Home Dưỡng Linh Bình An Trong Tâm Hồn

Bình An Trong Tâm Hồn

by Christianstt.com
30 đọc

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”Giăng 14:27

Thưa Chúa Giê-xu,

Tạ ơn Ngài vì sự bình an Ngài đem đến cho nhân loại hư mất này, trong đó có con. Con vui mừng khi được bước đi với Chúa mỗi ngày để kinh nghiệm, tình yêu và những công việc tay Ngài làm trên cuộc đời của từng người trong chúng con.

Cha ơi, dù mỗi ngày phải đối mặt với nhiều vấn đề xảy đến, vật lộn với những cám dỗ, thử thách và rất nhiều sóng gió bủa vây, sự bình an của Đức Chúa Trời chẳng hề lìa khỏi con.

Buổi sáng hôm nay, con vui mừng nhận lãnh sự bình an của Ngài. Khi thế giới đắm chìm trong những biến động, đói kém, bệnh tật; đầy dẫy sự gian ác, cay đắng, mệt mỏi, thì lòng con biết ơn Chúa. Vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của con. Ở trong Ngài con được nương náu mình.

Xin giải phóng con khỏi những lôi cuốn của thế gian này; khỏi tất cả những cám dỗ đang khiến tư tưởng con rối loạn. Xin nắm tay con và giúp con khẳng định lại một cách chắc chắn đức tin của con nơi Ngài. Con cầu xin một tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa để sống một đời sống làm vinh hiển danh Ngài.

Con không muốn chìm đắm trong quá khứ đau thương của mình nữa. Con quyết định gạt bỏ mọi sự bất an, đau đớn, buồn thảm và khao khát được đắm mình trong sự bình an của Ngài. Dù hoàn cảnh khiến con mệt mỏi nhưng lòng con vui mừng trọn vẹn trong sự bình an vì Ngài là Đấng chăm sóc con. Và con biết rằng Chúa cho phép những điều xấu xảy đến để rút ra những điều tốt hơn bội phần.

Thì giờ này con cầu nguyện cho những ai đang đơn độc, những ai đang phải đối mặt với nan đề của mình, những ai đang bị bắt bớ, vu khống, khước từ. Con cầu nguyện cho những người đang chiến đấu ngày đêm với bệnh tật, đau ốm, tổn thương và tan vỡ. Xin Chúa thăm viếng họ, đổ đầy sự bình an của Ngài, là sự bình an trổi hơn mọi sự thông biết, để giữ lòng và ý tưởng họ khỏi sự rúng động. Xin thêm lên đức tin và ban cho họ một lòng trông cậy, nhịn nhục, để họ bám chắc lấy Chúa và tiếp tục bước đi với Ngài.

Con phó dâng ngày hôm nay lên cho Chúa và nhận lãnh sự bình an của Ngài với lòng biết ơn. Nguyện mọi sức lực và sự tập trung của con hướng về Ngài.

Tạ ơn Chúa con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

———————

1 Phi-e-rơ 1:6-7 “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra.”

Hê-bơ-rơ 12:11 “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”

Thi-thiên 37:4-5 “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”

Rô-ma 12:16 “Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.”

Gia-cơ 1:17 “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like