Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Đừng Làm Thinh!

Ngày 25 – Đức Chúa Trời Ôi, Xin Đừng Làm Thinh!

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Y-sơ-ra-ên bị đe dọa bởi cuộc tấn công của liên minh các nước xung quanh, vị thi sĩ đã cầu xin sự giải cứu, nhớ lại những lần Đức Chúa Trời đã đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên vào thời Các Thẩm Phán.

Thi Thiên 83:1-18

1 Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng làm thinh.

Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng nín lặng, hay ngồi yên.

2 Vì kìa, các kẻ thù Chúa nổi loạn,

Và những kẻ ghét Ngài ngẩng đầu lên.

3 Chúng âm mưu làm hại dân Chúa,

Bàn tính với nhau chống lại những người mà Ngài bảo vệ.

4 Chúng nói: “Hãy đến tiêu diệt chúng nó khỏi các nước,

Để không còn ai nhớ đến danh Y-sơ-ra-ên nữa.”

5 Vì chúng đồng lòng âm mưu với nhau

Lập giao ước nghịch cùng Chúa:

6 Các trại Ê-đôm và người Ích-ma-ên,

Mô-áp và người Ha-ga-rít,

7 Ghê-banh, Am-môn và A-ma-léc,

Phi-li-tin với cư dân thành Ty-rơ;

8 A-si-ri cũng liên hiệp với chúng

Mà hết lòng hỗ trợ con cháu Lót.

9 Hãy xử chúng như Ma-đi-an,

Như Si-sê-ra và như Gia-bin tại suối Ki-sôn,

10 Là những kẻ bị tiêu diệt tại Ên Đô-rơ

Và trở thành phân cho đất.

11 Hãy làm cho bọn quý tộc của chúng giống như Ô-rép và Xê-ép.

Và tất cả vương hầu chúng giống như Xê-bách và Xanh-mu-na,

12 Vì chúng nói rằng: “Hãy chiếm những đồng cỏ của Đức Chúa Trời làm tài sản của chúng ta.” 13 Đức Chúa Trời của con ôi! Xin làm cho chúng giống như bụi cát trong cơn lốc, như rơm rác trước trận cuồng phong. 14 Như lửa thiêu hủy rừng, như lửa đốt cháy núi thể nào, 15 Thì xin Chúa lấy cuồng phong mà rượt đuổi chúng, và dùng giông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy. 16 Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm cho chúng hổ mặt, nhuốc nhơ để chúng tìm kiếm danh Ngài. 17 Nguyện chúng bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời; nguyện chúng bị sỉ nhục và hư mất, 18 Để chúng biết rằng Chúa là Đấng duy nhất, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí Cao cai trị trên khắp đất.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ than khóc rằng trong khi kẻ thù của Y-sơ-ra-ên đang dấy loạn, chuẩn bị tấn công, thì Đức Chúa Trời vẫn im lặng. Vì vậy, vị thi sĩ đã cầu xin Đức Chúa Trời phá tan sự im lặng của Ngài và bước tới, biện luận rằng một cuộc tấn công dân Y-sơ-ra-ên là cuộc tấn công Đức Chúa Trời, và rằng nếu Y-sơ-ra-ên không còn được ghi nhớ là một dân, điều này sẽ là một sự sỉ nhục đối với danh của Đức Chúa Trời (c.1-4). Sau việc này, vị thi sĩ đã liệt kê tên của mười dân, những kẻ đã lập một liên minh để tấn công Y-sơ-ra-ên, cùng với một danh sách các kẻ thù, những kẻ đã bị Đức Chúa Trời hạ gục qua tay của các thẩm phán. Dẫu rằng vị thi sĩ không thể không tuyệt vọng khi ông nhìn vào tình thế đang mở ra trước mắt ông, nhưng ông vẫn bày tỏ đức tin của mình rằng Đức Chúa Trời sẽ có quyền năng đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ, Đức Chúa Trời sẽ phá vỡ sự im lặng của Ngài và tiêu diệt những kẻ thù kiêu ngạo, như vị thi sĩ tin tưởng (c.5-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 18 Đức Chúa Trời không im lặng khi dân sự của Ngài, những người Ngài yêu thương, bị những kẻ làm công của Sa-tan đe dọa. Phân đoạn ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng không một quyền lực nào có thể cướp chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Hãy đừng sợ hãi sự cám dỗ của tội lỗi hoặc sự tấn công của Sa-tan, nhưng hãy tìm kiếm sự nương náu khỏi những điều đó nơi Đức Chúa Trời đáng kính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4, 12 Tất cả chúng ta là dân của Đức Chúa Trời, những người đã được Đức Chúa Trời cứu qua huyết của Đức Chúa Jêsus. Cho dù chúng ta phải đối diện với khó khăn và khủng hoảng nào đi nữa, chúng ta hãy tìm kiếm sự giúp đỡ và sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

83:1-18 Thi thiên này cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ khiến những kẻ thù như vậy thất bại thảm hại, qua việc bị đưa đến sự sỉ nhục và hư mất – để chúng có thể đến nhận biết Chúa. Có thể Thi Thiên này cho rằng Y-sơ-ra-ên phải bảo vệ chính mình và lời cầu nguyện này cầu xin sự chiến thắng trong trận chiến.

Cầu nguyện: Chúa ôi, thậm chí trong những hoàn cảnh, nơi có vô vàn các lý do để cảm thấy ngã lòng, xin hãy giúp chúng con trỗi dậy nhờ bám lấy Danh của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 8-9

Bình Luận:

You may also like