Home Dưỡng Linh CHÚC TÁN CHÚA

CHÚC TÁN CHÚA

by Hong An
30 đọc

Chúa ơi con sẽ tán mỹ về sự chân thật Chúa.

Con sẽ ca tụng về sự rực rỡ oai nghi của Ngài.

Cả ngày lưỡi con sẽ nói về sự công bình Chúa,

Môi và linh hồn con mà Chúa đã chuộc cũng reo vui về Ngài.

Trong ngày chân con trượt, sự nhân từ Ngài nâng đỡ con

Khi tư tưởng bộn bề trong con,

Sự yên ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn con.

Ngài bảo hộ con, giải cứu con khỏi tay kẻ dữ;

Ánh sáng Ngài bủa vây con.

Con cứ nức tiếng mừng rỡ mà hát khen ngợi Ngài;

Các sông vỗ tay,

Các núi nhảy múa,

Biển và muôn vật trong biển cùng nổi sóng ồn ào lên ca ngợi Ngài

Vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi;

Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Con sẽ hát xướng về Ngài luôn luôn,

Và khoái lạc trong sự tìm cầu Ngài

Con thức trước rạng đông và kêu cầu Chúa

Canh đêm chưa khuya, mắt con mở ra suy ngẫm lời Ngài

Con yêu mến lời ấy nhiều lắm

Vì lời ấy làm cho con được thông sáng, giữ con khỏi mọi đường tà

Dẫn con đi trong sự ngay thẳng và công bình

Lời ấy là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con

Lời ấy khiến con được sống lại.

Đức Giê Hô Va ơi Ngài đã làm cho linh hồn con êm dịu an tịnh

Con cứ tiếp tục ngợi khen Ngài đời đời không thôi!

———–

Debbie Thủy biên tập

Cầu nguyện theo Thi-thiên

Bình Luận:

You may also like