Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt

Ngày 13 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã gọi dân Y-sơ-ra-ên ra tòa,  chỉ ra sự bất tài vô đạo đức không thể sống theo cách thích hợp với dân theo Giao ước của họ, công bố rằng Ngài sẽ đoán xét tội lỗi của họ.

Mi-chê 6:1-16

1 Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán; ngươi hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi! 2 Hỡi các núi và các nền vững chắc muôn đời của đất, hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên. 3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời cho Ta đi! 4 Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ và đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước mặt ngươi. 5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với nó. Hãy nhớ lại việc Ta đã làm từ Si-tim đến Ghinh-ganh, để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!” 6 Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những con bê một tuổi sao? 7 Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực với hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng? 8 Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? 9 Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy; người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe cây gậy và Đấng đã chỉ định nó. 10 Hỡi nhà gian ác, làm sao Ta quên được kho báu gian tham và đồ đong lường non đáng ghê tởm của ngươi? 11 Làm sao Ta có thể tha thứ cho những cái cân gian và những trái cân giả dối trong bao? 12 Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, dân cư nó là những kẻ nói dối và lưỡi gian tà ở trong miệng chúng. 13 Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng và làm cho ngươi trở nên hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. 14 Ngươi sẽ ăn nhưng không được no, bao tử ngươi vẫn cứ trống; ngươi sẽ chắt lót nhưng không để dành được; còn những gì ngươi tích trữ được thì Ta sẽ phó cho gươm. 15 Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt; ngươi sẽ ép ô-liu nhưng không được xức dầu; ngươi sẽ đạp nho nhưng không được uống rượu. 16 Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri và đi theo các việc làm của nhà A-háp; ngươi bước đi trong mưu chước chúng; vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang vu, dân cư ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên không còn sống đời sống trung tín của họ, là đời sống tuân theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời, tin một cách sai lầm rằng họ chỉ phải dâng những của lễ trau chuốt là được. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ đẹp lòng bởi lời cảm tạ chân thành và trên hết, là công lý, tình yêu thương, và đời sống bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không thể đáp ứng được những mong đợi của Đức Chúa Trời và trong sự tham lam của mình, họ đã làm đầy dân tộc bằng sự bất tín. Bấy giờ, tất cả những gì còn lại cho họ là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, điều được biểu thị bằng sự trống rỗng và thiếu thốn (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 13-15 Đức Chúa Trời buộc tội và quở trách dân Y-sơ-ra-ên theo một quy trình theo luật pháp. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cố từ bỏ mối quan hệ của Ngài với dân Ngài: thay vì thế, Ngài hy vọng dân Y-sơ-ra-ên trở lại mối quan hệ theo Giao Ước qua sự quở trách và trừng phạt của Ngài. Chúng ta có thể thấy bàn tay ân điển không bỏ chúng ta một mình đối mặt với sự hủy diệt ở giữa tội lỗi, nhưng tìm kiếm chúng ta và truy xét tội lỗi của chúng ta thông qua lời Ngài, hay không? Hãy nhớ rằng nếu không có sự trừng phạt, ngay cả khi chúng ta không sống theo Lời Chúa, điều này có thể có nghĩa  thậm chí sự đoán phạt của ngày diệt vong còn lớn hơn.

C.16 Đức Chúa Trời xét đoán những lãnh đạo, những người bỏ lời Ngài và theo các đường lối của thế gian. Ngay cả ngày nay, nếu Hội Thánh theo luật của Ôm-ri và A-háp, dù tin Đức Chúa Trời, sẽ phải chịu cơn thịnh nộ lớn.

Tham khảo   

6:15 Ô-liu. Sự ép ô-liu ngay từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ bảy TCN từng được phát hiện ở nhiều nơi tại Ghê-xe, Ten Bết-mơ-sim, Bết Sê-mết, và Ten Đan. Cách làm bình thường là việc một hòn đá bên trên được lăn qua ô-liu trong sức nén của tảng đá bên dưới; trọng lượng của tảng đá bên trên ép ra dầu, sau đó sẽ được đựng trong một cái thùng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con thỏa lòng chỉ bởi Ngài, để chúng con không thể đứng ở chỗ ngu dại ham muốn những thứ của đời này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 21-23

Bình Luận:

You may also like