Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Việc Thanh Tẩy Cho Người Phong Hủi Nghèo Khó

Ngày 24 – Việc Thanh Tẩy Cho Người Phong Hủi Nghèo Khó

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong phân đoạn này, những hướng dẫn được ban cho về việc làm thế nào thanh tẩy cho một người phong hủi không có khả năng có những tế lễ theo thông lệ.

Lê-vi Ký 14:21-32 

21 Nhưng nếu người ấy nghèo khó, không đủ khả năng dâng những lễ vật trên, thì phải bắt một con chiên đực dùng làm tế lễ chuộc lỗi theo nghi thức đưa qua đưa lại để chuộc tội cho mình cùng một ký bột lọc pha dầu làm tế lễ chay và một phần ba lít dầu, 22 hai con chim gáy hoặc một cặp bồ câu, tùy theo khả năng, một con dùng làm tế lễ chuộc tội, một con dùng làm tế lễ thiêu. 23 Đến ngày thứ tám, để được thanh tẩy, người ấy phải đem các lễ vật đó đến cho thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va. 24 Thầy tế lễ sẽ bắt con chiên con dùng làm tế lễ chuộc lỗi và một phần ba lít dầu dâng lên theo nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 25 Thầy tế lễ sẽ giết chiên con dùng làm sinh tế chuộc lỗi, lấy máu bôi lên trái tai phải, lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được thanh tẩy. 26 Thầy tế lễ cũng đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái, 27 dùng ngón tay phải nhúng vào dầu đổ trong bàn tay trái và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va 28 và bôi lên trái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người được thanh tẩy, cũng như trên lớp máu của tế lễ chuộc lỗi. 29 Phần dầu còn lại trong lòng bàn tay, thầy tế lễ sẽ xức lên đầu người được thanh tẩy để làm lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt Đức Giê-hô-va. 30 Rồi thầy tế lễ sẽ dâng hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu, tùy theo khả năng người ấy, 31 một con dùng làm tế lễ chuộc tội, một con dùng làm tế lễ thiêu, cùng với tế lễ chay. Như vậy, thầy tế lễ dâng lễ chuộc tội cho người được thanh tẩy trước mặt Đức Giê-hô-va.”

32 Đó là luật lệ cho người mắc bệnh phong hủi mà không đủ khả năng dâng những lễ vật cần thiết cho lễ thanh tẩy của mình.

 Suy ngẫm và hiểu

Nếu một người không có khả năng mua những con vật đắt tiền, đòi hỏi trong nghi lễ thanh tẩy thông thường, Đức Chúa Trời đầy ân điển chu cấp một cách thay thế cho họ để được thanh tẩy bệnh phong hủi. Thay vào việc dùng ba con chiên, thì chim sẽ được thay thế. Tương tự, lượng bột được giảm đi hai phần ba. Có một nguyên tắc ở đây là Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta dâng các tế lễ theo khả năng chúng ta có thể dâng. Người giàu đòi hỏi phải dâng nhiều hơn người nghèo, tuy nhiên, tất cả phải dâng tế lễ theo khả năng của mình. Và tất cả các tế lễ, cho dù độ lớn như thế nào, đều được chấp nhận một cách ngang nhau trong cách nhìn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21 Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời, Đấng quan tâm một cách đặc biệt đến những người kém may mắn hơn trong chúng ta. Ngài không có ý định để luật pháp của Ngài là gánh nặng đối với dân sự của Ngài, nhưng thay vào đó, Ngài muốn mỗi một người có thể thờ phượng một cách bình đẳng trước Ngài. Đức Chúa Trời không phải là Đấng thiên vị đối với mọi người.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30 Chúng ta phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều kinh nghiệm sự nghèo khó trong tâm linh, và không có khả năng để trả cho sự hy sinh vì tội lỗi của chúng ta. Chỉ một mình Đức Chúa Jêsus mới có khả năng trả cái giá vĩ đại đó trên thập tự giá. Bằng cách tiếp đón người nghèo, chúng ta bày tỏ lẽ thật này của Phúc Âm. Các Hội Thánh của chúng ta phải là nơi mở cửa đối với những người không có sự giàu có về tiền bạc. Chúng ta phải cẩn thận để không tính những khoản tiền lệ phí, điều có thể là gánh nặng hoặc khiến một số người không thể tham gia vào những hoạt động nhất định. Việc thêm vào những người của Đức Chúa Trời là luôn luôn có sẵn đối với mọi người ở mọi tầng lớp xã hội và kinh tế. Việc gây ra rào cản đối với ai đó đến với sự thờ phượng là sự sỉ nhục Đức Chúa Trời.

Tham khảo

14:21-32 Đối với người nghèo, chim được thay thế cho những con vật to lớn đắt tiền, và chỉ đòi hỏi một phần ba lượng lễ vật chay.

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con cầu nguyện rằng các Hội Thánh của chúng con sẽ đặc biệt chào đón người nghèo và người kém may mắn trong những khu vực lân cận của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 13-16

Bình Luận:

You may also like