Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hãy Khích Lệ Và Nâng Đỡ Nhau

Hãy Khích Lệ Và Nâng Đỡ Nhau

by Christianstt.com
30 đọc

“Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn”. – Châm-ngôn 17:17

Sự khích lệ là một trong những điều quan trọng nhất của mỗi Cơ Đốc Nhân đối cùng nhau. Điều này bày tỏ một cách rõ ràng tình yêu thương, sự thương xót của các chi thể trong thân thể Đấng Christ.

Sự khích lệ còn là một động lực thuộc linh hùng mạnh trong đời sống của tất cả những ai đang “chạy đua” cho Đấng Christ. Giúp dẹp bỏ sự sợ hãi, khích lệ lòng can đảm để tiến về phía trước. Chúa không tạo nên chúng ta là những chi thể riêng biệt nhưng kết nối cách khăng khít trong huyết của Đấng Christ bởi tình yêu.

Ngày hôm nay, tôi khích lệ bạn, hãy cầu thay và chia sẻ những điều Chúa đã cho phép chúng ta được kinh nghiệm qua chính thử thách của mình để nâng đỡ người khác. Vì mỗi khi chúng ta khích lệ người khác, thì một lần nữa chính bản thân chúng ta được khích lệ. Chính Chúa đã yên ủi chúng ta trong mọi sự khổ nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng ta, thì chúng ta cũng có thể yên ủi người khác trong sự khổ nạn nào họ gặp! (2 Cô-rinh-tô 1:4). Hãy cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho những ai đang cần sự nâng đỡ:

Thưa Cha,

Con chúc tạ Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh và rất lớn. Mọi sự cao trọng và oai nghi đáng quy về một mình Ngài.

Cha ơi, tạ ơn Ngài vì trong cuộc “chạy đua” cho Đấng Christ, dù phải đương đầu với rất nhiều hoạn nạn, thử thách, con vẫn chẳng hề đơn độc. Thánh Linh của Ngài là Đấng sống trong con, ban sức cho con và giúp con tiến về phía trước. Tay của Đức Giê-hô-va đánh trận cùng con!

Tạ ơn Ngài vì trong những lúc con yếu đuối, vấp phạm, mặc cảm, xoay vần một mình trong bế tắc và tránh khỏi sự hiện diện của Ngài thì Ngài đã ban bạn bè, gia đình cùng rất nhiều người khác, đến nâng đỡ thuộc linh và thuộc thể cho con. Bởi tình yêu thương trong chi thể Đấng Christ, họ đã đem ánh sáng của sự hiện diện Ngài vực con dậy, dẫn con ra khỏi nơi tối tăm, bước trở lại vào sự sáng. Con biết ơn Ngài vì ân điển và sự thương xót dư dật Ngài đã làm bằng nhiều cách cho con mỗi ngày.

Chính những lời cầu thay và sự khích lệ của người khác đã vực dậy đức tin của con, khiến con cảm nhận được tình yêu rất lớn của Ngài. Tạ ơn Cha vì đã lấy lòng nhịn nhục đối cùng con. Nguyện tình yêu của Ngài đầy dẫy trong lòng con đến nỗi tràn ra cho những người xung quanh; khiến con trở thành nguồn phước và sự khích lệ cho những người khác. Thay vì nói ra những lời phán xét, khiển trách, xin giúp con cầu thay công bố uy quyền của Lời Đức Chúa Trời, giúp mọi người vượt qua mọi sự khốn nạn của họ. Vì được khích lệ người khác là một đặc ân rất lớn; và mỗi khi công bố sự khích lệ, chính con sẽ được khích lệ.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

———————-

Châm-ngôn 2:6-8 “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thằng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chính, Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.”

Châm-ngôn 18:21 “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.”

Châm-ngôn 16:21 “Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.”

Rô-ma 14:1 “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.”

1 Ti-mô-thê 4:6 “Con giãi tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.”

1 Ti-mô-thê 2:1-2 “Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like