Home Thánh Kinh Hàng Ngày Xin Dạy Chúng Con Bước Đi Trong Sự Sáng

Xin Dạy Chúng Con Bước Đi Trong Sự Sáng

by Christianstt.com
30 đọc

Đức Chúa Giê-xu phán trong Giăng 8:12 rằng, “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-xu ví mình là ánh sáng của thế gian tăm tối này.

Là một Cơ Đốc Nhân, kể từ thời điểm chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình, chúng ta không còn ở trong sự tối tăm nữa nhưng bước vào sự sáng láng. Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa (Ga-la-ti 5:1).

Hãy bước vào sự sáng, hãy ở trong mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời và tìm kiếm mặt Ngài. Hãy cầu xin Chúa dẫn bạn bước đi trong sự sáng và đầu phục Đức Thánh Linh hoàn toàn với lời cầu nguyện dưới đây:

Thưa Cha Thiên Thượng, Chúa tể của trời đất!

Con khiêm nhường quỳ dưới chân Ngài buổi sáng ngày hôm nay, dâng lời ngợi khen và chúc tụng ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Nước Cha được đến, ý Cha được nên và mọi sự cao trọng, vinh hiển, oai nghi,toàn thắng đều thuộc về Ngài.

Thì giờ này, con cầu nguyện xin tình yêu và sự bày tỏ màu nhiệm của Ngài trên cuộc đời con. Cha ơi, con yêu mến Ngài, con chúc tụng và ngợi khen Danh Thánh Ngài vì sự ban cho cách rộng rãi của Ngài trong đời sống con mỗi ngày. Không có Ngài, con chẳng là gì hết. Con biết ơn Chúa vì con được tạo nên cách đáng sợ lạ lùng và được làm con của Ngài.

Cha ơi, xin nắm lấy tay con trong những lúc con yếu đuối. Thấm đẫm con bằng ánh sáng của Ngài. Xin luôn nhắc nhở con rằng, không có một điều gì đáng sợ hoặc đáng lo ngại khi con ở trong ánh sáng của sự hiện diện thánh khiết Ngài.

Xin hãy ôm chặt con trong vòng tay yêu thương ấm áp của Ngài, để con mạnh mẽ hơn cả những thử thách khó khăn con đang phải đối diện. Nơi an toàn nhất cho con trong thế giới trượt dốc này đó là được ở trong chương trình của Ngài, vì chương trình của Chúa là ánh sáng chiếu rọi trên hành trình của cuộc đời con.

Cha ơi, khi những vấn đề của thế giới này cố gắng kéo con và những người thân yêu của con xuống, những cơn sóng giận dữ của đời này bủa vây lấy chúng con, xin hãy vùa giúp.

Xin gìn giữ con khỏi những yếu đuổi của chính mình và giải phóng con khỏi mọi lo lắng đang ngự trị sâu trong lòng và tâm trí con. Vì con đã được gọi đến sự tự do, xin giúp con để con không lấy sự tự do đó làm dịp ăn ở theo tánh xác thịt nữa, nhưng giữ trọn một lòng yêu thương mà làm đầy tớ cho nhau (Ga-la-ti 5:13). Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường và vâng phục giống như Đấng Christ, đã hạ mình, không kể sự cao trọng của mình với Đức Chúa Trời nhưng khiêm nhường và vâng phục cho đến chết. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ và sức lực của Ngài. Vì nếu không có đức tin chúng con chẳng thể vững vàng bước đi được.

Tạ ơn Chúa vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của con. Nguyện sự mạnh mẽ và dạn dĩ của Ngài ở trong con, để con sốt sắng hướng lòng về kế hoạch tuyệt vời mà Ngài đã sắm sẵn cho cuộc đời con.

Hỡi Chúa, chỉ một mình Ngài là Hòn Đá và Đồn lũy con. Ngài là nơi duy nhất con tìm thấy sự bình an và nơi trú ẩn an toàn. Tạ ơn Cha vì Ngài hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ con ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất; và ban sự chữa lành, bình an trọn vẹn trong chính nghịch cảnh của con.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

————–

Thi-thiên 89:15 “Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.”

1 Giăng 1:7 “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Ma-thi-ơ 5:14-16 “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

Phi-líp 2:14-15 “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like