Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Một Người Làm Công Công Chính

Ngày 14 – Một Người Làm Công Công Chính

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô chứng minh tính vượt trội về chức sứ đồ của mình và phơi bày ra bản chất thật của các sứ đồ giả. Phao-lô đã gả người của Hội Thánh Cô-rinh-tô cho Đấng Christ, nhưng các sứ đồ giả đã lừa dối những người này của Hội Thánh để họ rời xa Đấng Christ.

II Cô-rinh-tô 11:1-15 

1 Ước gì anh em chịu đựng sự điên rồ của tôi một chút! Phải, anh em nên chịu đựng. 2 Vì anh em, tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ. 3 Nhưng tôi sợ rằng, như Ê-va bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thể nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. 4 Vì, nếu có ai đến rao giảng cho anh em một Jêsus khác với Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với Tin Lành anh em đã tiếp nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận! 5 Tôi nghĩ rằng, tôi chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. 6 Lời nói của tôi có thể kém trôi chảy, nhưng tri thức thì không kém đâu. Tôi đã tỏ rõ điều nầy trong mọi trường hợp và giữa mọi người.

7 Tôi có lỗi gì khi hạ mình xuống để anh em được tôn cao? Hoặc khi tình nguyện rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì? 8 Tôi đã vơ vét từ các Hội Thánh khác bằng cách nhận trợ cấp của họ để phục vụ anh em. 9 Trong thời gian ở với anh em, gặp lúc thiếu thốn, tôi đã không phiền lụy một ai, vì các anh em ở Ma-xê-đô-ni-a đã đến cung ứng các nhu cầu của tôi. Bất cứ việc gì, tôi cũng đều giữ để khỏi làm gánh nặng cho anh em, và sẽ cứ làm như vậy. 10 Cũng như chân lý của Đấng Christ ở trong tôi, không một ai trong các khu vực A-chai nầy có thể làm cho tôi thôi tự hào về điều nầy. 11 Tại sao vậy? Vì tôi không yêu thương anh em chăng? Có Đức Chúa Trời biết! 12 Nhưng điều tôi đang làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để loại bỏ cơ hội của những kẻ tìm cơ hội khoe khoang rằng họ cũng như chúng tôi. 13 Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. 14 Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. 15 Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã hứa dâng Hội Thánh Cô-rinh-tô như một cô dâu tinh khiết cho Đấng Christ. Nhưng các tín hữu Cô-rinh-tô đã bị những người rao giảng “một Jêsus khác (Phúc Âm)”, lừa dối, và vì thế có nguy cơ từ bỏ sự tinh khiết của họ. Vì lý do này, bằng việc bảo vệ địa vị sứ đồ của mình, Phao-lô đã cố gắng chứng minh sự trọn vẹn của Phúc Âm mà ông rao giảng. Đời sống của Phao-lô đầy dẫy tình yêu thương và chân lý đến mức nó không được dù chỉ bắt đầu so sánh với những đời sống của các sứ đồ giả. Các tín hữu phải thấy được lối sống mà Phao-lô đã trải qua và phân biệt được điều này khỏi việc giảng dạy của các sứ đồ giả, điều mà từ đó họ phải được cứu (c.1-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Mặc dù Phao-lô biết rằng việc bảo vệ và tự hào về chính ông dường như có vẻ là ngu dại, nhưng ông nhấn mạnh lặp đi lặp lại địa vị là một sứ đồ của ông để sửa các tín hữu Cô-rinh-tô, những người đã đi lạc khỏi chân lý và đang bước trên con đường ngu dại. Điều này không phải bởi vì lòng sốt sắng xoay hướng tấm lòng của họ về phía ông, nhưng vì lòng đam mê của ông để chắc chắn Hội Thánh có thể gặp được người chồng của mình, là Đấng Christ, với tư cách là một cô dâu tinh khiết. Chúng ta hãy chắc chắn lòng đam mê của mình dự phần vào sự đam mê của Đức Chúa Trời.

C.12-15 Phao-lô công bố rằng ông sẽ tiếp tục làm việc bằng cách dựa vào việc lao động chân tay. Điều này là vì lòng chân thành và tính kiên định là những trang phục thật của một bản chất thiên thượng, điều mà không thể được mặc bởi Sa-tan khi nó giả dạng làm thiên sứ sáng láng.

Tham khảo   

11:7 Ở Cô-rinh-tô Phao-lô tự nuôi mình. Vì thế ông đã rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời … miễn phí vì lợi ích của người Cô-rinh-tô. Điều này đã tôn cao các tín hữu Cô-rinh-tô, nhưng đối với Phao-lô là một kinh nghiệm của sự khiêm nhường. Điều đó đòi hỏi sự chịu khổ thuộc thể như là kết quả của công việc nặng nhọc và tiền công thấp của ông. Nó cũng đòi hỏi việc chấp nhận sự khinh bỉ mà những người giàu có đối xử đối với những người lao động chân tay (xem I Cô-rinh-tô 4:11-13; 9:4-18; 15:10; II Cô-rinh-tô 11:23).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy cho chúng con được đầy dẫy chân lý của Đấng Christ và tình yêu thương đối với các thành viên khác trong Hội Thánh để chúng con có thể bày tỏ sự tận hiến kiên định.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 33-36

Bình Luận:

You may also like