Home Dưỡng Linh Đấng Cứu Chuộc Giáng Sinh

Đấng Cứu Chuộc Giáng Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Những ai nhận biết rằng cậu bé nằm trong máng cỏ là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã hứa từ rất lâu, có thể dự phần vào Tin Lành và sự bình an đến từ Đức Chúa Trời.

Lu-ca 2:1-20

1 Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. 3 Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. 4 Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê, 5 để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6 Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.

8 Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. 10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12 Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: 14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!”

15 Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” 16 Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17 Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18 Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. 19 Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. 20 Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ. 

Suy ngẫm và hiểu

Để đăng ký vào cuộc điều tra dân số, Giô-sép và Ma-ri, người đang mang thai, đã đi đến Bết-lê-hem. Tại đó, Ma-ri đã sinh hạ. Hài nhi Jêsus nằm trong máng cỏ, và những người chăn thấp hèn là những người đầu tiên gặp gỡ Ngài, cho thấy rằng dấu hiệu về Đấng Christ là sự khiêm nhường, chứ không phải hào quang (c.1-12). Chính những người chăn chiên hèn mọn, những người đã gặp Đức Chúa Jêsus, đã rao ra Tin Mừng cho mọi người. Một số người đã cho rằng sứ điệp của họ thật lạ, nhưng những người nghe tin ấy và tiếp nhận trong tấm lòng của họ rằng Đấng Christ đã giáng thế trong sự khiêm nhường, đã kinh nghiệm được sự bình an thật (c.13-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-9 Đức Chúa Jêsus sinh ra nơi máng cỏ, chứ không phải cung điện. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus không phải là một lãnh đạo phô trương sức mạnh và các nguồn lực của Ngài với mục đích mang đến bạo lực và chiến tranh. Thay vào đó, Đức Chúa Jêsus là một “Lãnh đạo của tình yêu thương”, Đấng tìm kiếm những ai bị đối xử một cách hèn hạ, như những người chăn chiên, và phục vụ, rồi hy sinh chính mình vì họ, thậm chí tự làm chính mình Ngài thấp hơn cả họ nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-14 Sự bình an mà “vị giải cứu” người La Mã, hoàng đế của dân chúng đem lại là một sự bình an không ổn định, được mang đến bởi gươm đao của quân đội hùng mạnh của vị ấy. So sánh với sự bình an thật mà Đức Chúa Jêsus “Cứu Chúa” đã ban cho là sự ngợi khen và sự vui mừng dưới sự bảo vệ của đội quân thiên đàng. Chúng ta có mong muốn hoàn thành sự tể trị của Đấng Christ hơn là những tham vọng về quyền lực và thẩm quyền của chúng ta trong thế gian này, hay không? Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự bình an của Đức Chúa Jêsus giáng trên gia đình, nơi làm việc, Hội Thánh và dân tộc của chúng ta, chứ không phải là sự bình an không trọn vẹn được đưa đến bởi nỗi sợ hãi và sự áp bức.

Tham khảo   

2:3-4 Mặc dù lúc đó Giô-sép đang sống ở Na-xa-rét (c.4,29), nhưng nhà của tổ phụ ông (quê cũ) là ở Bết-lê-hem. Họ đi lên …Giu-đê, vì Bết-lê-hem (ở Giu-đê) nằm ở vùng núi 2,654 phít, ở độ cao (809 mét). Những sự liên hệ đến Đa-vít (1:27, 32-33; 2:11; 1 Sa-mu-ên 16:4, 13) giải thích lý do khiến Đức Chúa Jêsus sinh ra tại Bết-lê-hem (so sánh với Mi-chê 5:1).

2:11 một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa. Ba danh hiệu này bày tỏ sựvĩ đại của con trai Ma-ri. Về “Đấng Cứu Thế” xem 1:69; Công Vụ Các Sứ Đồ 5:31; 13:23. “Đấng Christ” tiếng Hy Lạp theo tiếng Hê-bơ-rơ là “Đấng Mê-si-a”. Đó là một danh hiệu chứ không phải một danh (so sánh với “Đấng Christ”, Công Vụ Các Sứ Đồ 5:42; 17:3). Sự loan báo gây ngạc nhiên, có lẽ không được những người chăn chiên hiểu đầy đủ, là Đấng Mê-si-a này, Đấng đã được sinh ra là một hài nhi cũng là chính Chúa, Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là Vị Vua thật của chúng con. Xin hãy ban cho chúng con sự bình an của Ngài trong thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 21-23

Bình Luận:

You may also like