Home Bài Viết TÔI MUỐN SỐNG ĐẠO ĐỂ ĐƯỢC NÓI ĐẠO

TÔI MUỐN SỐNG ĐẠO ĐỂ ĐƯỢC NÓI ĐẠO

by ỨC CHIẾN THẮNG
30 đọc

 

Bill Bright là người sáng lập và đứng đầu tổ chức Campus Crusade for Christ International cho tới lúc ông qua đời vào năm 2003.

Trung tâm truyền giáo này vào năm 2011 đã có tới 25,000 giáo sĩ làm việc tại 191 quốc gia trên toàn thế giới.

Bill Bright là một thương gia thành đạt. Nhưng vì quá đam mê Chúa, ông đã từ bỏ sự nghiệp đang lên của mình tại công ty thương mại đang phát triển ở vùng Nam California để đi ra hầu việc Chúa bằng đức tin.

 

Sau này qua sự hầu việc Chúa cách hết lòng của mình, ông đã giành được sự kính trọng và thương yêu của rất nhiều người từ ở trong giáo hội cho đến ra ngoài xã hội, cùng các lãnh đạo cấp quốc gia tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới.

 

Một lần nọ ông được mời đến giảng cho một Hội Thánh lớn ở xa. Trong ấy có một tín đồ lâu năm và lại là một thương gia rất thành đạt. Nghe nói có diễn giả nổi tiếng từ xa đến giảng, người tín đồ này đi mời một người bạn rất là thân của mình từ thuở nhỏ đến nghe.

 

Sau nhiều lần từ chối, nhưng cứ bị hối thúc, cuối cùng người bạn này nói: “Lâu nay anh đã từng mời tôi, giờ lại mời nữa và tôi như bị thúc hối hoài. Nhưng anh thử nhìn lại coi anh với tôi có gì khác biệt đâu? Là bạn thân, hàng ngày tôi làm việc gì mà không có anh trong ấy! Tôi nhậu nhẹt anh cũng nhậu, tôi đi chơi ở hộp đêm anh cũng có mặt ở đấy, tôi nói những lời cộc cằn thô lỗ thì anh cũng không thiếu lời . . . Và nếu đấy là những gì mà Hội Thánh anh đi ấy có cho anh, thì tôi không muốn có một sự liên hệ nào với nó cả . . .

 

Sau khi nghe Mục sư Bill Bright giảng, người tín đồ này liền chạy đến gặp riêng ông với nước mắt ràn rụa, vừa khóc và vừa thưa rằng:

-Xin mục sư cầu nguyện Chúa giúp tôi, làm sao để kể từ nay trở đi tôi có thể sống được một đời sống thay đổi tốt đẹp đủ, để khiến cho người bạn thân của tôi ấy có thể nhìn thấy và biết đến Chúa!

 

Giăng 14 :11, Chúa Jêsus trả lời Philíp mà rằng: “Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta.”

Xin Chúa giúp chúng ta sống như thế nào để bởi công việc mình làm mà khiến nhiều người khác biết đến Chúa.

 

Mục sư Ức Chiến Thắng

 

Bình Luận:

You may also like