Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Am-Nôn Giống Cha Anh Ta

Ngày 02 – Am-Nôn Giống Cha Anh Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Người con trai cả của Đa-vít, Am-nôn, nung nấu sự ham muốn đối với Ta-ma, em gái cùng cha khác mẹ, đã phạm những tội ác tàn bạo của việc cưỡng hiếp và tội loạn luân. Ta-ma là em gái của Áp-sa-lôm.

2 Sa-mu-ên 13:1-14

1 Sau đó có xảy ra chuyện nầy: Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai của Đa-vít, yêu nàng. 2 Am-nôn bị dằn vặt đến nỗi ốm tương tư vì Ta-ma, em gái mình; bởi nàng là một trinh nữ nên Am-nôn khó có thể làm gì được nàng. 3 Nhưng Am-nôn có một người bạn tên là Giô-na-đáp, con của Si-mê-a, là anh Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất xảo quyệt. 4 Anh ta hỏi Am-nôn: “Nầy hoàng tử, vì sao mỗi ngày một tiều tụy như vậy? Không nói cho tôi biết được sao?” Am-nôn tâm sự với anh ta: “Tôi yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm là em trai tôi.” 5 Giô-na-đáp nói với cậu: “Hoàng tử hãy nằm trên giường, giả vờ bệnh. Rồi khi vua cha đến thăm, hãy nói với người: ‘Xin phụ vương cho Ta-ma, em gái con, đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ dọn món ăn trước mắt con để con thấy, và sẽ tự tay dọn cho con ăn.’”

6 Vậy, Am-nôn nằm giả vờ bệnh. Khi vua đến thăm, Am-nôn thưa với vua: “Xin phụ vương cho Ta-ma, em con, đến làm vài cái bánh trước mặt con, và con sẽ ăn bánh từ tay em con.”

7 Đa-vít sai người đến với Ta-ma và bảo: “Hãy đến nhà Am-nôn, và làm thức ăn cho anh con.” 8 Vậy, Ta-ma đến nhà anh mình là Am-nôn, lúc anh ấy đang nằm trong nhà. Cô lấy bột mì, nhồi làm bánh và đem chiên trước mặt anh. 9 Rồi cô nhắc chảo xuống và trút bánh ra trước mặt anh. Nhưng Am-nôn không chịu ăn, và nói: “Hãy bảo mọi người ra khỏi đây.” Mọi người đều ra khỏi đó. 10 Bấy giờ, Am-nôn nói với Ta-ma: “Hãy đem thức ăn em đã dọn cho anh vào trong phòng, để anh ăn bánh từ tay em.” Ta-ma lấy bánh mình đã làm, đem vào phòng cho Am-nôn, anh mình. 11 Nhưng khi cô đem bánh đến gần cho anh ăn, thì cậu nắm lấy cô và nói: “Em ơi, hãy đến nằm với anh.” 12 Cô nói: “Không được đâu anh! Đừng cưỡng bức em, vì không ai được làm như thế trong Y-sơ-ra-ên. Đừng làm chuyện đồi bại nầy! 13 Phần em, em sẽ mang sự sỉ nhục mình đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị xem như một tên hư đốn trong Y-sơ-ra-ên. Bây giờ, xin anh hãy thưa với phụ vương, vì người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu.” 14 Nhưng Am-nôn không chịu nghe cô, và vì cậu mạnh hơn, nên đã cưỡng hiếp cô.

Suy ngẫm và hiểu

Am-nôn, con trai đầu lòng của Đa-vít, bị cuốn hút tới Ta-ma, con gái của cha anh ta với người phụ nữ khác. Khi cảm xúc của anh ta gia tăng tới độ khiến anh ta phát ốm, Am-nôn nghe theo sự ranh mãnh của Giô-na-đáp, người cố vấn xảo quyệt của anh ta và bày ra một tình huống, khi anh ta có thể cưỡng bức Ta-ma (c.1-11). Ta-ma khăng khăng cương quyết rằng việc loạn luân là một việc làm ngu ngốc và đáng xấu hổ, điều không thể và không được vi phạm. Dẫu vậy, Am-nôn, mù quáng bởi sự ham muốn tham lam của anh ta, đã từ chối không nghe những lời của Ta-ma, và đã cưỡng hiếp cô. Tội lỗi của cha anh ta đã trở nên một gương xấu cho anh ta (c.12-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-11 Am-nôn không chừa phương cách hoặc giải pháp nào để giành được điều anh ta mong muốn. Anh ta đã đánh lừa cha mình và bằng việc đạo diễn một kịch bản mang đầy tính thuyết phục ấn tượng do việc bày mưu của Giô-na-đáp, người đã thôi thúc và biện luận cho lòng tham của Am-nôn. Người mà chúng ta nghe nhiều nhất cho thấy chúng ta là ai. Kịch bản của Đức Chúa Trời hướng chúng ta đến việc sống một cách tự do theo tâm tính thực sự của chúng ta; tuy nhiên, kịch bản của thế gian lái chúng ta đến việc khoác lấy một hành động giả dối, che đậy con người thật của chúng ta, để đạt được những mục đích của cá nhân chúng ta. Chúng ta đang sử dụng kịch bản nào trong số này?

C.14 Am-nôn cố tình chối bỏ những lời của Ta-ma và thay vào đó, giống như Đa-vít, cha anh ta, người đã tự mình đoạt lấy Bát-sê-ba, giành lấy điều anh ta mong muốn bằng sức mạnh trội hơn. Bất cứ ai mà tiếng nói quyền lực che lấp tiếng nói công lý thì là một người xem thường Đức Chúa Trời.

Tham khảo

13:1–22 Sau một thời gian gợi ý rằng một thời gian sau kể từ khi kết thúc chương 12. Đây là một sự mô tả về cả việc cưỡng hiếp lẫn việc loạn luân – mối quan hệ anh trai-em gái giữa Ta-ma và Am-nôn được đề cập đến chục lần. Việc cưỡng hiếp này là một việc vô nhân đạo (xem Sáng Thế Ký 34:7; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:21; Các Quan Xét 20:6; Giê-rê-mi 29:23), việc không được làm ở Y-sơ-ra-ên (c.12). Vì nó xảy ra trong gia đình hoàng tộc, nên nó ngụ ý tới toàn bộ dân tộc.

Cầu nguyện: Cho dù việc đó có nghĩa là đi ngược lại những ham muốn của chúng con, Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống theo sự hướng dẫn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 17-20

Bình Luận:

You may also like