Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Hãy Tìm Kiếm Những Điều Ở Trên Trời

Ngày 28 – Hãy Tìm Kiếm Những Điều Ở Trên Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô dạy cho các tín hữu Hội Thánh về nơi họ thuộc về, và nài xin họ sống bằng lối sống thích hợp với những người tìm kiếm những điều ở trên trời.

Cô-lô-se 3:1-11 

1 Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2 Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, 3 vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang.

5 Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng; 6 bởi những điều nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. 7 Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều nầy và cư xử như vậy. 8 Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. 9 Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó 10 mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. 11 Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô bảo những người ở Hội Thánh Cô-lô-se chú tâm vào những điều ở trên trời thay vì những sự ở dưới đất. Điều này là bởi vì con người cũ của họ đã chết trên thập tự giá với Đức Chúa Jêsus, và trong sự sống lại của họ với Đấng Christ, đời sống mới của họ với Đấng Christ cũng bắt đầu. Tiếp theo việc này, Phao-lô hướng dẫn cho họ từ bỏ tất cả những đường lối tội lỗi và những thói quen sai trái của đời sống cũ của họ, như tình dục ô uế, những hành động gian ác, những suy nghĩ xấu xa, sự tham lam, sự bực mình, sự tức giận, những lời nói và hành động làm tổn thương người khác, việc trò chuyện theo bản tính xấu, và việc nói dối. Đặc biệt, Phao-lô cảnh báo họ cẩn thận với lòng ham muốn. Điều này là bởi vì sự thèm khát là việc thờ lạy hình tượng (c. 1-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Jêsus ngự ở trên trời và ban cho chúng ta sự sống thật. Qua sự phục sinh của Ngài, Ngài đã cho chúng ta thấy rằng Ngài là nguồn của sự sống thật, và đã ban sự sống đó cho chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải hiệp một trong Đấng Christ và vui hưởng sự sống Ngài đã ban cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-11 Hình ảnh điển hình của loài người trên đất là tình dục ô uế, sự tham lam và lòng thèm khát. Nếu những điều này ở trong chúng ta, cuối cùng chúng sẽ thể hiện ra bên ngoài. Vì thế, chúng ta phải hành động để từ bỏ những điều này trong đời sống của mình, và cả sự nói dối nữa, chính là sự bắt đầu của tất cả những việc làm gian ác. Chúng ta phải từ bỏ điều gì trong đời sống của mình? 

Tham khảo

3:6 cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang đến. Giống như các tiên tri của Cựu Ước, những người nói về ngày của Chúa –  thời gian của sự thịnh nộ đến (ví dụ, Sô-phô-ni 1:14-15), Phao-lô nhắc cho người Cô-lô-se nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất thình lình can thiệp vào lịch sử của con người và sẽ khiến mỗi người phải khai trình. Những người sống đời sống gian ác sẽ phải đối diện sự phán xét cuối cùng.

3:8 hãy từ bỏ tất cả những điều ấy. Phao-lô liệt kê năm thói xấu nữa (so sánh với c. 5) mà các Cơ Đốc nhân cần phải được giải phóng. Tất cả năm điều này đều có một mối liên hệ đến các mối quan hệ xã hội giữa các tín hữu.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống như những con cái thích hợp với trật tự của thiên đàng và bản tính của Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 14-16

Bình Luận:

You may also like