Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Hãy Tôn Vinh Đức Chúa Trời Bằng Thân Thể Anh Em

Ngày 10 – Hãy Tôn Vinh Đức Chúa Trời Bằng Thân Thể Anh Em

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong bức thư của mình, Phao-lô quay lại với vấn đề gian dâm và nhấn mạnh rằng thân thể của một người trong Hội Thánh là một thành viên của Đấng Christ và là đền thờ của Đức Thánh Linh và một người được mua bằng một cái giá, nên thân thể phải được giữ cho thánh khiết.

1 Cô-rinh-tô 6:12-20 

12 Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì. 13 “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn,” Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái nầy lẫn cái kia. Thân thể không vì dâm dục, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể; 14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài. 15 Anh em không biết rằng thân thể của anh em là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, tôi có nên lấy chi thể của Đấng Christ làm thành chi thể của gái mại dâm không? Chẳng bao giờ! 16 Anh em không biết rằng, kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì sẽ trở nên một thân với nó sao? Vì có chép rằng: “Hai người sẽ trở nên một thịt.”

17 Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài. 18 Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. 19 Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, 20 vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Suy ngẫm và hiểu

Một số thành viên của Hội Thánh Cô-rinh-tô đã hiểu sai sự tự do trong Đấng Christ và vì thế đã buông tuồng vào trụy lạc, nói rõ phương châm: “Tôi được tự do để làm bất kỳ việc gì”. Trong số những thành viên này, vấn đề lớn nhất là hành động dâm dục ngủ với gái mại dâm. Đáp lại sự xác nhận về những người này, Phao-lô đã giải thích rằng mặc dù mọi việc đều được phép, nhưng không phải mọi việc đều có ích; và thân thể họ không phải dành cho việc gian dâm, mà là cho Chúa, và vì thế phải được dùng chỉ cho việc dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời mà thôi (c.12-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12 Mặc dù những người theo chủ nghĩa tự do ở Cô-rinh-tô quả quyết rằng mọi việc đều có phép làm, và đã hợp lý hóa sự trụy lạc của họ, nhưng Phao-lô khẳng định rằng sự tự do chỉ có ích khi nó giúp ích cho cả cá nhân và cộng đồng. Khi sự tự do không giúp ích gì thì nó biến chúng ta thành nô lệ cho những ham muốn riêng của mình. Một người cố gắng hưởng tự do mà không có Đức Chúa Trời thì dễ trở nên mệt mỏi, không thể được thỏa lòng mà không mê đắm, và không thể hình thành được các mối quan hệ chân thật. Họ sống trong sợ hãi và lo lắng. Việc kiềm chế một cách tự nguyện trong tình yêu thương và tận hiến, qua việc vâng lời Chúa là đường lối của sự tự do thật.

C.18-19 Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta không được làm ô uế thân thể mình bằng sự gian dâm. Chúng ta phải chạy đi khi chúng ta đối mặt với cám dỗ tình dục. Đừng quá tự tin vào bản thân mình, và tránh xa những môi trường dâm dục. Bạn có những thói quen không thánh khiết nào không? Hãy tìm kiếm sự tự tin để phá hủy nó ngay lập tức.

Tham khảo    

6:14 Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus chỉ là bước đầu tiên trong sự phục sinh toàn diện của dân sự Đức Chúa Trời, điều sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng (15:20). Vì vậy, thân thể của Đức Chúa Jêsus và thân thể của những người tin là bất diệt (15:42-49), vì Đức Chúa Trời cũng sẽ khiến chúng ta sống lại; bản chất bất diệt của thân thể của những người tin cần ảnh hưởng đến cách ăn nết ở của người đó trong hiện tại. Xem 15:30-34.

6:19 đền thờ của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa sống trong các Cơ Đốc nhân một cách cá nhân (c.17), khiến cho thân thể  của mỗi Cơ Đốc nhân là đền thờ giống như Hội Thánh, được hình thành qua việc nhập thể, cũng là đền thờ nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự (3:16). Bạn không thuộc về riêng mình. Vì cùng với những ân tứ khác từ Đức Chúa Trời (4:2, 7), các Cơ Đốc nhân phải rèn tập cương vị quản gia có trách nhiệm trên thân thể của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì thân thể của chúng con thuộc về Ngài, nên chúng con sẽ tránh xa văn hóa gian dâm và loại bỏ những điều gây hại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 10-12

Bình Luận:

You may also like