Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Phước Hạnh Dành Cho Dân Của Đức Chúa Trời

Ngày 31 – Phước Hạnh Dành Cho Dân Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vào “ngày ấy”, Đức Chúa Trời sẽ phán xét các dân tộc khác, và ban chiến thắng cuối cùng cho dân Ngài

Giô-ên 3:9-21 

9 Hãy loan báo điều nầy giữa các nước: hãy chuẩn bị chiến tranh, động viên các dũng sĩ. Tất cả lính chiến hãy tiến tới và xung trận! 10 Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy lưỡi liềm rèn giáo. Người yếu ớt hãy nói: “Tôi mạnh mẽ!” 11 Hỡi tất cả các nước chung quanh, hãy mau đến và tập hợp tại đó! “Lạy Đức Giê-hô-va, xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó!” 12 “Các nước hãy dậy, đi lên thung lũng Giô-sa-phát, vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh. 13 Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã tới. Hãy đến đạp nho vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác của chúng lớn lắm.” 14 Đoàn người đông đảo, thật là đông đảo tại thung lũng Chung Thẩm! Vì ngày Đức Giê-hô-va gần kề trong thung lũng Chung Thẩm. 15 Mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. 16 Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn;Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem.Các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển.Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân Ngài, là đồn lũy cho con dân Y-sơ-ra-ên.17 “Bấy giờ, các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Đấng ngự tại Si-ôn, là núi thánh Ta.Giê-ru-sa-lem sẽ là thành thánh và người ngoại quốc sẽ không còn xâm chiếm nó nữa.” 18 Trong ngày ấy, các núi nhỏ rượu ngọt ra; các đồi sẽ tuôn chảy sữa, tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn. Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va và nhuần tưới thung lũng Si-tim. 19 Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm trở thành hoang mạc tiêu điều; vì chúng đã đối đãi bạo ngược với con dân Giu-đa và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. 20 Nhưng Giu-đa sẽ có dân sinh sống mãi mãi, và Giê-ru-sa-lem sẽ tồn tại từ đời nầy qua đời kia. 21 Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà Ta chưa từng làm sạch, vì Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời ra lệnh cho tất cả các dân chuẩn bị cho chiến trận và tập hợp tại Thung lũng Giê-hô-sa-phát. Và ở đó, Ngài sẽ phán xét tất cả mọi kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Vào ngày phán xét của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi kẻ thù của Y-sơ-ra-ên như việc đạp lên những trái nho trong bàn ép rượu, và cắt bỏ mọi hạt giống ngoài đồng (c.9-15). Nhưng đối với dân Ngài, Đức Chúa Trời sẽ là nơi trú ẩn và đồn lũy trong Ngày Phán Xét. Đất đai của tất cả các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên bị bỏ trống và một hoang mạc, nhưng Y-sơ-ra-ên sẽ trở thành một vùng đất đượm sữa và mật.  Đức Chúa Trời sẽ ngự ở Si-ôn và ở cùng Y-sơ-ra-ên (c.16-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-17 Vào ngày phán xét, Đức Chúa Trời sẽ là một nơi trú ẩn và đồn lũy cho đến đời đời. Hãy trao lại tất cả mọi rắc rối của ngày hôm nay và ngày mai lên Vua của chúng ta, Đấng hướng dẫn và bảo vệ dân Ngài, thậm chí trong ngày phán xét, nơi cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng xuống tất cả mọi dân tộc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21 Sự bảo vệ và an ủi của Đức Chúa Trời càng lớn, thì chúng ta càng phải rõ ràng về địa vị của chúng ta. Chúng ta đang ở cùng phía Đức Chúa Trời, hay chống lại Ngài? Không có vị trí trung lập cho việc này.

Tham khảo

3:9 Sắm sửa. (So sánh với 1:14; 2:15.) Những người lính chiến phải tìm cầu ý muốn của thần của họ trước khi tham gia chiến trận (ví dụ, Các Thẩm Phán 20:19-28). Một số nhà bình luận xem xét việc này như là một lời công bố có tính mỉa mai: các dân được bảo phải chuẩn bị cho chiến trận, không ý thức rằng Chúa của trời và đất là đối thủ của họ (Ê-sai 8:9-10; Giê-rê-mi 46:9-10).

3:10 Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm. Đây là điều ngược lại với Ê-sai 2:4 và Mi-chê 4:3. Việc chuẩn bị cho trận chiến toàn diện tới mức dụng cụ làm nông nghiệp phải được chuyển thành vũ khí chiến trận. kẻ yếu. Nhu cầu lớn cần những người lính có nghĩa là thậm chí những người không thích hợp với việc đánh trận cũng phải trở thành những người lính chiến.

Cầu nguyện: Thưa Đức Chúa Trời, chúng con cám ơn Ngài, vì đã chú ý đến nỗi đau của chúng con và hứa phục hồi. Xin hãy giúp chúng con nắm lấy lời hứa này và đứng về phía Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 21-22

Bình Luận:

You may also like