê-sô 2:8-9 “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Hê-bơ-rơ 4:16 “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”

Biên dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like