Home Giáo Lý Tin Lành 10 Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm Năm 1948 Và Các Lời Tiên Tri Khác Ứng Nghiệm Đến Năm 2010 – Phần Cuối

10 Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm Năm 1948 Và Các Lời Tiên Tri Khác Ứng Nghiệm Đến Năm 2010 – Phần Cuối

by Van Anh
30 đọc

Lãnh thổ của Israel

Một số lời tiên tri hơn đã ứng nghiệm từ năm 1948 đến 2010

 

54 lời tiên tri ứng nghiệm trong 60 năm (Tiến sĩ Ken Johnson)

 

 • 1948

Israel sẽ được tái lập như một quốc gia. Ê-sai 11:11

Tàu Anh sẽ là con tàu đầu tiên đưa người Do Thái trở về. Ê-sai 60: 9

Israel sẽ trở về như một quốc gia hiệp  nhất, không phải là hai. Ô-sê 1:11; Ê-xê-chi-ên 37: 18,19,22

Israel sẽ được tái lập bởi một nhà lãnh đạo có tên là Đa-vít. Ô-sê 3: 5

Đất nước tái sinh sẽ được đặt tên Israel. Ê-xê-chi-ên 37:11

Ngôi sao của Đa-vít sẽ xuất hiện trên lá cờ Israel. Ê-sai 11:10

Quốc gia sẽ được tái lập trong vùng đất cổ của Ca-na-an. Giê-rê-mi 30: 2,3; Ê-xê-chi-ên 37:12

Israel sẽ chẳng nói về là việc họ thoát khỏi Ai Cập. Giê-rê-mi 16: 14-15

Israel sẽ không trở lại chế độ quân chủ. Mi-chê 5: 5

Israel sẽ được thành lập vào đúng ngày đã được dự đoán. Đa-ni-ên 4; Ê-xê-chi-ên 4: 4-6

Ngôn ngữ Hebrew sẽ được hồi sinh ở Israel. Giê-rê-mi 31:23

Jerusalem sẽ bị chia ra. Xa-cha-ri 14: 1-3

JorDaniel sẽ chiếm Bờ Tây. Sô-phô-ni 2: 8; Xa-cha-ri 12: 1-7

Israel sẽ được phục hồi từ đầu mà không cần Jerusalem. Xa-cha-ri 12: 1-7

Israel sẽ có một quân đội mạnh mẽ (nồi lửa). Xa-cha-ri 12: 1-7; Ê-sai 41

Cuộn Biển Chết sẽ được tìm thấy. Ê-sai 29: 1-4

Israel sẽ được tái lập bởi người thợ rèn thứ tư. Xa-cha-ri 1: 18-21

Những người Do Thái sẽ trở lại trong sự vô tín. Ê-xê-chi-ên 37: 7-8,11

Kẻ chăn đầu tiên sẽ dấy lên. Mi-chê 5: 5-8

 

 • 1949

Người Do Thái Yemen sẽ trở lại. Ê-sai 43: 3-7

 

 • 1951

Israel sẽ kiểm soát Ách-ca-lôn. Xa-cha-ri 9: 1-8

 

 • 1953

Ai Cập sẽ không còn vua cai trị (khủng hoảng Suez). Xa-cha-ri 10: 9-11

 

 • 1967

Kẻ chăn thứ hai sẽ dấy lên. Mi-chê 5: 5-8

Cuộc chiến năm 1967 sẽ xảy ra vào ngày dự đoán. Đa-ni-ên 5

Năm thành phố Ai Cập sẽ bị chiếm bởi người Israel. Ê-sai 19: 16-18

JorDaniel sẽ từ bỏ Bờ Tây. Xa-cha-ri 12: 6

Dân Do Thái ở Bờ Tây sẽ trở về Jerusalem. Xa-cha-ri 12: 6

 

 • 1968

Israel sẽ kiểm soát Ách-đốt. Xa-cha-ri 9: 1-8

 

 • 1973

Cuộc chiến Yom Kippur sẽ xảy ra (3 nước hiệp lại đánh Israel). Mi-chê 5: 5-8

Jerusalem sẽ là nan đề cho tất cả các quốc gia. Xa-cha-ri 12: 2.3

 

 • 1980

Siếc-lơ sẽ được tái sử dụng làm tiền tệ của Israel. Ê-xê-chi-ên 45: 1,2

 

 • 1981

Kẻ chăn thứ ba sẽ xuất hiện. Mi-chê 5: 5-8

Israel sẽ tấn công cơ sở của Iraq (hạt nhân). Mi-chê 5: 5-8

 

 • 1982

Israel sẽ trả lại bán đảo Sinai. Xa-cha-ri 10: 6

Chiến tranh Lebanon đầu tiên sẽ xảy ra (nồi lửa). Xa-cha-ri 12: 6

 

 • 1989

Bức tường Berlin sẽ xụp đổ. Ê-xê-chi-ên 38: 4-6

 • 1990

Người Do Thái Ethiopia sẽ được đưa về Israel. Ê-sai 18: 1-7

 

 • ~ 2000

Các thành phố sẽ được phục hồi và Israel sẽ có những người nông dân không phải Do Thái. Ê-sai 61: 4,5; Sô-phô-ni 2

Jerusalem sẽ phát triển ra ngoài bức tường cũ. Xa-cha-ri 2: 4.5

Đất đai của Israel sẽ bị chia cho cắt bởi các con sông và người Hồi giáo. Ê-sai 18: 1-7

Du khách sẽ bay đến ủng hộ Israel. Ê-sai 60: 8-10; Ê-sai 61

Sẽ liên tục trồng trọt và gặt hái (cây trồng). A-mốt 9: 13-15

Rừng sẽ xuất hiện trở lại ở Israel (tuyết tùng, vv). Ê-sai 41: 18-20

Đất đai và các thành phố bỏ hoang sẽ được phục hồi. Ê-xê-chi-ên 36: 33-36

Năm thành phố vẫn còn bị bỏ hoang. Ma-thi-ơ 11: 20-24

Người Hồi giáo sẽ không công nhận Israel là một quốc gia. Dân số ký 23: 9

Israel sẽ thừa hưởng phần còn lại của Ê-đôm / Palestine. A-mốt 09:12

Vệ tinh và Hệ thống truyền thông truyền hình được phát minh. Khải Huyền 17: 8

 

 • 2004

Hội đồng Sanhedrin sẽ được tái lập. Ma-thi-ơ 24: 15,20

 

 • 2005

Palestine muốn chiếm Jerusalem làm thủ đô của họ. Ê-xê-chi-ên 36: 2,7,10-11

Gaza sẽ bị từ bỏ. Sô-phô-ni 2: 4

Nga và Iran sẽ ký một hiệp ước phòng thủ quân sự. Ê-xê-chi-ên 38: 3-8

 

 • 2006

Chiến tranh Lebanon lần thứ hai sẽ xảy ra. Thi thiên 83: 1-18

 

 • 2010

Thổ Nhĩ Kỳ ký một hiệp ước quân sự với Nga. Ê-xê-chi-ên 38: 3-8

 

Vân Anh dịch

Nguồn: http://www.watchmanbiblestudy.com

Ảnh: baomoi.com; tourinews.es

Bình Luận:

You may also like