Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Bức Thư Trách Mắng Và Tha Thứ

Ngày 03 – Bức Thư Trách Mắng Và Tha Thứ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi bày tỏ mối quan tâm lo lắng đến Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô giải thích những lý do thay đổi kế hoạch thăm Hội Thánh của ông và qua Tít gửi “bức thư đẫm lệ” của mình.

II Cô-rinh-tô 1:23-2:17 

23 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho linh hồn tôi rằng, chính vì nể anh em nên tôi chưa đến Cô-rinh-tô. 24 Không phải chúng tôi muốn khống chế đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn cùng xây dựng niềm vui cho anh em, vì anh em đã đứng vững trong đức tin.

2 1 Vậy, tôi quyết định không trở lại thăm để làm anh em đau buồn. 2 Vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là những người tôi đã làm đau buồn? 3 Tôi đã viết cho anh em như thế, để khi đến thăm, tôi sẽ không đau buồn bởi chính những người đáng ra phải làm cho tôi vui. Vì tôi tin tưởng rằng tất cả anh em đều lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của anh em. 4 Khi viết cho anh em, lòng tôi đau đớn, quặn thắt và nước mắt dầm dề; nào có phải để làm cho anh em đau buồn, nhưng để anh em biết rằng tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm thế nào. 5 Nếu người nào làm cho đau buồn, người ấy không chỉ làm đau buồn cho tôi, mà trong một giới hạn nào đó — không quá lời đâu — đã làm đau buồn cho tất cả anh em. 6 Người ấy đã bị đa số anh em trách phạt như vậy là đủ rồi. 7 Nhưng bây giờ, anh em nên tha thứ và an ủi người ấy thì hơn, để người ấy không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. 8 Vậy, tôi nài xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người ấy. 9 Sở dĩ tôi viết cho anh em, là để thử xem anh em có vâng lời trong mọi việc không. 10 Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, 11 để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. 12 Khi tôi đến thành Trô-ách để rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, dù Chúa đã mở cửa cho tôi tại đó, 13 nhưng tôi chẳng an tâm vì không gặp được Tít, người anh em của tôi. Vậy, tôi đã từ giã những người ở đó để qua Ma-xê-đô-ni-a.

14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. 15 Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời, giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. 16 Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi sự chết, dẫn đến sự chết; đối với những người được cứu rỗi, chúng tôi là mùi sự sống, dẫn đến sự sống. Ai là người đủ khả năng làm những việc nầy? 17 Vì, chúng tôi không buôn bán lời Đức Chúa Trời như nhiều người khác. Nhưng là người được Đức Chúa Trời sai phái, chúng tôi rao giảng một cách thành thật trong Đấng Christ, trước mặt Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Có một người đã gây ra cho Phao-lô sự tổn thương lớn trong chuyến thăm cuối cùng của ông và Phao-lô muốn tránh tình huống, nơi các tấm lòng sẽ bị ông cứa thậm chí sâu thêm. Vì điều này, Phao-lô đã gửi thư thay vì một chuyến viếng thăm và nói với mọi người của Hội Thánh tha thứ và an ủi người đang được bàn đến, để người đó sẽ không bị chìm ngập trong sự đau buồn quá mức. Điều này là vì sự tha thứ là phương cách của Đức Chúa Trời để chiến thắng tội lỗi và sống một đời sống mới (1:23-2:11).

Lúc đó, nhiều người đang làm nhơ nhuốc bản chất của Phúc Âm bằng những ngôn từ khôn khéo. Tuy nhiên, Phao-lô giảng Phúc Âm đúng như nó vốn có, với tấm lòng chân thành (2:12-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

2:14, 17 Đức Chúa Trời dùng những người làm việc với tấm lòng chân thành làm những công cụ của Phúc Âm. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã nhận chúng ta là những người làm công và dùng chúng ta. Sau đó, hãy nhìn lại và tra xét xem có phải chúng ta đã tự hạ mình và làm việc bằng tấm lòng chân thành trước Đức Chúa Trời để làm việc một cách xuất sắc, hay chưa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

2:9-11 Chúng ta tha thứ để chúng ta không chịu thua những tiếng rì rầm xảo trá của Sa-tan. Chính Sa-tan là kẻ tạo ra sự ganh ghét và đố kỵ, những hiểu lầm và lừa dối, để gây ra thù hận thay vì yêu thương và trả thù thay vì tha thứ. Nếu chúng ta trì hoãn tha thứ, thì Sa-tan sẽ vui mừng.

Tham khảo

2:1-2 chuyến thăm đau buồn. Chuyến thăm của Phao-lô hóa thành “đau buồn” vì sự nổi loạn công khai của Hội Thánh chống lại ông (xem c.5-8; 7:8-13; 11:4).

2:4 Phao-lô đã viết một lá thư nghiêm khắc kêu gọi người Cô-rinh-tô ăn năn (xem 7:8-9).

2:5-11 Đa số mọi người ở Cô-rinh-tô đã bày tỏ sự ăn năn của họ bằng cách trừng phạt người đứng đầu của cuộc nổi loạn chống lại Phao-lô. Bấy giờ, Phao-lô kêu gọi họ theo gương giống như Đấng Christ của ông đối với họ bằng cách mở rộng lòng thương xót với người có lỗi, để cho Sa-tan một lần nữa không vào được Hội Thánh.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, ngay giờ này, xin hãy ban cho chúng con sức lực để tha thứ để chúng con có thể làm đẹp lòng Ngài chứ không phải làm đẹp lòng Sa-tan.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ca Thương 1-5

Bình Luận:

You may also like