Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hãy Lựa Chọn Một Cách Khôn Ngoan

Ngày 13 – Hãy Lựa Chọn Một Cách Khôn Ngoan

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo bày tỏ điều gì là khôn ngoan trong những hoàn cảnh khác nhau dưới ánh mặt trời, trong cái thế giới đầy sự vô nghĩa này. Nhưng sự giảng dạy của ông đối lập lại với sự lựa chọn của một người yêu mến thế giới này.

Truyền Đạo 7:1-14

1 Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quý giá,

Ngày chết hơn ngày sinh.

2 Đi đến nhà tang chế

Hơn là đến nhà yến tiệc,

Vì đó là điểm cuối cùng của mọi người,

Và người sống để tâm suy nghĩ.

3 Buồn rầu tốt hơn vui cười,

Vì nhờ mặt buồn mà lòng được vui.

4 Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế,

Còn lòng kẻ ngu dại ở trong chốn vui chơi.

5 Nghe lời quở trách của người khôn ngoan

Tốt hơn nghe lời ca khen của những kẻ ngu dại.

6 Vì tiếng cười của kẻ ngu dại

Giống như tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi.

Đó cũng là sự hư không.

7 Sự áp bức khiến người khôn hóa dại,

Của hối lộ làm hư hỏng lòng người.

8 Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó;

Tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao.

9 Đừng vội để cho lòng mình nổi giận,

Vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại.

10 Đừng hỏi: “Tại sao ngày trước tốt hơn bây giờ?”

Vì hỏi như vậy là chẳng khôn ngoan.

11 Sự khôn ngoan đáng giá như thừa hưởng cơ nghiệp,

Và đem lại lợi ích cho những người thấy ánh mặt trời.

12 Vì núp bóng sự khôn ngoan cũng như núp bóng tiền bạc;

Nhưng lợi ích của tri thức là được sự khôn ngoan gìn giữ mạng sống người nào sở hữu nó.

13 Hãy suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời;

Ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong?

14 Trong ngày thịnh vượng, hãy vui hưởng,

Trong ngày tai họa, hãy suy ngẫm;

Vì Đức Chúa Trời cho cả hai ngày ấy xảy ra

Để loài người không thể khám phá điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Suy ngẫm và hiểu

Một người khôn ngoan suy ngẫm về ngày chết của mình, nhưng một kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến những gì vui thích. Nhà truyền đạo cũng công bố rằng việc quở trách một người khôn ngoan tốt hơn nhiều so với việc khen tặng một kẻ dại dột. Ngoài ra, một người khôn ngoan tránh xa khỏi sự tham lam và hối lộ, bởi vì những điều này khiến cho một người trở nên ngu dại và đen tối trong lòng. Một người khôn ngoan kiên nhẫn và không dễ nổi giận hoặc bất an. Tương tự, sự khôn ngoan là tốt lành. Sự khôn ngoan mang lại sự sống, điều của cải không thể làm được. Không ai biết được khi nào thì ngày thịnh vượng hoặc ngày tai họa có thể đến trên họ, nhưng nếu họ khôn ngoan, họ sẽ hiểu rằng những việc này đến từ Đức Chúa Trời, và sẽ kính sợ Ngài (c. 1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Đức Chúa Trời khiến cho mọi thứ được ngay thẳng hay cong vẹo theo ý muốn của Ngài, tương tự Ngài ban những ngày thịnh vượng và những ngày khó khăn. Ngay cả một người khôn ngoan cũng sống dưới sự tể trị này, và không biết những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Sự khiêm nhường, điều công nhận lẽ thật này là sự khôn ngoan thực sự.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Sự tham lam và sự hối lộ lấy đi sự vui mừng thật sự. Chúng có thể thậm chí khiến một người khôn ngoan trở nên ngu dại và hủy phá tấm lòng của người đó. Chúng ta phải tránh xa khỏi sự bình an giả tạo có được nhờ đầu phục kẻ áp bức, và sự thỏa mãn giả tạo có được thông qua việc hối lộ cách không trung thực.

Tham khảo   

7:1 Một sự xức dầu quý giá là một sự xa xỉ đắt tiền ở Y-sơ-ra-ên thời cổ (xem Ê-xơ-tê 2:12; Thi Thiên 45:8; A-mốt 6:6; Ma-thi-ơ 26:7). Những câu tiếp theo (đặc biệt Truyền Đạo 7:2, 4) chỉ ra rằng ngày chết không đề cập đến việc qua đời của một người, nhưng thay vào đó đề cập đến sự qua đời của một người khác. Sự mất mát, trong khi đầy đau đớn, là một động lực thúc đẩy hiệu quả hơn đối với sự tăng trưởng về sự khôn ngoan và sự trưởng thành thuộc linh, hơn cả niềm vui sướng một người cảm thấy trước đứa con mới sinh.

7:6 Tiếng củi gai nổ lách tách dưới nồi đề cập đến tiếng ồn ào vô nghĩa của một đám lửa.

7:7 Trong ví dụ này, sự áp bức nói đến “việc bóc lột” hoặc “việc tống tiền) (xem Lê-vi Ký 6:4).

Cầu nguyện: Chúa ôi, trong sự thịnh vượng và khó khăn của ngày hôm nay, xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan, điều giúp chúng con biết được những giới hạn của đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 1-2

Bình Luận:

You may also like