Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Vui Mừng Của Lễ Hội Bị Lấy Mất Đi

Ngày 24 – Sự Vui Mừng Của Lễ Hội Bị Lấy Mất Đi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố rằng những ngày vui mừng sẽ trở nên những ngày của sự đoán phạt bởi vì dân sự, những người đã đổi lịch những lễ hội của Đức Chúa Trời thành lịch những lễ hội của thần Ba-anh.

Ô-sê 9:1-17

1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng! Đừng hân hoan như các dân tộc khác. Vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm trên mọi sân đập lúa. 2 Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng. 3 Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va nhưng Ép-ra-im phải trở về Ai Cập và sẽ ăn thức ăn ô uế trong A-si-ri. 4 Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa, các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài. Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang, những ai ăn đến đều bị ô uế; vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói, không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va. 5 Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? 6 Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá, ai Cập sẽ tập trung chúng lại, và Mem-phi sẽ an táng chúng. Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng, gai gốc sẽ lấn vào lều trại chúng. 7 Những ngày trừng phạt đã đến, những ngày báo trả đã tới rồi! Y-sơ-ra-ên sẽ biết điều nầy. Kẻ tiên tri là khờ dại, người có thần linh là điên cuồng vì tội ác tày trời của ngươi và lòng hận thù của ngươi quá lớn.8 Nhà tiên tri, cùng với Đức Chúa Trời của ta là người canh gác Ép-ra-im, nhưng bẫy lưới giăng bủa mọi lối của ông, lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình.9 Chúng chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Ghi-bê-a. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng. 10 “Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên như gặp chùm nho trong hoang mạc; Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái đầu mùa trên cây vả tơ. Nhưng chúng đã đến Ba-anh Phê-ô; dâng mình cho vật đáng xấu hổ và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu. 11 Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim; không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa! 12 Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Thật khốn nạn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng! 13 Ta đã thấy Ép-ra-im, như thành Ty-rơ, được trồng trong đồng cỏ; nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái mình nộp cho kẻ sát nhân! 14 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sinh non và những vú không có sữa! 15 Mọi gian ác của chúng đều ở Ghinh-ganh; tại nơi đó Ta ghét chúng. Vì những việc làm gian ác của chúng Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà Ta;Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa.Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội.16 Ép-ra-im bị đánh; rễ nó đã khô. Chúng sẽ không còn ra trái nữa; dù chúng có sinh con Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.” 17 Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng vì chúng không nghe lời Ngài và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi họ sống trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho, dân Y-sơ-ra-ên đã thờ lạy thần Ba-anh và thực hiện những hành động tôn giáo vô liêm sỉ trong những sân đạp lúa. Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ vì điều này, đã sai phái các vị tiên tri đến với Y-sơ-ra-ên để cảnh báo họ về sự đoán phạt đang đến. Dầu vậy, đã không nghe các vị tiên tri, dân Y-sơ-ra-ên còn đối xử với các nhà tiên tri như với những người điên và những kẻ ngu ngốc, chế giễu và khước từ họ. Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ đoán phạt Y-sơ-ra-ên một cách nghiêm khắc như họ đã trở nên tội lỗi và bại hoại (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-6 Đức Chúa Trời sẽ đuổi theo Y-sơ-ra-ên, những người đã đổi những mùa lễ hội của Đức Chúa Trời thành những nghi thức sinh sản của một tín ngưỡng ngoại giáo, thành Ai Cập và A-sy-ri. Y-sơ-ra-ên sẽ không còn có thể vui hưởng những phước lành của mùa gặt trong vùng Đất Hứa, nhưng thay vào đó sẽ ăn những đồ ăn ô uế trong một đất bẩn thỉu. Ngày nay, chúng ta phải cẩn thận để không đánh mất đi niềm vui đời đời qua việc bị nhiễm độc bởi những sự giàu có tạm thời của một đời sống không thanh sạch.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-14 Bằng việc quỳ lạy thần Ba-anh ở Ca-na-an, như tổ phụ của họ đã quỳ lạy Ba-anh Phê-ô ở trong hoang mạc, dân Y-sơ-ra-ên đã rời bỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và trở nên giống như những thần tượng đáng ghét của họ. Nếu họ yêu mến Đức Chúa Trời, họ sẽ giống như Ngài và sống, nhưng họ yêu mến các thần tượng, họ sẽ giống như các thần tượng và sẽ phải đối diện với sự hủy diệt. Hãy dừng ngay những sự ve vãn của bạn với những thứ của thế gian và đáp ứng một cách trung tín với sự bày tỏ tấm lòng yêu mến Chúa.

 Tham khảo   

9:11-12 Khốn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng. Khi Y-sơ-ra-ên bỏ đi ân điển của Đức Chúa Trời, họ bị bỏ lại cho chính những mưu chước của mình. Sự phán xét mang kịch tính, bởi vì sẽ không có sự ra đời, việc mang thai, thậm chí thụ thai. Nếu một dân tộc không thay đổi, nó sẽ đi đến sự hủy diệt.

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con biết rằng sự vui mừng chỉ có ở nơi Ngài. Xin hãy giúp chúng con vui mừng trong Ngài ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 9-12

Bình Luận:

You may also like