Home Dưỡng Linh Ngày 25  Phước Cho Những Người Ở Gần Đức Chúa Trời

Ngày 25  Phước Cho Những Người Ở Gần Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời tại đền thờ, vị thi sĩ nhận ra rằng sự thịnh vượng của kẻ ác là giả dối và rằng sự chịu khổ của ông không có nghĩa là ông là một người thất bại.

Thi Thiên 73:17-28

17 Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời,

Thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng.

18 Chúa thật đặt chúng trong nơi trơn trợt;

Ngài làm cho chúng rơi vào cảnh diệt vong.

19 Kìa, chúng bị hủy diệt trong chốc lát,

Nỗi kinh hoàng khiến chúng tiêu vong.

20 Lạy Chúa, như người ta coi thường giấc chiêm bao khi tỉnh thức thể nào,

Thì Chúa cũng xua tan hình bóng của chúng khi Ngài tỉnh thức thể ấy.

21 Khi lòng con chua xót,

Và dạ con xốn xang,

22 Thì bấy giờ con trở nên kẻ ngu si, dốt nát,

Con khác nào một thú vật trước mặt Ngài vậy.

23 Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn;

Chúa nắm lấy tay phải con.

24 Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con,

Rồi sau đó, tiếp rước con trong vinh quang.

25 Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa?

Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.

26 Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao,

Nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con;

Và là phần của con đến đời đời.

27 Vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư vong;

Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài.

28 Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời;

Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình,

Để thuật lại tất cả công việc của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi hướng mắt mình vào Đức Chúa Trời, và xây đi khỏi kẻ ác, kẻ dường như thật được phước trong thế giới này, vị thi sẽ đã được soi sáng. Ông học biết được rằng Đức Chúa Trời không cho phép kẻ ác vui hưởng sự thịnh vượng và hạnh phúc mãi mãi, nhưng bỏ chúng cho sự hủy diệt. Sau khi nhận biết điều này, vị thi sĩ một lần nữa vui hưởng nhiều hơn sự an ủi và sự bình an của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đấng vị thi sĩ đã từng không thể hiểu được, đã trở thành Đức Chúa Trời của sức mạnh và niềm hy vọng trong lòng của ông. Kết quả là đức tin của vị thi sĩ nơi Đức Chúa Trời được gia tăng và ông quyết tâm rao giảng mạnh mẽ và chân thành hơn về sự tốt lành và sự thành tín của Đức Chúa Trời (c. 27-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

17 Sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Ngài trong đền thờ, vị thi sĩ hiểu được sự nhiệm màu, sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo mới lại thế giới, bất chấp sự thịnh vượng của kẻ ác. Dẫu rằng tình huống trước mắt chưa thay đổi, cái nhìn của vị thi sĩ về Đức Chúa Trời, và kết quả là cả tấm lòng của ông cũng đã thay đổi. Việc đến với Đức Chúa Trời là khởi đầu của việc giải quyết tất cả mọi nan đề.

21-22 Sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời, vị thi sĩ thấy xấu hổ rằng ông đã ghen tị kẻ ác. Ông thậm chí đã so sánh với mình với một con vật vô tri và ngu dốt, làm điều nó thích mà không có sự hiểu biết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thận trọng để những sự nghi ngờ của chúng ta không biến thành sự vô tín.

Tham khảo

73:18-20 Đây là “kết cục của chúng” (c.17): Đức Chúa Trời đã đặt kẻ kiêu ngạo vào những nơi trơn trượt, để chúng bị hủy diệt trong giây lát. Điều này dường như nói đến sự chết.

73:21-28 Thậm chí khi người hát giữ những suy nghĩ cay đắng của mình, Đức Chúa Trời vẫn giữ chắc lấy ông: Ta ở cùng con luôn luôn; con hãy nắm lấy tay hữu của Ta. Trong thời gian cuộc đời trên đất của người hát, Chúa dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con (có nghĩa là, với sự hướng dẫn của Lời của Đức Chúa Trời), rồi sau đó (có nghĩa là, sau khi người hát qua đời) tiếp rước con trong vinh quang. Như vậy, người tin kính có thể được thỏa lòng, bởi vì Đức Chúa Trời là sức mạnh của tấm lòng họ và là phần của họ đời đời.

Cầu nguyện: Xin hãy dạy dỗ và dẫn dắt chúng con, những kẻ ngu dốt, khi chúng con đến trước Ngài, Chúa ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 13-16

Bình Luận:

You may also like