Home Dưỡng Linh Tin Cậy Và Đối Mặt Với Thực Tế

Tin Cậy Và Đối Mặt Với Thực Tế

by Hong An
30 đọc

“Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”2 Cô-rinh-tô 4:18

Tin cậy không có nghĩa là chối bỏ thực tế, và càng không phải là cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Hành động của sự tin cậy không phải là công bố rằng “Tôi chẳng buồn” khi thực sự trong lòng bạn đang rất buồn, hoặc “Tôi chẳng đau” khi bạn đang cảm thấy đau đớn; hay nói rằng “Tôi hạnh phúc” khi trong lòng đầy dẫy gánh nặng. Đó không phải tin cậy, mà là cố khỏa lấp thực tại. Tin cậy thực sự là dám đối mặt với thực tế, với những gì đang xảy ra bằng một lòng bình an vì biết chắc rằng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi nan đề của bạn.

Ngày nay có một vài giáo phái Tin Lành cho rằng: “Chỉ cần giữ một thái độ tích cực và quên đi những nan đề của mình là ổn.” Tuy nhiên, quan niệm này không đến từ Chúa Giê-xu, mà mang hơi hướng của Pollyanna – một ngòi bút nổi tiếng của một loạt tiểu thuyết đình đám – với mọi ý tưởng luôn hướng tiềm thức con người theo chiều hướng tích cực quá đà.

Trái lại, Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài bằng cách đối mặt với thực tế và không để cho những nan đề khiến chúng ta nản lòng. Chúa không hứa với chúng ta rằng khi chúng ta tin Ngài thì hoạn nạn sẽ vì thế mà giảm bớt đi, nhưng Ngài khiến chúng ta mạnh mẽ hơn bội phần để đương đầu với mọi thử thách. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là ai.

Chúng ta có thể xây đắp một gia đình dựa trên đức tin, nhưng không phải bằng trí tưởng tượng. Hoặc phát triển kinh doanh bằng đức tin, nhưng không phải bằng những mộng tưởng. Chúng ta có thể xây dựng đời sống đầy đức tin, nhưng bằng cách đối mặt với thực tế.

Và chìa khóa để có tầm nhìn vượt trên hoàn cảnh, đó là: không nhìn vào những sự thấy được, nhưng chăm vào những sự không thấy được. Vì những gì nhìn thấy được (nan đề) chỉ là tạm thời, những gì không nhìn thấy được (quyền năng của Chúa, Thiên Đàng vinh hiển) là đời đời (2 Cô-rinh-tô 4:18).

Ngày nay nhiều người trong số chúng ta, hoặc là quá tập trung vào hoàn cảnh mà không nhìn thấy được cách Đức Chúa Trời đang hành động trên hoàn cảnh đó để khiến chúng ta trưởng thành; hoặc chỉ công bố đức tin bằng môi miệng với một tấm lòng vẫn nặng trĩu nan đề và cố gắng bỏ qua thực tế.

Chúa cho phép những hoàn cảnh xảy đến để dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta phát triển một đức tin vững vàng sau khi đã vượt qua thử thách. Cho nên, nếu chúng ta chỉ giới hạn tầm nhìn của bản thân xung quanh những nan đề, chúng sẽ ở khắp mọi nơi. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian”, nhưng nếu chúng ta nhìn lên Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy bình an – sự bình an thật trong giông bão.

Ngày hôm nay bạn đang nhìn vào điều gì? Bạn có đang đặt cuộc đời và những thử thách trong tay Chúa hay vẫn để lòng nặng trĩu những gánh nặng rồi cố gắng quên đi thực tế?

Hãy ngước lên và nhìn vào Chúa Giê-xu, hãy ngửa trông Đấng Giải Cứu thay vì nhìn vào những nan đề trước mắt và hoảng sợ. Hãy cứ vững lòng, vì Chúa đã thắng thế gian rồi (Giăng 16:33)

Lời cầu nguyện ngắn:

Thưa Cha,

Ngài biết lòng con. Mọi suy nghĩ cùng ý tưởng con chẳng giấu được Ngài. Ngài tỏ tường đường lối con và biết rõ mọi điều con đang phải đối mặt. Ngài vui mừng cùng con khi con thắng lợi, và Ngài chịu khổ cùng con khi con đau khổ. Ngài biết trọn kết quả cùng đích đến của cuộc đời con và chẳng điều gì khiến Ngài ngạc nhiên hết.

Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc dông tố ập đến, con đã để sự tập trung của mình cuốn vào nan đề thay vì nhìn vào Chúa là Đấng tể trị mọi sự. Xin tha thứ cho sự yếu đuối của con và kéo con gần hơn với Ngài, gần hơn với Lời của Ngài mỗi ngày để con luôn ý thức được sự hiện diện Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời con.

Tạ ơn Cha vì con được hưởng đặc ân để thông công với Vua của toàn cõi vũ trụ này bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Xin giúp con gạt bỏ mọi lo lắng trong lòng, dành thời gian quý giá trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài để Thần Linh Ngài thêm sức cho con, giúp con vững tin đối diện với thực tế và sẵn sàng đối mặt với bất kì điều gì đang chờ con ở phía trước. Nguyện mọi ý tưởng của Ngài sẽ dần hình thành trong tâm trí con dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con tin cậy vào sự khôn ngoan và tốt lành của Ngài, vì Ngài là Đấng luôn làm trổi hơn mọi điều con dám cầu xin và suy tưởng.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

Câu Hỏi Suy Ngẫm:

* Bạn có đang xây dựng đời sống mình trên những điều không khả thi chỉ vì bạn không muốn đối mặt với thực tế không?

* Khi bạn chấp nhận đối mặt với thực tế, bạn nghĩ Chúa muốn bạn làm điều gì?

* Tập chú vào Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

—————

Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Hê-bơ-rơ 11:1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

Ê-phê-sô 3:20 “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Thi-thiên 94:18-19 “Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói: Chân tôi trượt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.”

Sophie Nguyễn Thu Vịnh biên dịch

Nguồn: pastorrick.com

Bình Luận:

You may also like