Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Dáng Vẻ Bên Ngoài, Thực Tế Bên Trong

Ngày 11 – Dáng Vẻ Bên Ngoài, Thực Tế Bên Trong

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra sự giả hình của người Pha-ri-si, những người chỉ tập chú vào dáng vẻ bên ngoài của một người, và không quan tâm đến ý nghĩa đích thực của luật pháp

Lu-ca 11:37-44 

37 Khi Đức Chúa Jêsus phán xong, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi vào bàn ăn. 38 Người Pha-ri-si nầy ngạc nhiên thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn. 39 Vì vậy, Chúa phán: “Người Pha-ri-si các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác. 40 Hỡi kẻ dại! Đấng đã tạo nên bên ngoài lại không tạo nên bên trong nữa sao? 41 Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi. 42 Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời! Các ngươi phải làm những điều nầy nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. 43 Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi thích chỗ tốt nhất trong nhà hội, và muốn được người ta chào giữa phố chợ! 44 Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết!”

Suy ngẫm và hiểu

Một người Pha-ri-si kinh ngạc khi Đức Chúa Jêsus không rửa tay trước khi ăn. Điều này là bởi vì việc rửa tay trước khi ăn là một hành động thanh tẩy quan trọng đối với người Pha-ri-si. Đáp lại điều này, Đức Chúa Jêsus phán rằng người Pha-ri-si là những người có vẻ bên ngoài khác với những điều bên trong. Thực tế, họ là những người gian ác, những người đầy dẫy sự tham lam và sử dụng Luật Pháp như một cách để làm thỏa mãn sự tham lam này. Thay vì việc tạo nên đầy dẫy những thứ họ bày tỏ ra bên ngoài, họ cần yêu mến Đức Chúa Trời với tấm lòng chân thành và trung thực và ban cho những người lân cận của mình (c.37-44).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.39-40 Đức Chúa Trời nhìn thấy những động cơ và ý định bên trong của một người, cũng như diện mạo bên ngoài của họ. Ngài quan tâm đến việc liệu một người có giữ lời Chúa trong tấm lòng của họ quan trọng hơn những hành động bên ngoài của họ hay không. Một người đầy dẫy sự tham lam và sự xấu xa có thể xuất hiện sạch sẽ như bất cứ người nào khác, và mọi người có thể bị họ lừa dối. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ bị đánh lừa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?                                               

C.37-38 Người Pha-ri-si, người cảm động bởi những lời của Đức Chúa Jêsus và đã mời Ngài đến ăn tối, thấy rằng Đức Chúa Jêsus không rửa tay trước khi ăn, và điều này khiến ông ta kinh ngạc. Người Pha-ri-si này, người đã phán xét Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến để làm trọn Luật Pháp, giống như tổ tiên của ông ta không có con mắt thuộc linh để nhận ra sự sáng (11:35). Nếu chúng ta mời Đức Chúa Jêsus đón nhận sự mến khách của chúng ta, nhưng lại không có sự quan tâm nào trong việc nhận biết Ngài, và không kiểm tra chính mình chúng ta qua Ngài, chúng ta sẽ không thể vui hưởng bữa tiệc lớn của thiên đàng.

Tham khảo

11:39-41 Người Pha-ri-si rửa sạch. Việc tuân giữ các truyền thống mà họ đã thêm vào Kinh Thánh như việc rửa sạch bên ngoài chén bát, nhưng để lại bên trong…đầy những sự tham lam và gian ác; về “sự tham lam” so sánh với 16:14; 20:47.

Những thứ ở bên trong là những điều trong tấm lòng của một người. Nếu người tin dâng tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời, khi đó mọi sự sạch sẽ; có nghĩa là, Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận việc lành người đó làm (“của bố thí…ở bên trong”), cho dù người này không tuân theo việc rửa sạch theo nghi thức bề ngoài mà truyền thống của người Do Thái đòi hỏi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đi xuống từ những vị trí cao của chúng con và phục vụ một cách chân thành từ những vị trí thấp.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like