Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Đoán Phạt Trên Sa-Ma-Ri

Ngày 08 – Sự Đoán Phạt Trên Sa-Ma-Ri

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời bày tỏ sự gian ác của dân Sa-ma-ri bằng cách kêu gọi những dân lân cận của họ, Ách-đốt và Ai Cập, làm nhân chứng của Ngài.

A-mốt 3:9-4:3 

9 Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của Ai Cập. Hãy nói rằng: “Các ngươi hãy tụ họp trên các núi của Sa-ma-ri; hãy xem bao rối loạn lớn ở đó và những áp bức giữa dân nó” 10 Đức Giê-hô-va phán: “Chúng không biết làm điều ngay thẳng; chúng chất đầy của cải do bạo hành và cướp giật trong các đền đài mình.” 11 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: “Kìa, kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy; nó hủy diệt sức mạnh ngươi và cướp phá những đền đài của ngươi.” 12 Đức Giê-hô-va phán: “Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân hay một lỗ tai ra khỏi miệng sư tử thì con cái Y-sơ-ra-ên ngồi tại Sa-ma-ri trên góc giường và trên trường kỷ của Đa-mách cũng sẽ được cứu như vậy. 13 Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán: hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp. 14 Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ phá hủy các bàn thờ của Bê-tên; các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. 15 Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị tàn phá và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

4 1 Hỡi những bò cái của Ba-san, ở trên núi Sa-ma-ri,hãy nghe đây! Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn, và nói với chồng của mình rằng: “Hãy đem thức uống đến đây!” 2 Chúa Giê-hô-va đã lấy đức thánh khiết của Ngài mà thề rằng: “Thì giờ sẽ đến trên các ngươi, khi người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dùng lưỡi câu mà bắt những kẻ sống sót của các ngươi. 3 Mỗi người trong các ngươi sẽ chui ra qua những lỗ thủng của tường thành, và các ngươi sẽ bị ném vào Ha-môn,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

 Suy ngẫm và hiểu

Y-sơ-ra-ên ở phương bắc đã phạm tội, như thể họ không biết làm thế nào để làm điều đúng, và đã ở trong sự hỗn loạn bởi vì sự không công bình và sự sa đọa của họ. Những người có quyền lực ở giữa họ đã chiếm lấy tài sản của dân sự, và xây dựng cho mình những ngôi nhà mùa hè và mùa đông để trang hoàng, và vui hưởng đời sống xa hoa của mình. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ách-đốt và Ai Cập làm chứng về tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên để chỉ ra tội lỗi của họ trầm trọng đến mức nào (3:9-10, 13). Đức Chúa Trời đã công bố rằng Ngài sẽ dấy lên một đạo quân mạnh hơn dân Y-sơ-ra-ên, và đưa đến sự đoán phạt trên họ. Những ngôi nhà mùa hè mà họ tin là an toàn sẽ bị hủy phá, tài sản của họ sẽ bị lấy đi, và những người có quyền lực như ma-fi-a sẽ mất mạng (3:11-4:3).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời thường sử dụng người ngoại để bày tỏ tội lỗi của dân sự Ngài. Những bi kịch của các Hội Thánh của chúng ta ngày nay là gì? Liệu Đức Chúa Trời có thể đang bày tỏ sự sa đọa của các Hội Thánh của chúng ta ngày nay thông qua báo chí và truyền hình thế tục hay không? Chỉ vì chúng ta là dân sự của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua tội lỗi của chúng ta; Ngài sẽ phơi bày ra và đoán phạt tất cả tội lỗi. Vì thế, hãy suy ngẫm và ăn năn về những tội lỗi của chúng ta, trước khi bị làm nhục trước những người chưa tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15 Những người Y-sơ-ra-ên ở phương bắc la to và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ đầy dẫy sự bại hoại và vô đạo đức. Vì điều này, họ đối diện sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có phạm tội trong đời sống của mình bất chấp sự thờ phượng Đức Chúa Trời và việc học lời của Ngài, hay không?

Tham khảo   

3:13-15 Sứ điệp kết thúc nhấn mạnh theo một cách phổ biến hai yếu tố có thể tính đến đối với sự hủy diệt sắp tới: (1) tôn giáo giả dối, theo nghi thức và (2) sự giàu có gia tăng do bóc lột những người nghèo.

4:1 Ba-san là vùng chăn bầy mầu mỡ ở phía đông bắc của Biển Ga-li-lê. Gia súc ăn cỏ ở đó được chăm sóc khỏe mạnh và béo mập. A-mốt so sánh những người đàn bà có chồng của Sa-ma-ri với những con gia súc này. Không chỉ những người chồng, mà cả những người vợ cũng áp bức và đè nén những người khốn khó.

Cầu nguyệnXin hãy giải phóng chúng con khỏi sự tham lam, điều chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân, và thay vào đó, xin hãy giúp chúng con chăm sóc cho Hội Thánh và anh chị em của chúng con. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

Bình Luận:

You may also like