Home Uncategorized BẠN ĐANG CÓ TÌNH BẠN MẬT THIẾT VỚI CHÚA KHÔNG?

BẠN ĐANG CÓ TÌNH BẠN MẬT THIẾT VỚI CHÚA KHÔNG?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chúng ta thực sự dành bao nhiêu thời gian để xây dựng mối quan hệ mật thiết với Chúa?

Chúng ta đươc tạo dựng nên để ở trong sự mật thiết với Ngài. Ngài tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:26). Ban cho chúng ta một tâm linh để có thể tương giao với Thánh Linh của Ngài. Hãy nhìn vào trái đất và các tầng trời, mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của tất cả những điều này, Ngài không bao giờ tương giao với một ngọn núi hay một ngôi sao như Ngài đã làm với bạn. Không có vinh dự nào cao cả hơn mà chúng ta có được là được Ngài dựng nên theo hình ảnh của Ngài.

Nhưng khi tội lỗi xen vào con người, nó khiến cho mọi người chết về mặt tâm linh và do đó bị xa cách khỏi Chúa. Tâm linh của chúng ta không cách nào thể hiệp nhất với Chúa trong mối tương giao mật thiết được nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến để trả giá cho tội lỗi bằng sự chết của Ngài, để bây giờ những ai tin Ngài là Cứu Chúa thì tâm linh được tái sinh. Mối liên hệ của người đó với Chúa được kết nối lại thông qua Chúa Giê-Xu (Ê-phê-sô 2:1-5)

Tuy nhiên sự cứu rỗi chỉ là khởi đầu trong mối tương giao của chúng ta với Chúa. Mối tương giao đấy cần được đẩy lên đến sự gần gũi, mật thiết.

Trong Thi thiên 63:1 Đa-vít thốt lên rằng:

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa.

Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước

Linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”

Chúa đặt trong chúng ta một sự khao khát lớn trong sự mật thiết của mối quan hệ, và chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm được sự thoả mãn.

 Nhưng, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đến sự thân mật với Chúa trừ khi chúng ta đầu tư thời gian và công sức vào việc tìm hiểu Ngài.

Không ai có mối quan hệ mật thiết với Chúa mà lại vẫn còn duy trì trong tình trạng không được thay đổi. Lối sống “tín đồ ngày chủ nhật” sẽ khiến bạn không còn chịu nổi nữa. Bạn bắt đầu hiểu Ngài là ai, tình yêu của bạn cho Ngài tăng trưởng và thúc đẩy bạn muốn vâng lời Ngài.

Rồi bạn bắt đầu kinh nghiệm về Chúa, những kinh nghiệm đó dạy bạn rằng Ngài là thành tín và đáng được tin cậy. Nhận thức được sự khôn ngoan và tốt lành trong kế hoạch của Chúa thôi thúc bạn sẵn lòng ở dưới sự lãnh đạo của Ngài.

Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ giây phút chúng ta được cứu rỗi, Kinh thánh ban cho chúng ta một sự mô tả rất thú vị về điều này: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Sự sống đời đời của chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Đừng chờ đợi cho đến thiên đàng , bạn đang sống trong sự sống đời đời rồi, vây hãy đến bước vào trong sự mật thiết với Ngài để có thể nghe được tiếng Ngài và bước đi trong vui mừng của kế hoạch Ngài dành cho bạn ngay hôm nay.

Phỏng theo  Intimacy with God

Dịch bởi Nguyễn Yến

 

 

Bình Luận:

You may also like