Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Trước Những Cám Dỗ

Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Trước Những Cám Dỗ

by Christianstt.com
30 đọc

 “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ;  tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”Ma-thi-ơ 26:33

Sự cám dỗ là điều mà tất cả chúng ta là những Cơ đốc nhân, đều phải đối mặt, dù cho chặng đường theo Chúa của chúng ta bao lâu đi chăng nữa. Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của chúng ta khi còn ở trong xác thịt nhưng Ngài có cả một chiến lược giúp chúng ta chống lại sự cám dỗ và bẫy của Satan qua chính Lời của Ngài, khiến chúng ta mạnh mẽ và khôn ngoan hơn trong mỗi trận chiến chống lại sự cám dỗ. Nếu bạn đang chiến đấu với tội lỗi và sự cám dỗ,  hãy đánh trận ngay hôm nay bằng sự cầu nguyện và những câu Kinh thánh nói về sự cám dỗ ở dưới đây. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn đối phó với những vấn đề bạn gặp mỗi ngày:

CẦU NGUYỆN CHỐNG LẠI NHỮNG CÁM DỖ

Thưa Cha,

Ngài biết những cám dỗ mà con sẽ phải đối mặt ngày hôm nay; con cần sự giúp đỡ của Ngài trong trận chiến này. Vì xác thịt con yếu đuối nên con cần sự trợ giúp của Ngài và quyền năng của Đức Thánh Linh đổ đầy con bằng sự mạnh mẽ.

Vì Lời Chúa hứa rằng những sự cám dỗ đến cho con, chẳng có sự nào quá sức loài người. Có những sự cám dỗ cả trong tinh thần, cảm xúc, suy nghĩ, hành động cả về thuộc linh lẫn thuộc thể luôn chực chờ để lừa dối con. Con cầu xin sức mạnh của Chúa giúp con đứng lên chống lại cám dỗ và tuyệt đối không nhượng bộ xác thịt bất cứ khi nào con chạm trán với nó.

Dù sẽ có lúc con ở trong sự tranh chiến giữa việc quyết định đầu phục Chúa hay nhượng bộ xác thịt  nhưng xin giúp con tỉnh thức để cám dỗ không thể bắt lấy con một cách bất ngờ được. Con muốn liên tục cầu nguyện để không bị kéo đi bởi những ham muốn của điều ác. Xin giúp con giữ linh hồn mình được nuôi dưỡng đầy đủ bằng Lời Ngài, để con khắc trong lòng rằng Chúa – là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đang sống trong con mạnh mẽ và lớn lao hơn rất nhiều so với mọi quyền lực của sự tối tăm và tội lỗi đang cai trị trong thế giới này.

Và Lời Chúa cũng cho chúng con biết rằng chính Ngài sẽ mở đường cho chúng con thoát khỏi sự cám dỗ. Xin hãy ban cho con sự khôn ngoan và sự thông sáng để mỗi khi con bị cám dỗ con sẽ nhìn thấy cách thoát khỏi cám dỗ mà Ngài chỉ cho con và bước đi khỏi nó. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng giải cứu thành tín của con; và vì con có thể trông cậy Chúa tuyệt đối mỗi khi con cần sự giúp đỡ của Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện, Amen.

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH GIÚP BẠN ĐỐI MẶT VỚI SỰ CÁM DỖ

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” – Mác 14:38

 “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng:  Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.” – Lu-ca 22:40

 “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người.  Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu;  nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” – 1 Cô-rinh-tô 10:13

 “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.” – Ga-la-ti 5:17

 “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng:  Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.”  – Gia-cơ 1:13

  “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta.  Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”  – Giăng 16:33

 “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.  Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.  Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;  hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.  Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” – Gia-cơ 4:7-10

Biên dịch:  Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like