Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Tình Yêu Thương Ban Cho Tất Cả

Ngày 17 – Tình Yêu Thương Ban Cho Tất Cả

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô thông báo cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về kế hoạch viếng thăm họ lần thứ ba của ông và nói rằng ông sẽ không đặt để gánh nặng tài chính trên họ. Sau đó, khi ông kết thúc bức thư, ông đã đề cập đến những hoàn cảnh khiến ông quan tâm liên quan đến chuyến đi sắp tới của ông.

II Cô-rinh-tô 12:14-21 

14 Đây là lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh em; tôi cũng sẽ không phiền lụy đến anh em đâu, vì tôi không tìm kiếm của cải của anh em mà là tìm kiếm chính anh em. Thật vậy, không phải con cái phải tích trữ của cải cho cha mẹ, mà cha mẹ tích trữ cho con cái. 15 Tôi rất vui được tiêu phí tiền của, cạn kiệt sức lực vì linh hồn anh em. Nếu tôi yêu thương anh em càng nhiều, không lẽ anh em lại yêu thương tôi càng ít sao? 16 Chính tôi chưa từng phiền lụy đến anh em; nhưng cứ cho rằng tôi là người quỷ quyệt, đã dùng mưu mẹo mà bắt lấy anh em. 17 Vậy thì tôi có dùng một ai trong số những người tôi phái đến với anh em để lừa đảo anh em không? 18 Tôi đã giục Tít đi, và cử một anh em cùng đi với anh ấy. Tít có lừa đảo anh em không? Chẳng phải chúng tôi đồng bước đi trong cùng một tinh thần và cùng theo một đường lối đó sao?

19 Ngay từ đầu, anh em đã nghĩ rằng chúng tôi tự biện hộ cho mình trước mặt anh em. Thưa anh em yêu dấu, ấy là trước mặt Đức Chúa Trời và trong Đấng Christ mà chúng tôi nói, tất cả chỉ nhằm xây dựng anh em. 20 Vì tôi ngại rằng khi tôi đến thấy anh em không như tôi mong đợi, còn anh em cũng thấy chúng tôi không như anh em mong muốn. Tôi sợ rằng giữa anh em vẫn có sự cãi vã, ghen tị, nóng giận, ích kỷ, nói xấu, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn. 21 Tôi sợ rằng, lần sau đến với anh em, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi bẽ mặt vì anh em, và tôi phải than khóc về nhiều người trước đây đã phạm tội mà vẫn không chịu ăn năn về những việc ô uế, gian dâm, trụy lạc họ đã phạm.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nói rằng ông sẽ không đặt để gánh nặng tài chính nào trên Hội Thánh Cô-rinh-tô. Mặc dù tại thời điểm đó, một số thành viên của Hội Thánh Cô-rinh-tô đã buộc tội Phao-lô về việc của quyên góp là một phương tiện gian ác để lừa họ, nhưng Phao-lô khiến cho họ biết rõ rằng ông và tất cả những người anh em của ông, bao gồm cả Tít, đã hành động trong cùng một Thánh Linh và chưa từng lợi dụng các thành viên của Hội Thánh (c.14-18). Phao-lô tự biện hộ một cách cực kỳ thận trọng như thế này vì ông hy vọng rằng các thành viên của Hội Thánh Cô-rinh-tô sẽ không được khích lệ khi khước từ những sự cảnh báo và mạng lệnh nghiêm khắc của Đức Chúa Trời được vì sự tổn hại không chính đáng về thẩm quyền sứ đồ của ông, điều các sứ đồ giả đã gây ra (c.19-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-15 Phao-lô đã không quan tâm tới của cải vật chất, mà tới linh hồn của các thành viên của Hội Thánh. Giống như Đức Chúa Jêsus, Đấng đã phó sự sống mình vì bầy chiên của Ngài (Giăng 10:12), tình yêu thương của Phao-lô là tình yêu thương vui mừng trong việc cho phép được sử dụng hết mình. Nếu tấm lòng của chúng ta nghiêng về mối lợi mà chúng ta sẽ đạt được bằng việc rao giảng Lời Chúa, hơn là hướng tới những linh hồn của các thành viên trong Hội Thánh, những người nghe Lời Chúa, thì điều này chắc chắn là một điều báo động cho chúng ta rằng chúng ta phải ăn năn ngay lập tức.

C.19 Lời thuyết phục sốt sắng của Phao-lô không phải là để biện hộ cho bản thân ông, mà để gây dựng đức hạnh của cộng đồng. Chúng ta hãy nhìn lại bản thân để xem xem, liệu chúng ta không giống như Phao-lô, có đang khiến mọi việc khó khăn trong cộng đồng chúng ta qua việc tranh cãi từ quan điểm chỉ của riêng chúng ta để biện hộ cho bản thân mình, hay không.

Tham khảo

12:14-15 lần thứ ba tôi sẵn sàng đến thăm anh em. Trong chuyến thăm đầu tiên, Phao-lô đã lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-18). Chuyến đi thứ hai của ông là “chuyến thăm đầy đau buồn” (xem 2:1).

12:20 thấy anh em không như tôi mong đợi. Có nghĩa là, vẫn không ăn năn, nổi loạn và tiếp tục trong lối sống đầy tội lỗi của họ. Tất cả những điều này cho thấy rằng họ không phải là những tín hữu thật (xem 13:5). thấy tôi không như anh em mong muốn. Nếu người Cô-rinh-tô không ăn năn, Phao-lô sẽ phải sử dụng đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Ông không thể chờ đợi một cách kiên nhẫn sự ăn năn của họ như trong quá khứ (1:23-2:4).

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con không chỉ thỏa lòng với tình yêu thương mà chúng con nhận được, nhưng thay vào đó với sự phục vụ những người khác bằng tình yêu thương được ban cho chúng con, như Phao-lô đã làm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 44-48

Bình Luận:

You may also like

Leave a Comment