Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Hai Con Trai Đáng Khinh Của Hê-Li Và Sa-Mu-Ên

Ngày 04 – Hai Con Trai Đáng Khinh Của Hê-Li Và Sa-Mu-Ên

by Thúy Diễm
30 đọc

Trong khi hai con trai của Hê-li phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời bằng cách lấy những của lễ được dâng lên cho Đức Chúa Trời, thì Sa-mu-ên lớn lên trước Đức Chúa Trời là một người phụng sự Chúa.

1 Sa-mu-ên 2:11-21 

11 Ên-ca-na trở về nhà mình tại Ra-ma, còn đứa trẻ ở lại phụng sự Đức Giê-hô-va, dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Hê-li. 12 Lúc bấy giờ, hai con trai của Hê-li thật là đồi bại, không biết gì đến Đức Giê-hô-va. 13 Dù là thầy tế lễ, họ thường đối xử với dân chúng như thế nầy: Mỗi khi có ai dâng sinh tế, thì đầy tớ của thầy tế lễ đến trong lúc người ta đang nấu thịt, tay cầm xiên ba, 14 thọc vào trong cái chảo hoặc nồi, vạc, hay là chảo nhỏ. Hễ miếng nào dính vào xiên ba, thì thầy tế lễ lấy cho mình. Đó là cách họ đã làm tại Si-lô đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên đến đó. 15 Hơn nữa, trước khi người ta xông mỡ, đầy tớ của thầy tế lễ cũng đến nói với người dâng sinh tế rằng: “Hãy đưa thịt cho thầy tế lễ để nướng, vì ông sẽ không nhận thịt luộc, nhưng chỉ nhận thịt sống mà thôi.” 16 Nếu ai trả lời: “Hãy để người ta xông mỡ trước, sau đó ông sẽ lấy bất cứ thứ gì tùy ý,” thì người đầy tớ ấy nói: “Không! Phải đưa ngay bây giờ, nếu không, tôi sẽ giật lấy!” 17 Tội lỗi của hai thanh niên nầy thật nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va, vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 18 Trong khi đó, Sa-mu-ên phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Cậu bé thắt một cái ê-phót bằng vải gai. 19 Mỗi năm, mẹ cậu may một cái áo choàng nhỏ đem cho cậu, khi bà cùng chồng lên dâng sinh tế hằng năm. 20 Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và An-ne rằng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va cho người phụ nữ nầy sinh con cái cho ông, để thay thế đứa con bà đã cầu xin và đem dâng cho Đức Giê-hô-va!”. Sau đó, họ trở về nhà mình. 21 Đức Giê-hô-va đoái xem An-ne; bà thụ thai, và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Các con trai của thầy tế lễ Hê-li đã sống như những người chẳng ra gì, những người bóc lột dân chúng. Đối với họ, chức vụ của một thầy tế lễ không phải là một vị trí dự phần trong nỗi đau của dân sự và rao ra sự an ủi của thiên đàng, nhưng là một cách để thỏa mãn lòng tham của họ (c.1-17). Hoàn toàn ngược lại, Sa-mu-ên đã hầu việc trước Chúa. Đúng như mối quan tâm của cha mẹ ông chỉ tập trung vào Đức Chúa Trời, Sa-mu-ên cũng đang lớn lên là một người mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Vì điều này, Đức Chúa Trời sẽ dùng Sa-mu-ên thay vì gia đình thầy tế lễ Hê-li (c.18-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21 Đức Chúa Trời đã ban cho Ên-ca-na và An-ne ba con trai và hai con gái nữa. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ báo đáp một cách đầy ân điển cho những ai tập trung vào Ngài và tìm kiếm vương quốc và sự công chính của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-17, 21 Trong khi tội khinh thường Đức Chúa Trời đang gia tăng bên trong hai con trai của Hê-li, thì cậu bé Sa-mu-ên lớn lên là người của Đức Chúa Trời trong sự hầu việc Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ hai con trai của Hê-li và thay vào đó làm việc qua Sa-mu-ên. Chúng ta có nuôi nấng con cái mình trước Chúa, hay không? Hãy nuôi dưỡng con cái mình là dân của Đức Chúa Trời, là những người mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng, thay vì nuôi dưỡng chúng là những người giàu có hoặc là những chiến binh đời này nể trọng.

Tham khảo   

2:13-14 Các thầy tế lễ phải được dân sự biếu những phần tế lễ. Trong các phần khác nhau của Luật Môi-se, phần được dâng cho các thầy tế lễ đã được định rõ đối với các của lễ khác nhau, chẳng hạn: Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:3 (cái vai, hai cái má, và bao tử) và Lê-vi Ký 7:31-32 (bộ sườn non và đùi phải). Nhưng hành động trong 1 Sa-mu-ên có ít điểm chung với các quy định về các quyền của thầy tế lễ.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con xoay bỏ khỏi đời sống vô giá trị của mình và xin hãy giúp chúng con sống ngày hôm nay bằng cách phụng sự Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-ra 1-4

Bình Luận:

You may also like