Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Tha Thứ, Đức Tin Và Sự Khiêm Nhường

Ngày 29 – Sự Tha Thứ, Đức Tin Và Sự Khiêm Nhường

by SU Việt Nam
30 đọc

Khả năng làm ngay thẳng các mối quan hệ giữa mọi người và thống nhất cộng đồng không bắt đầu từ quyền lực và sức mạnh của việc thống trị, nhưng từ sự tha thứ và sự đầu phục.

Lu-ca 17:1-10 

1 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy! 2 Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé nầy phạm tội.

3 Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách! Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ! 4 Dù trong một ngày, anh em con phạm lỗi với con bảy lần, và bảy lần trở lại cùng con mà nói: ‘Tôi ăn năn’ thì con cũng phải tha thứ.”

5 Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” 6 Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên mà trồng xuống biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các con.

7 Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo: ‘Hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi!’ 8 Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng: ‘Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống’ sao? 9 Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? 10 Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus ban cho các môn đồ Ngài những sự chỉ dẫn cho việc tạo dựng một cộng đồng đức tin. Trước tiên, Ngài phán bảo họ phải cẩn thận để một người anh em hoặc chị em nhỏ trong đức tin không vấp ngã vì họ. Thứ hai, Ngài phán rằng cho dù họ phải quở trách anh em hoặc chị em của mình nếu họ phạm tội, để giúp họ quay trở lại con đường đúng đắn, họ cũng phải tha thứ cho anh chị em, nếu họ ăn năn, cho dù anh chị em lặp lại lỗi lầm và lại ăn năn. Các môn đồ xin Đức Chúa Jêsus gia thêm cho họ đức tin để họ có thể làm theo hướng dẫn này. Đáp lại, Đức Chúa Jêsus phán rằng họ có thể làm được những việc to lớn với đức tin chỉ nhỏ bằng một hạt cải, và rằng thay vì mong đợi phần thưởng khi một việc làm bởi đức tin được hoàn thành, họ cần phải hạ mình khiêm nhường (c.1-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Chúng ta cần phải cẩn thận để không khiến “những đứa trẻ” có những bước sai lầm. Ở đây “những đứa trẻ” ngụ ý những người yếu đuối, hèn mọn, và dễ tổn thương, những người đã đến với Đức Chúa Jêsus, bởi vì họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Nếu chúng ta không thận trọng, thì họ là những người có thể bị xử tệ theo như cách lý giải của kinh tế, cách lý giải của quyền lực, và nhân danh tôn giáo. Vìđiều chúng ta làm cho họ cũng là điều mà chúng ta làm cho Đức Chúa Jêsus, sự phán xét đáng kinh sợ sẽ chờ đợi chúng ta. Liệu chúng ta có đang nỗ lực để chắc chắn rằng xã hội này chấp nhận những chính sách bảo vệ những người bé nhỏ này hay không?

C.5-6 Điều các môn đồ cần không phải là thêm đức tin, mà là việc thực hành đức tin của họ. Nếu đức tin của chúng ta coi Đức Chúa Trời là sự chắc chắn, cho dù nó lớn hay nhỏ, thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Hãy biết rằng chúng ta luôn luôn phải có đủ đức tin để thực hiện sự kêu gọi ban cho chúng ta, và vâng lời.

Tham khảo

17:1 Đức Chúa Trời đã sắp đặt việc những sự cám dỗ phạm tội chắc chắn sẽ đến, nhưng điều đó không biện minh cho bất cứ cá nhân nào là cái cớ gây những sự cám dỗ đối với những người khác, bởi vì Đức Chúa Jêsus phán rằng khốn thay cho người nào gây ra những điều cám dỗ đó (so sánh với 22:22; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:23; 4:27-28).

17:3-4 Nếu anh em con phạm tội đề cập ở đây đến các hành động phạm tội của cá nhân. hãy quở trách người đó. Tội lỗi không thể được bỏ qua, nhưng phải được quở trách để sự ăn năn và sự phục hồi có thể xảy ra. Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ…bảy lần. Trong Do Thái giáo người ta coi là chính trực khi tha thứ ba lần; các môn đồ, là một phần của cộng đồng theo giao ước mới, phải vượt hơn chuẩn mực đó.

Cầu nguyệnXin hãy ban cho chúng con tấm lòng tha thứ và biết sự khiêm nhường và ân điển, để chúng con có thể trung tín với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 6-7

Bình Luận:

You may also like