Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Hãy Mang Người Đó Đến Trước Mặt Chúa

Ngày 09 – Hãy Mang Người Đó Đến Trước Mặt Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã ban những chỉ dẫn cho quá trình mang một người vợ đến trước thầy tế lễ để xác minh sự thật và giải quyết vấn đề khi người vợ có phạm tội ngoại tình hoặc bị chồng mình nghi ngờ là có phạm tội ngoại tình.

Dân Số Ký 5:1131

11 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 12 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người đàn bà lỗi đạo và không chung thủy với chồng; 13 nếu có một người nam ăn nằm với nàng mà chồng không biết và sự thất tiết chưa bị phát hiện (vì không có bằng chứng để tố cáo và nàng không bị bắt quả tang), 14 nếu người chồng nổi ghen với vợ mình vì nàng đã thật sự bị thất tiết hoặc nổi ghen mặc dù nàng không bị thất tiết, 15 thì người ấy phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và đem theo hai lít bột mạch nha làm tế lễ cho nàng. Người chồng đừng đổ dầu vào tế lễ và cũng đừng bỏ nhũ hương lên trên vì là một tế lễ chay về sự ghen tuông, một tế lễ chay để ghi nhớ về tội lỗi.

16 Thầy tế lễ sẽ bảo nàng đến gần và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 17 Kế đó, thầy tế lễ lấy chút nước thánh đổ trong một cái bình gốm và hốt một nhúm đất nơi sân Đền Tạm bỏ trong nước. 18 Thầy tế lễ bảo người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, xả tóc nàng xuống và đặt tế lễ ghi nhớ trong bàn tay nàng, tức là tế lễ chay về sự ghen tuông. Còn thầy tế lễ cầm bình nước đắng của sự nguyền rủa trong tay mình. 19 Thầy tế lễ bắt người nữ thề và nói với nàng: “Nếu không có người nam nào nằm cùng ngươi và nếu ngươi không lỗi đạo với chồng và không thất tiết thì nước đắng của sự nguyền rủa nầy sẽ vô hại cho ngươi. 20 Nhưng, nếu ngươi đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết với một người khác không phải là chồng ngươi…” 21 (bấy giờ thầy tế lễ bắt người nữ lấy một lời thề độc mà thề) và nói tiếp rằng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va khiến ngươi trở nên cớ nguyền rủa và trù ẻo trong dân chúng, khiến người ốm lòi hông và bụng phình lên, dạ ngươi héo đi, 22 Nguyện nước đắng nguyền rủa nầy vào trong ruột gan làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông.” Người nữ sẽ nói rằng: “A-men. A-men!”

23 Sau đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo nầy vào một cuốn sách rồi lấy nước đắng rửa đi. 24 Thầy tế lễ sẽ bắt người nữ uống nước đắng của sự nguyền rủa, và nước đắng nầy sẽ vào trong người nàng, làm cho nàng đau khổ, đắng cay. 25 Thầy tế lễ sẽ lấy nơi tay nàng tế lễ chay về sự ghen tuông đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng trên bàn thờ. 26 Thầy tế lễ lấy một nắm bột tế lễ chay về sự ghi nhớ và xông trên bàn thờ, rồi bảo người nữ uống nước đắng. 27 Khi thầy tế lễ bảo nàng uống nước đắng, nếu quả nàng bị thất tiết và không chung thủy với chồng thì nước đắng của sự nguyền rủa sẽ vào trong người, làm nàng đau khổ, cay đắng, bụng nàng sẽ phình lên và ốm lòi hông. Người nữ nầy sẽ trở thành cớ nguyền rủa trong dân chúng. 28 Còn nếu người nữ không bị thất tiết, vẫn còn trong trắng thì nàng sẽ không bị tổn hại và có thể sinh con.

29 Đó là luật về ghen tuông khi một người đàn bà đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết, 30 hoặc khi nào người chồng nổi ghen với vợ mình. Người chồng phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ áp dụng toàn bộ luật lệ nầy đối với nàng. 31 Người chồng sẽ không có lỗi gì, còn người vợ sẽ chịu lấy hậu quả nếu phạm tội.’”

Suy ngẫm và hiểu

Khi một người nam bị khiến phải nghi ngờ về sự đoan chính của vợ mình, Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề đó qua thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng một tế lễ chay để ghi nhớ và bảo người vợ bị nghi ngờ uống nước đắng, sau đó bảo người ấy xưng nhận sự vô tội của mình. Nếu người vợ trong trắng, sẽ không xảy ra điều gì, nhưng nếu nàng phạm tội, nàng sẽ bị rủa sả. Cách thức đó khó hiểu đối với chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời cho phép nó được sử dụng để giải quyết sự ô uế giữa hai vợ chồng và phục hồi lòng tin trong mối quan hệ của họ (c.11-31).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-31 Hệ thống này, điều buộc một người phụ nữ đến trước Đức Chúa Trời và chứng minh sự vô tội của mình, chỉ dựa trên sự ghen tuông của người chồng, và điều không trừng phạt người chồng bằng bất kỳ cách nào, cho dù sự vô tội của nàng được chứng minh, có thể dường như cực kỳ gia trưởng. Tuy nhiên, hệ thống này không chỉ đơn giản là một biện pháp làm dịu đi những người chồng với những sự ghen tuông của họ. Đó là một hệ thống nghiêm khắc nhấn mạnh việc không cho phép thậm chí một chút ghen tuông, để ngăn ngừa sự hủy hoại của cả cá nhân lẫn cộng đồng. Đó không phải là một hệ thống tước đoạt đi các quyền của phụ nữ, mà là một hệ thống bảo vệ họ. Bởi lẽ nó mở ra một con đường cho phụ nữ, những người bị chồng mình kết tội một cách bất công, được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi và sự buộc tội. Nói cách khác, qua hệ thống này, Đức Chúa Trời bảo vệ sự trong sạch của dân Y-sơ-ra-ên và đảm bảo không có người nữ nào bị đối xử bất công.

Tham khảo   

5:15 tế lễ chay. Dành cho thủ tục bình thường, xem Lê-vi-ký chương 2. Không đổ dầu và nhũ hương vào cho thấy đây không phải là một dịp vui vẻ.

5:18 xõa tóc xuống. Một hành động của sự xấu hổ, hoặc có lẽ là của sự than khóc (tham chiếu Lê-vi Ký 10:6; 21:10)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con tìm kiếm và sống đời sống thánh khiết hơn để giữ sự trong sạch trong gia đình chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 11-12

Bình Luận:

You may also like