Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Báo Trước Sự Ra Đời Của Giăng

Ngày 01 – Báo Trước Sự Ra Đời Của Giăng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời, Đấng biết những nhu cầu của chúng ta, nghe thấy những lời cầu nguyện của chúng ta và làm những việc lớn lao thông qua quyền tối thượng của Ngài vào đúng thời điểm.

Lu-ca 1:1-17 

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ khả kính, có nhiều người đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, 2 đúng như những người đã từng chứng kiến và phục vụ đạo Chúa từ ban đầu truyền lại cho chúng ta. 3 Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài 4 để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn.

5 Trong đời Hê-rốt, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. 6 Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. 7 Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi.

8 Chuyện xảy ra khi Xa-cha-ri theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9 Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. 10 Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. 11 Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Xa-cha-ri, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12 Thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối, kinh hãi. 13 Nhưng thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng. 14 Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hoan hỉ khi con trẻ ra đời. 15 Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16 Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ; 17 con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Ê-li mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.” 

Suy ngẫm và hiểu

Lu-ca đã làm chứng về những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm và mong ước đức tin của các Cơ Đốc nhân được mạnh mẽ hơn (c.1-14).

Lời chứng của Lu-ca bắt đầu bằng lời tiên tri về sự ra đời của Giăng Báp-tít trong gia đình của thầy tế lễ Xa-cha-ri công chính, và sự kiện này sẽ là là niềm vui lớn cho dân Y-sơ-ra-ên (c.14). Sự ra đời của Giăng là một dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của dân Y-sơ-ra-ên (c.13,“Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm”), và ngoài ra, sự kiện này đã tỏ ra ý muốn của Đức Chúa Trời phục hồi và cứu dân Y-sơ-ra-ên (c.5-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-14 Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trật tự từ sự hỗn loạn, và đã dùng sự vô sinh của Ra-chên và An-ne là luống đất tốt của sự sáng tạo, đã cho phép Sa-ra cao tuổi thụ thai một đứa trẻ. Đức Chúa Trời đã cho thấy rằng Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét bằng việc hứa về sự ra đời của Giăng. Điều này không chỉ vì niềm vui của bậc làm cha mẹ, mà cũng vì một sự kiện trọng đại sẽ mang đến sự vui mừng cho tất cả những người công chính chờ đợi sự cứu chuộc của dân Y-sơ-ra-ên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7, 13-14 Mặc dù Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét giữ những vị trí cao quý, đến từ một dòng dõi thánh và sống đời sống công chính, nhưng họ đã sống với sự hổ thẹn vì vô sinh. Tuy nhiên, lời hứa của Đức Chúa Trời về sự ra đời của Giăng Báp-tít đã báo trước rằng danh dự của họ sẽ sớm được phục hồi. Thậm chí khi các sự việc trong đời sống của chúng ta có vẻ mâu thuẫn, nhưng chúng ta phải có đức tin và trông đợi Đức Chúa Trời, Đấng, thường bằng cách nghịch lý, làm những việc lớn lao và biến đổi những thứ xung quanh.

Tham khảo   

1:1 giới thiệu mục đích việc ký thuật của Lu-ca. Nhiều trước giả được kể đến hơn là chỉ những trước giả của các sách Phúc Âm.Đã được thực hiện nhấn mạnh rằng chức vụ của Đức Chúa Jêsus là sự thực hiện hoặc sự ứng nghiệm về điều được nói tiên tri trong Cựu Ước.

1:15 Không uống rượu và thức uống có men cho thấy lối sống khổ hạnh của Giăng gần giống với người Na-xi-rê trong Cựu Ước (Dân Số Ký 6:1-3). Con người ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ (1:41) cho thấy việc Đức Chúa Trời trang bị cho chức vụ của ông. Điều đó cũng chỉ ra rằng ông là một người khác biệt từ trước khi ra đời và có nghĩa là theo một cách khác thường, Đức Chúa Trời đã truyền sự tái sinh cho ông trước khi ông được sinh ra.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, khi chúng con suy ngẫm sách Lu-ca, xin hãy giúp chúng con quay trở lại với sự khôn ngoan của sự công chính và nhận biết tấm lòng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 1-3

Bình Luận:

You may also like