Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Đức Chúa Trời Ban Sự Thương Xót Trên Chúng Con

Ngày 24 – Đức Chúa Trời Ban Sự Thương Xót Trên Chúng Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã cất đi gánh nặng cho dân Ngài, và cho phép dân Ngài đánh bại kẻ thù và chia sẻ chiến lợi phẩm của sự thắng lợi.

Thi Thiên 68:11-23 

11 Chúa truyền lệnh,

Một đoàn phụ nữ ra đi loan báo rằng:

12 “Các vua thống lĩnh đạo quân chạy trốn, chạy trốn rồi!”

Các phụ nữ ở nhà cũng phân chia chiến lợi phẩm.

13 Dù các ngươi nằm nghỉ giữa chuồng chiên,

Cũng được cánh bồ câu dát bạc

Và bộ lông bằng vàng ròng.

14 Khi Đấng Toàn năng đánh các vua tan tác,

Khiến mưa tuyết đổ xuống núi Sanh-môn.

15 Hỡi rặng núi Ba-san là núi của Đức Chúa Trời,

Rặng núi có nhiều đỉnh cao chót vót!

16 Hỡi các núi có nhiều đỉnh cao kia, sao các ngươi nhìn một cách ganh ghét

Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài?

Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời.

17 Xe của Đức Chúa Trời hàng nghìn, hàng vạn, nhiều vô số;

Chúa ở giữa các xe ấy,

Từ Si-na-i bước vào nơi thánh.

18 Ngài đã lên nơi núi cao,

Dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày,

Ngài nhận lễ vật từ loài người,

Ngay cả từ những kẻ phản nghịch,

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với họ.

19 Đáng chúc tụng Chúa

Là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con,

Tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.

20 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng con,

Chính nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người thoát chết.

21 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chà nát đầu kẻ thù Ngài,

Và đầu tóc của kẻ cứ miệt mài trong tội ác.

22 Chúa đã phán rằng:

“Từ Ba-san Ta sẽ dẫn dân Ta về,

Đem họ lên khỏi biển sâu.

23 Để chân các ngươi giẫm lên máu kẻ thù

Và lưỡi của những con chó các ngươi cũng liếm huyết kẻ thù để hưởng phần.”

 Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Trời trỗi dậy, kẻ thù nghịch rút chạy và những người nữ ở nhà thu thập chiến lợi phẩm. Kẻ thù thậm chí không thể ẩn trốn trước Đức Chúa Trời, bởi vì cho dù núi cao như thế nào hoặc biển sâu ra sao, Đức Chúa Trời vẫn có thể thấy chúng. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kinh sợ này cũng ban sự nhân từ rất lớn trên dân của Ngài. Ngài mang những gánh nặng của dân Ngài và ban cho họ sự cứu rỗi. Vì vậy, bất cứ ai là một người của Đức Chúa Trời thì phải ngợi khen Ngài cách xứng đáng (c.11-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-18 Thay vì núi Ba-san hung vĩ và đầy ấn tượng, Đức Chúa Trời đã chọn ngự xuống ngọn đồi nhỏ Si-ôn. Điều này là bởi vì điều gì dường như lớn trong con mắt của con người thì không lớn đối với Đức Chúa Trời, và mặc dù điều gì đó nhỏ trong con mắt của con người, không có nghĩa là nó nhỏ đối với Đức Chúa Trời.

C.19-23 Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu chuộc hàng ngày. Dù cho đôi khi Ngài đặt những gánh nặng trên lưng chúng ta và cho phép kẻ thù đè đầu chúng ta (66:11-12), nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ gánh những gánh nặng cho chúng ta, và Ngài sẽ đánh vào mão miện trên đầu kẻ thù nghịch chúng ta. Do vậy, việc tin cậy Đức Chúa Trời và việc bước đi con đường hẹp không có nghĩa là một đời sống mang những gánh nặng, nhưng là một đời sống nhẹ nhàng và dễ chịu, giao phó những gánh nặng của chúng ta cho Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Tham khảo

68:14 Sanh-môn. Các Quan Xét 9:48 đề cập đến một ngọn núi với cái tên này, nhưng không nhất thiết điều này là một sự đề cập có chủ đích. Giống như một ngọn núi bất kỳ nào, với cảnh tuyết rơi.

68:19-23 Đức Chúa Trời bảo vệ dân Ngài khỏi kẻ thù của Ngài (và của họ). Phần này ăn mừng cách hàng ngày Đức Chúa Trời mang vác chúng ta (Y-sơ-ra-ên) và là sự cứu rỗi cho dân Ngài (so sánh với 14:7). Kiểu giải cứu đặc biệt ở đây là sự bảo vệ khỏi kẻ thù, có nghĩa là những thắng lợi về mặt quân sự trên họ (đánh đầu, đánh chân ngươi trong huyết của họ).

Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen Ngài, thưa Chúa, Đấng mang những gánh nặng cho chúng con hàng ngày và ban cho chúng con sức mạnh và năng lực.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 92-94

Bình Luận:

You may also like