Home Văn Nghệ Khi Nào…

Khi Nào…

by Thanh Hữu
30 đọc

Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:17)

Khi nào bạn đã ra đời?
Khi nào bạn đã sống thời ấu thơ?
Khi nào bạn đã mộng mơ?
Khi nào bạn đã giăng tơ cuộc tình?

Khi nào bạn cưới vợ xinh,
Khi nào tậu mãi cho mình nhà cao.
Khi nào bạn đã ước ao,
Thành công hiển đạt biết bao vui mừng.

Khi nào làm giấy khai sinh,
Cho con bé nhỏ, cho mình làm cha?
Khi nào bạn thấy mình già,
Hoa râm tóc bạc đời ta xế chiều.

Khi nào tính tuổi về hưu,
Ngoảnh nhìn quá khứ thật hư dã tràng.
Bao lần bạn đã cười vang?
Bao lần bạn đã khóc than lệ sầu.

Bao lần bạn thấy buồn đau,
Bao lần hy vọng qua mau úa tàn?
Bao lần tỉnh giấc kê vàng,
Thấy đời vô nghĩa sẵn sàng đời sau.

Khi nào bạn đã cúi đầu,
Xin ơn tha thứ nhiệm mầu Giê-su.
Ngài xóa tan những mây mù,
Bình an, hy vọng, khiêm nhu ngập lòng.

Giờ đây, nguyện ước cầu mong,
Tháng ngày còn lại dâng trong tay ngài.
Mưa chiều, nắng sớm ban mai,
Hồn thân tin cậy hát bài ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2017

Bình Luận:

You may also like