Home Chuyên Đề 10 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh

10 Điều Bạn Cần Biết Về Đức Thánh Linh

by ibelieve.com
30 đọc

Con người thường có xu hướng cố gắng làm cho mọi thứ mình biết về Chúa đặt trong một cái hộp mà mình có thể hiểu được. Chúng ta thích những đường thẳng dẫn chúng ta đi từ điểm A đến điểm B theo cách nhanh nhất có thể. Chúng ta ưa chuộng những lời giải thích lý trí chặt chẽ logic. Chúng ta thay những điều bí ẩn với những điều dự đoán bình thường. Nhưng Chúa chính Ngài là một điều bí ẩn. Người Pha-ri-xi và người Sa-đu-sê cho chúng ta thấy nan đề đến khi chúng ta cố ước chừng Chúa. Họ đắm chìm trong các quy định, các giới hạn và quy tắc thêm vào bên cạnh luật pháp của Đức Chúa Trời, mà không hề nhận ra Chúa khi Ngài đứng trước mặt họ. Ngài làm những điều chúng ta không hiểu, và những thứ ấy thường khiến chúng ta khó chịu.

Đức Thánh Linh là một bản thể không thể xác định của Đức Chúa Trời. Chúng ta cố gắng uốn Ngài vào một bài giảng lễ Ngũ Tuần hàng năm, ba Ngôi Đức Chúa Trời, dòng chảy vĩnh hằng, và hội thánh đầu tiên. Tôi chưa từng muốn điều chỉnh Đức Thánh Linh. Trong hơn ba mươi năm qua, tôi đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh trên cuộc đời mình, và tôi biết Chúa tốt hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi sẽ không đánh đổi điều bí ẩn và lạ thường này cho bất cứ điều gì.

Có bằng chứng sau khi chứng minh thần của Chúa, Đức Thánh Linh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy thần của Chúa di chuyển và ngự trên con người. Trong Tân Ước, chúng ta học biết rằng Ngài ngự trên những ai chịu tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh luôn hành động, cá nhân, thành tín, và tôn cao Đấng Christ.

  1. Đức Thánh Linh đến với chúng ta qua sự cứu rỗi.

Ngài cho chúng ta mục đích để làm chứng nhân, đắc thắng, được xức dầu, và vâng theo lời của Chúa. Ngài giúp chúng ta yêu kẻ thù mình, làm các công việc thuộc linh, nghe tiếng Chúa, và bước đi trong sự hiệp nhất với Chúa. Công việc mà Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống này, và bông trái mà Ngài muốn chúng ta sanh ra, chúng ta không thể làm được những điều đó nếu không có năng quyền của Đức Thánh Linh.“Bây giờ Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do”. – 2 Cô-rinh-tô 3:17

  1. Sau sự cứu rỗi, chúng ta kinh nghiệm sự đầy rẫy Đức Thánh Linh.

Điều này mang chúng ta đến sự tự do khỏi các thói nghiện, tội lỗi, và dần dần mang đến cho chúng ta sự bình an sâu sắc, niềm vui không tả xiết, và niềm đam mê tươi mới. Chúng ta có được sự dũng cảm, giảm đi ham muốn thế gian, lời tiên tri, và sự đảm bảo của mối quan hệ làm con cái Ngài.

“Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.Rô-ma 8:14-17

 

  1. Đức Thánh Linh là ngôi độc nhất của Ba Ngôi.

Ngài tách biệt khỏi Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu, nhưng cũng là một trong ba ngôi hiệp nhất. Ngài bình đẳng, đồng vĩnh hằng và là sự mở rộng của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Chúng ta hoàn toàn có thể làm nguội lạnh hoặc chống đối Ngài. Tim Challies nói điều này có nghĩa là làm đau lòng Đức Thánh Linh: “Chúng ta làm tốt, sau đó, xem xét mức độ phạm tội của mình với Chúa là những thứ có thể khiến Ngài đau lòng. Tội lỗi mang sự bất hòa đến cho hội thánh và cũng mang đến đau buồn cho Đức Thánh Linh.”

Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em.” II Cô-rinh-tô 13:14

Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày được cứu chuộc.” Ê-phê-sô 4:30

 

  1. Đức Thánh Linh là sự bảo đảm của chúng ta về sự cứu rỗi đời đời.

Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.” Ê-phê-sô 1:13-14.

Đây là lời mời gọi đầu tiên của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta, một lời nhắc nhở về sự đảm bảo mà chúng ta có được từ Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta. Lần tiếp theo khi bạn cảm nhận được Thần Linh Chúa đang làm việc trong bạn, giúp bạn tránh khỏi sự cám dỗ hoặc mang lại bông trái tốt, hãy coi đó là lời nhắc nhở từ Chúa rằng Ngài sẽ hoàn tất công việc tốt đẹp mà Ngài đã bắt đầu trong bạn.

 

  1. Đức Thánh Linh đang hoạt động và sống trong bạn.

