Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Hủy Phá Sự Trói Buộc Của Xác Thịt

Cầu Nguyện Hủy Phá Sự Trói Buộc Của Xác Thịt

by Christianstt.com
30 đọc

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”Ga-la-ti 5:16

Thưa Cha,

Mỗi ngày mới là một cơ hội nữa Ngài ban cho con, để được sống, được hầu việc và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong phước hạnh bình an của Ngài. Con dạn dĩ đến trước Ngôi Ân Điển bởi huyết của Chúa Giê-xu, dâng lời tạ ơn Ngài. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời chẳng ai dò được!

Cảm tạ Chúa vì sau những vấp ngã trong đời, con học được nhiều từ những lỗi lầm của con. Con nhận được sự phục hồi con và trưởng thành mỗi ngày trong sự dạy dỗ của Ngài.

Nhưng Cha ơi, thật sự nhiều lúc lòng con vẫn ngập ngừng trước những ham muốn của xác thịt, mắt con ưa thích những điều thuộc về thế gian, lòng vương vấn với những mối quan hệ đã chấm dứt. Rất nhiều lời hứa, quyết định, lựa chọn và ràng buộc từ quá khứ cứ quấn lấy tâm trí con khiến con không thể hoàn toàn tập trung vào chương trình tốt lành của Ngài dành cho con. Con mệt mỏi khi tâm trí liên tục bị gợi lại những tổn thương trong quá khứ, những tội lỗi từ bản ngã xác thịt khiến con mặc cảm.

Xin rịt lành tất cả những đau đớn, dằn vặt và gánh nặng còn tồn tại trong lòng con, để con không tập trung vào cảm xúc, là điều Sa-tan đang cố đánh vào tâm trí con, nhưng bám chắc vào Lẽ Thật của Ngài. Xin đóng những cánh cửa của quá khứ, tách con khỏi những sự ưa muốn của xác thịt là những sự gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mệ ăn uống cùng những sự khác (Ga-la-ti 5:19-21). Giúp con bước đi trong ánh sáng công bình và thánh khiết của Ngài.

Thì giờ này con cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu, chặt đứt sự trói buộc của tà-linh trên con, cả thuộc linh và thuộc thể, dù biết hay không biết. Con hủy phá mọi ràng buộc trên những thỏa thuận, cam kết, thề nguyện không thánh khiết trước mặt Chúa. Con công bố sự tha thứ và giải phóng hoàn toàn bởi huyết của Chúa Giê-xu; vì con thuộc về Ngài. Và những kẻ thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Kể từ giờ phút này con được tự do. Mặc cảm tội lỗi, ham muốn xác thịt và quá khứ không còn đeo bám con nữa.

Con không biết tương lai mình nắm giữ điều gì nhưng con biết chắc Ngài là Đấng nắm rõ quá khứ, hiện tại và tương lại của con. Xin giúp con không thỏa hiệp với những suy nghĩ của lối sống xác thịt; con đã được buông tha cho được tự do. Xin giúp con đứng vững và không để mình dưới ách tôi mọi nữa (Ga-la-ti 5:1)

Xin khiến con tập trung vào những cánh cửa Chúa mở cho con. Dẫn con đi đúng hướng trong hành trình trên đất này để mỗi bước con đi sẽ là một bước con đến gần với Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng lìa bỏ con. Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Ngài sẽ làm những việc mới cho con. Con sẽ gặp những người mới, xây dựng các mối quan hệ mới. Nhưng con hạ mình đặt mọi sự dưới chân Chúa, xin Ngài làm chủ và sàng lọc tất cả mọi thứ, để không gì làm con yêu thích hơn sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con lấy lẽ khôn ngoan để đối xử với mọi người và không sa vào bẫy của ma quỷ mà đánh mất mình.

Cảm tạ Chúa, mọi vinh quang, vinh hiển đều thuộc về Ngài!

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————

Ma-thi-ơ 5:29 “Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.”

1 Cô-rinh-tô 6:18 “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.”

Rô-ma 8:6 “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.”

2 Cô-rinh-tô 6:17-18 “Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi; Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa toàn năng phán như vậy.”

Ê-sai 43:18-19 “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao?Ấy là Ta sẽ vạch một on đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy nơi sa mạc.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like