Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đứng Vững Khi Bị Bắt Bớ

Ngày 15 – Đứng Vững Khi Bị Bắt Bớ

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ Ngài rằng họ sẽ đối mặt với nhiều lần đau đớn, một số người trong số họ thậm còn chí bị gia đình và bạn bè từ bỏ, nhưng họ phải đứng vững trong chân lý và sự nhận biết về Đức Chúa Jêsus để họ có thể giành được sự sống.

Lu-ca 21:5-19

5 Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật, Đức Chúa Jêsus phán: 6 “Sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác.” 7 Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, khi nào các việc nầy sẽ xảy đến, và có điềm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra?” 8 Ngài đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’ Các con đừng theo họ. 9 Khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc thì đừng kinh hãi; vì việc những nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu.”

10 Rồi Ngài phán tiếp: “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia; 11 sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi; sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời. 12 Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh Ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù; các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. 13 Đây là cơ hội để các con làm chứng. 14 Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào, 15 vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. 16 Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con. 17 Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Ta. 18 Nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. 19 Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi một số các môn đồ bày tỏ sự ngạc nhiên của họ trước vẻ đẹp của đền thờ, thì Đức Chúa Jêsus nói trước về sự đoán phạt sẽ giáng trên Giê-ru-sa-lem. Khi đến thời điểm, sẽ có nhiều tin đồn về chiến tranh và nổi loạn, hỗn loạn về chính trị và nhiều thiên tai. Nhưng trước khi xảy ra tất cả những điều này, các môn đồ sẽ bị bắt bớ trong danh của Đức Chúa Jêsus.Đức Chúa Jêsus đã khích lệ các môn đồ Ngài nhớ Lời Ngài và được an ủi, thấy trước sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và trông đợi Đức Chúa Trời ban cho phần thưởng.Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc họ giữa tất cả các sự bắt bớ (c.5-19).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5-6 Trong khi người ta bị sự hùng vĩ và kiến trúc đẹp đẽ của đền thờ làm mê hoặc, thì Chúa nhìn thấy chân lý ẩn dấu đối với những người trong đền thờ và đã nói trước về sự tàn phá của nó. Chúng ta có thay thế con người thật của chúng ta lấy con người giả tạo hay không? Cộng đồng của chúng ta có đánh mất thực chất của chân lý và thay vào đó bị ám ảnh bởi kích cỡ và hình thức hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Trước khi sự tàn phá đền thờ xảy đến, các môn đồ sẽ đối mặt với sự bắt bớ vì cớ Chúa. Họ sẽ đối mặt với sự sỉ nhục của việc bị kéo đến trước mặt các vua và bị kẻ thù của họ giam vào ngục, nhưng Chúa sẽ dùng những sự kiện này làm những cơ hội để làm chứng về Phúc Âm, ban cho các môn đồ của Ngài Lời và sự khôn ngoan mà kẻ thù của họ không thể chống cự được, cũng không thể phản bác được (Công Vụ 4:13-22). Chúa sẽ ở cùng họ và Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ họ.

Tham khảo

21:7-9 danh Ta. Những người tự xưng danh hiệu “Đấng Mê-si-a”. Những kẻ mạo danh này sẽ nói chính ta là đấng ấy, rằng “Ta là đấng Mê-si-a”, và vì thế thời điểm đó sắp đến rồi! (so sánh với Đa-ni-ên 7:22; Khải Huyền 1:3; 22:10). Đừng theo họ, vì những kẻ giả danh này không phải là chính Đấng Christ.

21:18 Trong ánh sáng của sự báo trước rằng một số môn đồ sẽ bị “giết chết” (c.16), tốt nhất nên hiểu không một sợi tóc trên đầu các con sẽ bị mất là một cách nói ẩn dụ rằng dân của Đức Chúa Trời sẽ không chịu khổ về thuộc linh mãi mãi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con giữ đức tin của mình và kiên nhẫn giữa những cám dỗ và bắt bớ khốc liệt, và xin hãy giúp chúng con thực hiện sứ mạng với tư cách là những chứng nhân của Phúc Âm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 37-39

Bình Luận:

You may also like