Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Khốn Cho Các Thầy Dạy Luật

Ngày 12 – Khốn Cho Các Thầy Dạy Luật

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho dù các luật gia công bố mình là những người giữ lời của Đức Chúa Trời, thực tế đáng buồn là họ đã hủy hoại lời của Đức Chúa Trời.

Lu-ca 11:45-54 

45 Một luật gia liền nói: “Thưa Thầy, Thầy nói điều nầy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa.” 46 Đức Chúa Jêsus đáp: “Khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia! Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay! 47 Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết! 48 Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình; vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. 49 Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người nầy, bắt bớ kẻ kia.’ 50 Như vậy, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, 51 tức là từ máu của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và nơi thánh. Phải, Ta bảo các ngươi, thế hệ nầy sẽ bị đòi nợ máu đó. 52 Khốn cho các ngươi, là các luật gia! Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào!”

53 Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, 54 gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus quở trách một cách mạnh mẽ việc ăn ở hai lòng của các luật gia. Điều này là bởi vì họ đã chất gánh nặng cho mọi người với những quy định chi tiết theo Luật Pháp, nhưng chính các vị luật gia lại không tuân theo những luật đó. Tồi tệ hơn, họ không thể nhận ra Đức Chúa Jêsus, Đấng đã được Luật Pháp nói tiên tri, và thay vào đó đã cố loại bỏ và giết chết Ngài. Giống như tổ phụ của họ, những người đã giết các nhà tiên tri Đức Chúa Trời sai đến, họ cũng sẽ chắc chắn nhận sự đoán phạt như một giá chối bỏ Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến là vị tiên tri thực sự của vương quốc Đức Chúa Trời (c.45-52). Dẫu rằng sự cảnh báo của Đức Chúa Jêsus đối với người Pha-ri-si và các luật gia là mạnh mẽ, đáng buồn là Ngài không thể thay đổi được tấm lòng của họ. Điều này là bởi vì tấm lòng của họ trở nên quá cứng cỏi không thay đổi được (c.53-54).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.46 Các luật gia khiến những người khác phải mang những gánh nặng của Luật Pháp mà chính họ không gánh lấy. Họ khiến mọi người bị sống nô lệ bởi cảm giác tội lỗi và thất bại, không có tự do và sự vui mừng trong việc vâng lời và suy ngẫm về Luật Pháp. Việc hiểu biết Luật Pháp chỉ đơn giản là một phương tiện phân biệt họ là những người có học. Qua việc dạy Luật Pháp, các luật gia tin rằng họ sống theo Luật Pháp, nhưng họ không làm theo. Liệu chúng ta có suy ngẫm về lời Chúa, nhưng lại không đụng ngón tay đến hay không?

Tham khảo

11:46 Sự khốn khổ đầu tiên liên quan đến các luật gia (so sánh với c.45) chất gánh nặng cho người ta bằng việc diễn giải luật pháp dưới ánh sáng những truyền thống thêm vào Kinh Thánh của họ và khi khó mang nó. 11:47-51 Sự đau khổ thứ hai liên hệ với sự giả hình của các luật gia trong việc xây mộ cho những nhà tiên tri, dẫu rằng chính tổ phụ của họ giết những nhà tiên tri ấy, và họ lại tiếp tục “giết và bắt bớ” họ (c.49).

11:52-54 Sự đau buồn cuối cùng lên án các luật gia vì việc diễn giải Kinh Thánh của họ là lấy đi của mọi người sự hiểu biết căn bản cần thiết để hiểu kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ từ chối bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và được cứu, nhưng việc diễn giải lệch lạc của họ khiến cho những người khác xa cách việc thực sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con hôm nay từ bỏ sự ham muốn của mình chỉ mong có được kiến thức, nhưng thay vào đó sống bằng kiến thức đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like