Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hãy Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

Hãy Trở Nên Giống Như Chúa Giê-xu

by Christianstt.com
30 đọc

Đức Chúa Giê-xu chính là tấm gương hoàn hảo đối với không chỉ Cơ Đốc Nhân mà với toàn nhân loại. Ngài chính là của lễ tinh sạch không tì vết của Đức Chúa Trời. Đấng đã vì nhân loại, chịu chết và từ bỏ sự cao trọng nơi Thiên Quốc vinh hiển vì tội lỗi chúng ta. Trong Ngài không có bất cứ một điều gian ác nào, nhưng đầy dẫy tình yêu thương, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín và vâng phục. Ngài là mục đích sống của mỗi một Cơ Đốc Nhân. Thì giờ này hãy quỳ gối tìm kiếm Chúa, và cầu xin Chúa Thánh Linh hành động bên trong chính bạn, biến đổi bạn trở nên giống như Chúa Giê-xu mỗi ngày với lời cầu nguyện dưới đây:

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh.”

1 Phi-e-rơ 1:15-16

Thưa Chúa,

Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên toàn cõi vũ trụ, trong đó có con người chúng con!

Tạ ơn Ngài vì con được tạo nên cách đáng sợ lạ lùng trong nơi kín đáo. Ngài là Đấng nắm rõ thể chất vô hình của con. Cảm ơn Cha vì tình yêu rất lớn và ân sủng quá đỗi Ngài ban cho mỗi chúng con, là những kẻ không xứng đáng.

Buổi sáng ngày hôm nay, con dạn dĩ, khiêm nhường đến trước Ngôi Thánh Ngài, dâng sự vinh hiển, cao trọng, tôn quý đời đời lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Ngài xứng đáng được tôn trọng. Ngoài Ngài ra, chẳng có một Đấng nào khác.

Tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài chính là tấm gương hoàn hảo của con, Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm, Của Lễ hoàn hảo không tì vít của Đức Chúa Trời. Cuộc đời Ngài đã bày tỏ trọn vẹn tình yêu, sự vâng phục, nhân từ, hiền lành, nhu mì, khiêm nhường và nhịn nhục cho đến chết để cứu chuộc con.

Giê-xu ơi, con khao khát được trở nên giống như Ngài. Con khao khát được nhận sự biến đổi của Thánh Linh Ngài, Đấng đang sống trong con. Cầu xin Thần Linh Chúa thay đổi con mỗi ngày, khiến con trở nên tầm thước, vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Để con không như con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc hoặc lay động (Ê-phê-sô 4:13-14).

Xin ban cho con trái tim của Chúa Giê-xu, trái tim tràn đầy tình yêu thương, khiến con sẵn sàng yêu và tha thứ cho những người khác giống như chính Ngài đã yêu và tha thứ cho con. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được (1 Giăng 4:20).

Chính Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha thể nào, cũng hãy khiến con vâng phục thể ấy. Xin ban cho con sự khôn ngoan và sức lực Ngài, khiến chúng con trở thành những người đầy tớ ngay lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và dù ở bất kể địa vị nào, lòng con sẵn sàng hầu việc như cách Chúa Giê-xu đã hầu việc. Xin ban cho con một tấm lòng ngay thẳng và trong sạch trước mặt Ngài. Để phàm làm việc gì chúng con chẳng lằm bằm và lưỡng lự (Phi-líp 2:14), nhưng lấy lòng vui mừng mà làm đầy tớ lẫn nhau. Vì mọi công khó của chúng con trong Chúa chẳng hề vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58).

Cảm ơn Chúa vì không phải con chọn Ngài, nhưng Ngài đã chọn và gọi con. Linh hồn con khao khát được thờ phượng trong vẻ đẹp thánh khiết của Ngài. Vì tất cả mọi sự đẹp đẽ, tốt lành đều từ nơi Đức Chúa Trời mà đến. Xin loại bỏ khỏi lòng con những cáu cặn và bế tắc, để Thần Linh Chúa kiểm soát con mọi bề. Nguyện chẳng một lời dữ nào ra từ miệng con, nhưng khi phải nói xin hãy giúp con nói những lời lành, có ích cho kẻ nghe đến (Ê-phê-sô 4:29).

Hãy giúp con sẵn sàng buông tay khỏi bất cứ điều gì Ngài muốn lấy đi. Vì con biết Ngài sẽ thay thế tất cả những điều đó cách tốt lành và dồi dào. Xin giúp con xây dựng sự an ninh mình ở trong Ngài, không phải trên những gì con đang sở hữu. Vì con tìm thấy sự bình an và thỏa lòng duy nhất ở trong Ngài mà thôi. Con sẽ trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con. Tạ ơn Chúa vì hết thảy mọi sự Ngài đã làm cho con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

——————–

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Ê-sai 40:31 “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

2 Cô-rinh-tô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; nhưng sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

Giê-rê-mi 29:11 “Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.”

1 Cô-rinh-tô 13:13 “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”

Phi-líp 2:5-8 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like