Home Thánh Kinh Hàng Ngày Chia Sẻ Niềm Vui Của Tình Yêu Thương

Chia Sẻ Niềm Vui Của Tình Yêu Thương

by Christianstt.com
30 đọc

“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”1 Giăng 4:16

Cảm ơn Chúa vì ân điển và sự thương xót của Ngài không xiết kể trên cuộc đời mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời của hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã lấy lòng nhịn nhục mà đối cùng chúng ta. Đang khi chúng ta là kẻ có tội, Đấng Christ đã bởi tình yêu; vì chúng ta mà chịu chết.

Mỗi ngày, bằng cách nào đó mỗi chúng ta đều kinh nghiệm được tình yêu và sự bình an của Đức Chúa Trời; kinh nghiệm được công việc của tay Ngài trong mọi sự. Bước sang tuần mới, cầu xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng đầy dẫy tình yêu thương, đến nỗi tràn ra xung quanh cho những người khác. Vì điều răn lớn nhất là yêu. Chúa đã yêu chúng ta thể nào, hãy yêu thương nhau thể ấy:

“Thánh thay là Đức Chúa Trời rất lớn và đáng tôn!

Cả trái đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài.

Cảm tạ Chúa vì tình yêu quá lớn Ngài đã bày tỏ qua sự chết của Con Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc con. Trọn đời con sẽ ngợi khen và chúc tụng ba ngôi Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Ngài khiến chén con phước hạnh và sự vui mừng.

Cha ơi, có ba điều: Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương; thì tình yêu thương quan trọng hơn hết thảy. Bởi tình yêu của Ngài nhân loại ngày hôm nay tìm thấy niềm hy vọng. Bởi ơn thương xót của Ngài mà mọi dân, mọi nước được thăm viếng, được yên ủi và chữa lành. Cũng bởi tình yêu Ngài mỗi chúng con được hiệp một, trở nên thân thể của Đấng Christ.

Tạ ơn Chúa vì hơi thở sự sống của Ngài  nuôi dưỡng linh hồn con mỗi ngày. Bước sang tuần mới, xin giúp con nhận lãnh tình yêu vô điều kiện của Ngài với lòng biết ơn và sự tin cậy, để con được chia sẻ sự vui mừng của tình yêu thương với những người khác. Xin giúp con tiết độ và tỉnh thức trước mọi sự lừa dối, ghen ghét mà quỷ reo vào lòng con. Nguyện Thần Chúa giúp con đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, nâng đỡ và yêu thương anh em mình, là những người đồng chịu sự hoạn nạn giống con (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Xin ban cho con sức lực của Ngài để đối diện với mọi vấn đề xảy đến trong ngày hôm nay một cách khôn ngoan và tin cậy. Nguyện Chúa Thánh Linh kiểm soát mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của con; để mọi việc con làm đều bày tỏ sự khiêm nhường, nhịn nhục, yêu thương đối với mọi người. Và qua đó họ sẽ thực sự thấy được Chúa là Đấng đang sống trong con. Cảm ơn Chúa con cầu nguyện.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

————

1 Cô-rinh-tô 13:8 “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”

1 Giăng 4:18 “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.”

1 Cô-rinh-tô 13:13 “Nên bây giờ có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”

1 Giăng 4:19 “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

Rô-ma 12:9-10 “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mãi mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like