Home Israel Albert Einstein Muốn Biết ‘Suy Nghĩ Của Chúa – Vậy Chúa Nghĩ Gì Về Y-Sơ-Ra-Ên?”

Albert Einstein Muốn Biết ‘Suy Nghĩ Của Chúa – Vậy Chúa Nghĩ Gì Về Y-Sơ-Ra-Ên?”

by Van Anh
30 đọc

JERUSALEM, Israel – Nhà vật lý học Albert Einstein của thế kỷ XX, có lẽ được biết đến nhiều nhất với thuyết tương đối (E = mc2), đã từng nói, “Tôi muốn biết suy nghĩ của Đức Chúa Trời, những điều còn lại chỉ là tiểu tiết”.

Cảm tạ Chúa, những suy nghĩ của Ngài đã được ghi chép lại cho chúng ta trong Thánh Kinh: 66 sách, được viết bởi 40 tác giả trong khoảng thời gian 1.500 năm. Không một từ nào là không liên quan hoặc ngẫu nhiên. Càng nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn, chúng ta càng được mở mắt để thấy được thông điệp có thể làm thay đổi cuộc sống của bất cứ ai.

Tuy nhiên dành thời gian để nghiên cứu Lời Chúa có thể là một thách thức vô cùng khó khăn trong thế giới bận rộn ngày nay.  Trong Kinh Thánh có nhiều câu nói về giao ước của Ngài với Y-sơ-ra-ên.

Ta là Chúa , Ðức Chúa Trời của ngươi,
Ðấng khiến cho biển động sóng gào.”
Danh Ngài là Chúa các đạo quân.
“Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi;
Ta đã dùng bàn tay Ta bao phủ ngươi,
Ðể Ta dựng nên các từng trời,
Ðặt các nền trái đất,
Và nói với Si-ôn rằng, ‘Ngươi là dân Ta.’”
(Isaiah 51:15-16)Ê-sai 51: 15-16

Nhiều người cho rằng chúng ta hiển nhiên được kế thừa thế giới này, nhưng để hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn. Chúng ta cần phải suy ngẫm Lời Ngài và cho phép Lời Ngài thay đổi suy nghĩ của chúng ta và kéo chúng ta đến gần Ngài hơn. Khi chúng ta nhìn nhận con người và các sự kiện qua Lời Chúa, chúng ta sẽ có một góc nhìn và một viễn cảnh hoàn toàn mới  mẻ – hoàn toàn khác với những gì được nói đến trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi nói về Y-sơ-ra-ên.

Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ những điều nầy,
Hỡi I-sơ-ra-ên, vì ngươi là tôi tớ Ta;
Ta đã dựng nên ngươi, ngươi là tôi tớ Ta;
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên ngươi.
Ta sẽ xóa bỏ các vi phạm của ngươi như làm một đám mây tan biến;
Các tội lỗi ngươi sẽ như mây mù tan mất;
Hãy trở lại với Ta, vì Ta đã cứu chuộc ngươi.”
Ê-sai 44: 21-22

Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, dường như tin xấu có nhiều hơn tin tốt.Phương tiện truyền thông muốn có được sự chú ý của chúng ta bằng cách lợi dụng những tin xấu.

Không thiếu lý do để giải thích vì sao đất nước Israel và người Do Thái trở thành mục tiêubị nhắm đến trong suốt nhiều thế kỷ.Bỏ qua những nỗ lực của nhiều người, xu hướng đó chỉ tăng chứ không giảm.

Vì vậy, chúng ta có một lựa chọn. Chúng ta tin phương tiện truyền thông hay tin Chúa.

Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho kết quả tất cả những gì Ngài đã định, thì chúng ta có thể trình dâng lên Ngài trong sự cầu nguyện và tin tưởng giao phó kết quả cho Ngài.Thách thức của chúng ta là muốn ý muốn Chúa được nên, ở đất như trời.

Đức Chúa Trời đã tách biệt đặt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi các dân tộc khác và Ngài sẽ làm trọn mọi điều Ngài đã hứa với vùng đất và dân sự giao ước của Ngài.

Hỡi các quốc gia, hãy nghe lời của Chúa,
Hãy công bố về nó cho những ai ở các hải đảo xa xăm,
Rằng ‘Ðấng tung rải I-sơ-ra-ên ra sẽ gom nhóm nó về,
Ngài sẽ chăn giữ nó như người chăn bầy chăn giữ đàn chiên.’
Vì Chúa đã cứu chuộc Gia-cốp,
Ngài đã chuộc mua nó khỏi tay những kẻ quá mạnh đối với nó.
Chúng sẽ đến và reo mừng trên đỉnh Si-ôn,
Mặt mày ai nấy đều rạng rỡ vì lòng tốt của Chúa,
Về lúa gạo, rượu, và dầu,
Về các con nhỏ của đàn chiên và đàn bò;
Linh hồn chúng vui thỏa như vườn được tưới nước,
Và chúng sẽ không bao giờ sầu não nữa.”  
Giê-rê-mi 31: 10-12

 

Thanh Huê dịch

Nguồn: CBN News

Ảnh: biography.com

Bình Luận:

You may also like