Ngài ban cho bạn khả năng chọn sống theo Thánh Linh chứ không sống theo xác thịt. Sự phụ thuộc của chúng ta vào Đức Thánh Linh là điều làm cho cuộc sống của chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh. Khi chúng ta tiếp tục dựa vào Thánh Linh, chúng ta sẽ dễ dàng bước cùng với Đức Thánh Linh hơn. Bạn có ngày càng yếu đuối trong việc làm lành, tăng trưởng trong kiên nhẫn, niềm vui hoặc tự chủ? Hãy làm sâu sắc hơn sự phụ thuộc của bạn vào Đức Thánh Linh, và nhận ra nhiều quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn.

“Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt, hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.” Ga-la-ti 5:16-17

  1. Chính Đức Thánh Linh làm cho Lời của Đức Chúa Trời trở nên sống động.

Ngài là cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài nhắc nhở chúng ta về những lời dạy của Chúa Giê-xu, và giúp chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Đó là nơi Đức Thánh Linh mặc khải lẽ thật của Chúa cho trái tim chúng ta, và cũng là nơi để linh hồn của chúng ta đáp lại với Ngài. Lời sống này mang lại sự hiệp nhất giữa tâm hồn của con người và thần của Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”- Giăng 4:24

 

  1. Đức Thánh Linh hà sức sống mới vào chúng ta.

Ngài làm cho chúng ta trở thành những tạo vật mới. Trong Giăng 3:3-6, Ni-cô-đem thắc mắc về ý tưởng lạ lùng khi sinh ra lần nữa. Chúa Giê-xu đảm bảo với Ni-cô-đem rằng con người cần phải trải qua hai lần sinh: một lần theo cách tự nhiên của xác thịt, và một lần sinh bởi thần siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tái tạo linh hồn của chúng ta giống như Chúa Giê-xu đã đến để mở đường cho chúng ta trở lại với Chúa.

Chúa Giê-xu đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?” Chúa Giê-xu đáp: “Thật, ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh.” – Giăng 3:3-6

 

  1. Thánh Linh ban cho chúng ta những ân huệ để chúng ta chúc phước Đức Chúa Trời và người khác.

I Cô-rinh-tô 12 giải thích về những ân huệ mà Thánh Linh ban cho chúng ta. Sau đó trong 1 Cô-rinh-tô 12-14, Phao-lô giải thích cách các ân tứ này hoạt động trong thân thể Đấng Christ. Những ân tứ này đến từ Đức Thánh Linh để làm ích chung của thân thể Đấng Christ, và chúng giúp chúng ta sống đời sống thánh khiết và phục vụ người khác. Đây là cách để thân thể của Đấng Christ ảnh hưởng tích cực đến thế giới.

Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lĩnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. Người nầy được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài “ – 1 Cô-rinh-tô 12:4-11

 

  1. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự khôn ngoan của Chúa và ban cho chúng ta đường hướng cùng sự bình an.

Có ai mà không cần hướng dẫn? Thế gian luôn gây khó khăn cho chúng ta và đôi khi khiến chúng ta bị mắc kẹt.  Chúng ta nhìn vào phương tiện truyền thông xã hội, bạn bè, mua sắm, nghiện ngập, thành công, hoặc niềm tự hào của chúng ta để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả những điều này, đều như nhau, sẽ nghiền nát chúng ta. Chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta đau khổ vì thất vọng. Thế giới không thể cho chúng ta sự khôn ngoan mà chúng ta muốn.

Nhưng Đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.“- Giăng 14:26-27

 

  1. Thánh Linh cầu thay cho chúng ta khi cuộc sống quá đau đớn hoặc nặng nề.

Sẽ có những lúc cuộc đời khiến chúng ta câm lặng. Chúng ta sẽ không biết phải nói gì và làm thế nào để cầu nguyện. Mang nỗi đau của chúng ta đến với người khác trở thành một lối thoát không lành mạnh. Trong những khoảnh khắc không nói nên lời là lúc chúng ta để cho Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Chúng ta quỳ xuống, cho phép mình được bắt đầu khóc lóc và rên rỉ.

Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta.Rô-ma 8:26

Hãy thả lỏng chính mình để xem xét lại những gì bạn đang tranh chiến để hiểu về Chúa, và tin cậy Thánh Linh Chúa sẽ bày tỏ tấm lòng của Ngài cho bạn trong thời điểm của Ngài. Bạn không muốn bỏ lỡ khi Ngài xuất hiện trong cuộc đời bạn đâu. Nhận lấy những bí ẩn và điều không đoán được của Ngài.

Chúa ban thần của Ngài cho bạn trong món quà của sự cứ rỗi. Đó là món quà mà bạn sẽ chọn không bóc ra hay sẽ mở ra khám phá. Nếu bạn chọn mở ra, bạn nhận biết được sự trọn vẹn của cuộc đời mà Đức Thánh Linh mang đến cho bước đường của Cơ Đốc Nhân. Món quà này sẽ  được tuôn đổ từ bạn vào thế gian qua lời nói, hành động và cách sống của bạn. Nhưng bạn phải mở món quà và sử dụng mỗi ngày nếu bạn muốn nhận được những lợi ích của Đức Thánh Linh trong cuộc đời bạn. Món quà đó sẽ không bao giờ hết hạn hay cạn đi. Mở món quà hàng ngày và làm chứng về đời sống ngày càng tốt đẹp hơn khi bạn kinh nghiệm sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Bửu Ngọc dịch

Nguồn: ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like