Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Tìm Kiếm Ý Muốn Của Chúa Cho Cuộc Đời Bạn

Cầu Nguyện Tìm Kiếm Ý Muốn Của Chúa Cho Cuộc Đời Bạn

by Christianstt.com
30 đọc

Có bao giờ bạn thắc mắc liệu mình có bỏ lỡ kế hoạch của Chúa cho cuộc đời mình? Có bao giờ bạn bị áp lực và thất vọng khi đang chờ đợi và chưa tìm thấy mục đích Chúa kêu gọi mình tận hiến cho Ngài?

Trong những năm tháng bước đi theo Chúa, chúng ta nỗ lực và cố gắng làm thật nhiều việc để tìm kiếm kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời mình, chờ đợi hoặc tự hỏi liệu đây có phải là mục đích của Ngài. Nhưng Chúa luôn có chương trình đặc biệt cho mỗi người.

Lời Chúa trong Giê-rê-mi 29:11 chép rằng: “Vì Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.”  Hãy dành thì giờ với Chúa ngay hôm nay để tìm kiếm ý muốn tốt lành mà Chúa hứa ban trên cuộc đời bạn với lời cầu nguyện dưới đây:

Thưa Cha,

Con đến trước mặt Ngài ngày hôm nay, dâng lời chúc tán và ca tụng Danh Thánh của Ngài. Con xin dâng tất cả sự ngợi khen, tôn trọng và vinh hiển cho Chúa vì Ngài xứng đáng.

Hỡi Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì ngày hôm nay. Tạ ơn Ngài vì đã đánh thức con dậy và ban cho con sức khỏe, sự mạnh mẽ, sự khôn ngoan, sự thịnh vượng và đặc ân của Ngài, không chỉ trên cuộc đời con nhưng cả trên gia đình con nữa.

Chúa ơi, con khao khát được sống cho Ngài. Con khao khát được tận hiến và phục vụ Chúa chừng nào con còn sống trên đất này. Xin chỉ cho con biết ý muốn của Ngài dành cho con là gì? Con hoàn toàn sẵn sàng cho chương trình của Ngài trên cuộc đời mình.  Xin dẫn dắt con theo ý muốn Chúa và kiểm soát cuộc đời con, dẫn con đi trong đường lối công bình của Ngài.

Xin Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài, nhưng không theo ý con mà trọn vẹn theo ý muốn Chúa vì con biết rằng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ngài cao hơn đường lối con, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng con cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:9); mọi kế hoạch của Ngài đều tốt lành và trọn vẹn. Xin mặc khải cho con mục đích của Chúa và kéo con gần với Ngài hơn, thưa Cha – Đấng Cứu Chuộc đầy lòng thương xót. Con đói khát sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Con khao khát một mối thông công mật thiết với Ngài.

Xin thay đổi con mỗi ngày và gây dựng con trở nên mạnh mẽ cho Chúa. Xin hãy chạm sâu vào lòng con; hồi phục tâm hồn tan vỡ của con để con được biến đổi và trở nên mới.

Khi con nhận lãnh sự biến đổi, xin tiếp tục bày tỏ cho con những chương trình của Chúa, mỗi ngày, từng bước một và nắm lấy tay con, dẫn lỗi con, khiến con sẽ trở thành người mà Chúa muốn. Nguyện mọi điều con làm đều đem vinh hiển về cho Ngài.

Mọi vinh quang vinh hiển và sự ngợi khen đáng quy về Danh Chúa, vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên cuộc đời con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.”

Cô-lô-se 1:9-12 “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ không ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.  Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.”

Hồng Ân biên dịch

Bởi Cheryce Rampersad

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like