Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Kế Hoạch Của Na-Ô-Mi Cho Ru-Tơ

Ngày 23 – Kế Hoạch Của Na-Ô-Mi Cho Ru-Tơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Na-ô-mi lên kế hoạch cho Bô-ô và Ru-tơ cưới nhau, Ru-tơ đã vâng theo những sự hướng dẫn của Na-ô-mi và đi đến sân đập lúa vào lúc nửa đêm và nằm dưới chân Bô-ô.

Ru-tơ 3:1-13 

1 Na-ô-mi, mẹ chồng của Ru-tơ, nói với nàng: “Con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. 2 Bô-ô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay ông ấy sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. 3 Vậy con hãy tắm rửa, xức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa, nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn uống xong. 4 Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào rồi đến giở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm.” 5 Nàng thưa rằng: “Con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn.” 6 Vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. 7 Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bô-ô đến nằm bên đống lúa mạch. Ru-tơ đi nhè nhẹ đến giở mền dưới chân ông ấy và nằm xuống. 8 Nửa đêm, Bô-ô giật mình, trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. 9 Bô-ô hỏi: “Cô là ai?” Nàng đáp: “Con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con.” 10 Ông trả lời: “Nầy con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Việc hiếu nghĩa của con làm lần nầy còn lớn hơn lần trước vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. 11 Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả, ta sẽ làm cho con mọi điều con xin, vì cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một người phụ nữ đức hạnh. 12 Thật ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. 13 Hãy ở lại đêm nay. Sáng mai, nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con lại thì tốt; hãy để ông ấy làm việc đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại! Hãy ngủ lại đây cho đến sáng.”

Suy ngẫm và hiểu

Na-ô-mi, gặp được Đức Chúa Trời cung ứng, đã vạch một kế hoạch cho Ru-tơ lấy Bô-ô, người có quyền chuộc lại. Ru-tơ đã vâng theo kế hoạch của Na-ô-mi, và đi đến sân đập lúa, nơi Bô-ô đang có mặt, và nằm dưới chân ông. Bô-ô tỉnh dậy và kinh ngạc khi thấy Ru-tơ. Bằng cách nằm dưới chân Bô-ô, và cầu xin ông chuộc lại cho cô, Ru-tơ đã đưa ra lời cầu hôn với Bô-ô. Bằng cách này Na-ô-mi và Ru-tơ đưa vào hành động một kế hoạch táo bạo để làm đầy gia đình trống vắng của họ với ân điển theo giao ước của Đức Chúa Trời (đất đai và hậu duệ) (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Na-ô-mi đeo đuổi cuộc hôn nhân của Bô-ô và Ru-tơ với hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ “đất đai” và “hậu duệ”. Tuy nhiên, thành công không được bảo đảm, và có nhiều nguy hiểm và những khả năng khác nhau. Nhưng, bởi bà không tuyệt vọng trước cánh đồng sau vụ mùa, và như bà có thể nhận thấy, bà làm điều tốt nhất bà có thể làm. Tương tự như vậy, con đường ra khỏi sự khó khăn không phải lúc nào cũng được chiếu sáng hoặc nhìn thấy được, khi một hoàn cảnh đen tối và tuyệt vọng xảy đến với chúng ta. Giống như Na-ô-mi, có nhiều lần khi chúng ta phải dựa thậm chí vào một ánh sáng lờ mờ, và bắt đầu trên những bước bị rúng động. Nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa, và cố gắng sống vì sự vinh hiển của Ngài, Chúa cũng sẽ có đức tin nơi sự phán xét và những quyết định của chúng ta, và giúp đỡ chúng ta.

C.5-6 Ru-tơ đi đến sân đập lúa như mẹ chồng cô hướng dẫn. Đối với một phụ nữ ngoại bang, việc đi đến sân đập lúa, thế giới của những người nam, đặc biệt vào ban đêm, là một việc làm vô cùng nguy hiểm. Dầu vậy, Ru-tơ đã lựa chọn sự vâng lời. Tất nhiên, sự vâng lời không phải luôn luôn đảm bảo sự thành công theo cách của con người. Tuy thế, chúng ta phải vâng lời.

Tham khảo   

3:3 Hãy tắm rửa…xức dầu…mặc quần áo. Có lẽ đây là một dấu hiệu sự than khóc của bà đã chấm dứt, giống như đối với Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12:20). Cô phải khiến cho mình hấp dẫn, giống như một người phụ nữ đã hứa hôn (Ê-xê-chi-ên 16:9-12), và gặp Bô-ô vào đúng thời điểm: sau khi ông đã kết thúc…việc uống (Xem Ru-tơ 3:7; Thi Thiên 4:7; 104:15).

3:4 Giở mền dưới chân ông và nằm xuống (c.8, 14) sẽ bày tỏ sự lệ thuộc của cô nơi ông theo cách nhìn từ lời cầu hôn dũng cảm của cô (c.9). Đôi khi có gợi ý rằng “chân ông ấy” (nghĩa đen, “nơi chân ông ấy”, tiếng Hê-bơ-rơ margelot) là một uyển ngữ chỉ về sự tiếp xúc tình dục, nhưng không có bằng cớ nào cho điều này và nó cũng không có chỗ trong câu chuyện này.

Cầu nguyện: Chúng con sẽ tin cậy nơi sự thành tín của Ngài và bước đi bằng đức tin, cho dù thực tế là lẻ loi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Giăng + 3 Giăng

Bình Luận:

You may also like