Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Từ Người Điên Đến Sự Làm Chứng 

Ngày 27 – Từ Người Điên Đến Sự Làm Chứng 

by SU Việt Nam
30 đọc

Bằng việc đuổi các quỷ trong một vùng đất của dân ngoại, Đức Chúa Jêsus đã cho thấy rằng ngay cả ở nơi đó Ngài cũng là Chúa Cứu Thế.

Lu-ca 8:26-39

26 Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Giê-ra-sê, đối diện miền Ga-li-lê. 27 Khi Đức Chúa Jêsus lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa. 28 Khi thấy Đức Chúa Jêsus, anh la lên, sấp mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu? Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi.” 29 Vì Đức Chúa Jêsus đã truyền cho uế linh phải ra khỏi anh ta. Đã nhiều lần quỷ nhập vào anh ấy; mặc dù người ta xiềng, cùm và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc. 30 Đức Chúa Jêsus hỏi: “Ngươi tên gì?” Nó thưa: “Quân đoàn” vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. 31 Các quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. 32 Bấy giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy; Ngài cho phép. 33 Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm. 34 Các người chăn heo thấy vậy, chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê. 35 Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. 36 Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. 37 Tất cả dân chúng quanh miền Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. 38 Người được Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo: 39 “Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình. 

Suy ngẫm và hiểu 

Nơi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài đã đến, sau khi dẹp yên cơn bão trên hồ, là vùng Giê-ra-sê của người ngoại. Ở đó, Đức Chúa Jêsus đã gặp một người bị nhiều quỷ ám, và đã cứu anh ta. Việc người đó đã sống giữa các ngôi mộ, như người đã chết lâu như vậy tượng trưng cho tình trạng đáng thương hại của dân ngoại, những người đã ngồi trong sự tối tăm không có sự cứu rỗi (xem 1:79). Bây giờ, ánh sáng cứu rỗi đã đến trên họ. Tuy nhiên, vì các quỷ mà Đức Chúa Jêsus đuổi ra đã khiến cho một đàn lợn chết chìm, người dân Giê-ra-sê đã lo lắng rằng họ có thể còn mất những của cải khác nữa của mình. Vì thế, họ yêu cầu Đức Chúa Jêsus đừng làm điều Ngài đã làm nữa. Mặc dù họ khước từ Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus đã không bỏ họ. Ngài để lại người đã được lành ở giữa họ như một nhân chứng cho Phúc Âm (c.26-39).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.28, 30-33 Như Đức Chúa Jêsus đã truyền lệnh cho bão tố phải ngừng, (c.25), Ngài đã truyền lệnh cho các quỷ phải ra khỏi người điên và như vậy đã bày tỏ thẩm quyền của Ngài là Con Đức Chúa Trời. Với sức mạnh và khả năng rất lớn, các quỷ đã chế ngự người đó, nhưng chúng phải phục tùng thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus và bị đuổi ra khỏi. Quan trọng là phải nhận biết về việc thế lực ác tìm cách tấn công, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn là có đức tin nơi Chúa, Đấng luôn bảo vệ chúng ta. Đừng quá tự tin hoặc bất cẩn, nhưng hãy có đức tin.

C.38-39 Đức Chúa Jêsus đã cho người vừa được chữa lành về nhà và bảo người ấy rao ra điều mà Đức Chúa Trời đã làm (sự cứu rỗi). Đức Chúa Jêsus đã cho anh ấy từ mộ về nhà, từ việc bị xa lánh đến giao thiệp, và từ việc bị điên đến việc làm một nhân chứng. Có công việc lớn lao nào của Chúa mà chúng ta cũng phải xưng nhận và rao giảng hay không?

Tham khảo

8:27 Sự mô tả về người đàn ông… người bị các quỷ trong c.27-30 nhấn mạnh cảnh ngộ khốn khổ của anh ấy và sự vĩ đại của Đức Chúa Jêsus, Đấng có thể đuổi rất nhiều quỷ mạnh ra. Việc dùng “anh ấy” (c.27-30) và “chúng nó” (c.31-33) được xác định trước tiên bởi việc liệu các quỷ có được nhìn thấy đang hành động thống nhất với người đó hoặc tách khỏi anh ta hay không.

8:38-39 Những lời tuyên bố mang tính song hành Con hãy về nhà…và thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con, và người ấy đi, …rao truyền những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình cần được lưu ý (9: 42-43), cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus có cùng địa vị như Đức Chúa Trời. Việc theo Đức Chúa Jêsus liên quan đến trách nhiệm rao truyền Phúc Âm.

Cầu nguyệnChúa ôi, chúng con mong ước được thấy công việc mà Ngài làm, ban cho chúng con sự tự do và sự an nghỉ. Xin hãy dùng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 36-38

Bình Luận:

You may also like