Home Dưỡng Linh Hãy Dâng Hết Mọi Điều Cho Chúa Giê-xu

Hãy Dâng Hết Mọi Điều Cho Chúa Giê-xu

by Christianstt.com
30 đọc

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”Thi-thiên 37:5

Đồng ý dâng cho Chúa trọn cuộc đời và để Ngài hướng dẫn đời sống mình sẽ dẫn bạn bước vào một mối quan hệ thực sự mật thiết với Chúa. Điều này hoàn toàn không mang tính tôn giáo, ngược lại đó là mối quan hệ cá nhân và riêng tư giữa bạn với Đấng Christ. Nếu bạn đang khao khát một mối tương giao gần gũi và sâu sắc hơn với Chúa, hãy đến tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, phó thác đời sống bạn cho những ý muốn tuyệt vời và trọn vẹn của Đức Chúa Trời ngay thì giờ này:

Thưa Cha Thiên Thượng,

Con đến trước mặt Ngài buổi sáng hôm nay, dâng lời chúc tán và ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã chết cho con, để hôm nay con được sống tự do hầu việc Chúa. Cha ơi, con đồng ý dâng cả cuộc đời con cho Ngài! Con yêu mến Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, nhân từ và vĩ đại của con; Ngài xứng đáng được ngợi khen, tôn trọng và vinh hiển đời đời. Con hạ mình xuống thờ lạy Ngài, thưa Chúa.

Nhiều lúc những gì diễn ra xung quanh khiến con bị áp đảo và choáng ngợp không nói lên lời. Nhưng con tạ ơn Chúa vì con được hưởng đặc ân để mỗi khi con bất lực và tuyệt vọng, con được kêu cầu Danh Ngài, là Danh Giê-xu Christ – Đấng Cứu chuộc con. Con cầu sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, là Đấng đang sống và hành động trong con, nhắc nhở con mỗi ngày để con tập trung vào tình yêu và sự hiện diện của Ngài.

Xin giúp con sống một đời sống vâng phục trọn vẹn và bước đi bằng đức tin trước mọi thử thách xảy đến. Con xin dâng mọi suy nghĩ, cảm xúc, gia đình, công việc, tài chính của con lên cho Ngài. Xin khiến con luôn luôn hướng về sự tốt lành của Chúa, kể cả khi áp lực đang chồng chất, vì con biết điều đó sẽ dâng vinh hiển về cho Ngài. Con quyết định vâng phục mọi ý muốn của Chúa. Tạ ơn Cha vì món quà của sự sống và vì những mục đích của Ngài dành cho cuộc đời con. Bất kể điều gì Chúa đặt vào lòng con, con tuyên bố rằng điều đó sẽ được hoàn thành một cách tốt nhất trong khả năng của con bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Con cầu nguyện rằng, khi mọi cám dỗ bủa vây, chính Thánh Linh Chúa hướng dẫn con và giúp con chiến thắng mọi hoàn cảnh con đang phải đối mặt. Tạ ơn Cha vì con có cơ hội được sống cho Ngài, được dâng cuộc đời con để hầu việc Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Con biết ơn Chúa vì những điều lớn lao Ngài làm trong cuộc đời con.

Trong Danh Đức Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Rô-ma 12:1 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

Châm-ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài; Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Gia-cơ 4:8 “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.”

Thi-thiên 127:1 “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like