Home Thánh Kinh Hàng Ngày Chẳng Còn Sự Đoán Phạt Nào Cho Những Ai Ở Trong Đấng Christ

Chẳng Còn Sự Đoán Phạt Nào Cho Những Ai Ở Trong Đấng Christ

by Christianstt.com
30 đọc

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong ĐỨc Chúa Giê-xu Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ đã buông tha tôi khỏi tội lỗi và sự chết” – Rô-ma 8:1-2.

Thưa Cha, là Vua vinh hiển của trời đất!

Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì cớ các công việc lạ lùng của Ngài. Linh hồn con mong mỏi trông đợi Ngài vì chẳng điều gì khác khiến con thỏa lòng. Chén con đầy tràn phước hạnh và sự thương xót của Ngài. Những sông của sự sống chảy tràn làm thỏa cơn khát của linh hồn con.

Cảm tạ Chúa, bởi tình yêu quá lớn Ngài dành cho nhân loại, đã vui lòng chịu chết, gánh sự rủa sả, khinh chê, đau đớn thay chúng con, là những kẻ không xứng đáng. Bởi huyết Ngài, con được sanh lại, được gột sạch, và được hoàn toàn tự do. Tình yêu của Ngài rịt lành mọi tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần của con. Con công bố được chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu. Tất cả mọi khó khăn nhẹ và tạm, đau yếu, bệnh tật và các vấn đề khác trong cuộc sống không có quyền cản trở con tự do đến với Ngài.

Xin giúp con chạy đến với Chúa mỗi khi đau đớn hay tổn thương, vì con biết Ngài sẽ làm dịu nỗi đau của con. Cũng hãy giúp con chạy đến với Ngài cả khi con vui vẻ, vì chắc chắn Ngài sẽ chia sẻ vui mừng với con và nhân nó lên vô vàn lần. Ngài là tất cả những gì con cần vào đúng thời điểm. Những khát khao sâu thẳm nhất của con sẽ được thỏa duy nhất ở trong Ngài.

Thế giới này dạy con người cách dựa vào chính mình, xem mình là trong tâm của mọi sự và đặt điều đó làm ưu tiên số một. Nhưng con được kêu gọi để đi một con đường khác, con đường của sự nương tựa hoàn toàn vào Ngài. Xin giúp con không quá bận tâm đến những kế hoạch hay quyết định cho tương lại mà quên mất điều gì là quan trọng nhất. Hãy giúp con sống gần bên Chúa mỗi ngày vì Ngài là Đấng duy nhất giúp con xác định được đường lối đúng đắn cho mình.

Cha ơi, không chỉ cá nhân con, mà tất cả những ai dâng tấm lòng, linh hồn và cuộc đời của mình lên cho Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời họ, cũng không bị hư mất mà được phục hồi địa vị làm con của Ngài, trở nên những người đồng kế tự nước Thiên Đàng vinh hiển với Chúa Giê-xu. Bởi đức tin mà chúng con được xưng công bình. Cũng bởi đức tin mà chúng con dạn dĩ bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh để sống cho Ngài. Thiên Đàng chính là mục tiêu và là lời hứa cho mỗi chúng con hướng đến, nơi các thành phố được dát bằng vàng, chẳng còn đau đớn buồn rầu vì Ngài lau ráo nước mắt của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện mọi vinh quang vinh hiển đều thuộc về Ngôi và nước Ngài đời đời.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

——————

Rô-ma 8:11 “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em sống lại.”

1 Cô-rinh-tô 1:30 “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;”

Ga-la-ti 3:26 “Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like