Home Dưỡng Linh Đức Chúa Jêsus, Cửa Của Chiên Và Người Chăn Chiên Thật

Đức Chúa Jêsus, Cửa Của Chiên Và Người Chăn Chiên Thật

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus giải thích ai là người chăn chiên thật bằng việc sử dụng một hình ảnh về lời nói của người chăn và chiên. Đức Chúa Jêsus giới thiệu chính mình Ngài là cái cửa duy nhất cho chiên đi qua, điều kết nối chiên với Đức Chúa Trời, Đấng Chăn Chiên chân thật, và cũng là Đấng Chăn Chiên nhân lành, đã phó sự sống mình cho chiên của Ngài. Các chiên này sẽ có sự sống đầy trọn khi chúng lắng nghe và đi theo tiếng của Đấng Chăn Chiên.

1. Đức Chúa Jêsus so sánh chính mình Ngài với cái cửa cho chiên (c.7-10).

 Không có cách nào để sống đời sống đầy trọn (mối quan hệ với Đức Chúa Trời) qua việc được cứu chuộc và phục hồi làm con cái của Đức Chúa Trời mà không có Đức Chúa Jêsus. Hãy xem xét cẩn thận và xem xem chúng ta đang sử dụng thời gian và tâm trí của chúng ta như thế nào để làm thành sự cứu chuộc và mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus. Sau đó hãy chia sẻ những lý do tại sao đây là sự ưu tiên trong đời sống của chúng ta.

2. Đức Chúa Jêsus công bố Ngài là người chăn chiên thật (c.11-18).

 Việc lắng nghe tiếng của người chăn chân thật và đi theo khi người ấy dẫn dắt, là đức tin, và đó là lối sống. Tiếng nói hấp dẫn nhất gần đây chúng ta nghe là gì? Liệu đó có phải là tiếng của Đấng Chăn Chiên nhân lành, điều chúng ta không được bỏ qua, hay là tiếng của người chăn thuê (câu 3), điều chúng ta phải khước từ?

Hoàn toàn ngược lại với những kẻ trộm, đến để trộm cướp sự sống, Đức Chúa Jêsus đến để ban sự sống. Cuộc sống của dân sự Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với Ngài là sự sống đời đời. Ai trong chúng ta là chiên, những người không thuộc về chuồng này, nhưng là những người mà người chăn mong muốn mời gọi?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con hiểu được tiếng của Đấng Chăn Chiên và làm việc chăm chỉ để dẫn dắt những chiên khác đến với Ngài, Chúa ôi.

Bình Luận:

You may also like