Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Đức Chúa Trời Quở Trách Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 19 – Đức Chúa Trời Quở Trách Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Do dân sự và các thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, tất cả đều đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời và vi phạm giao ước, Y-sơ-ra-ên trở nên tràn ngập sự thờ lạy hình tượng và tệ nạn xã hội. Đức Chúa Trời đã xướng lên từng tội một và công bố sự đoán phạt trên dân sự. 

Ô-sê 4:1-19

1 Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ nầy:“Trong xứ nầy, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời.2 Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người, trộm cắp và ngoại tình;

Chúng gây hết cảnh đổ máu nầy đến cảnh đổ máu khác.3 Vì vậy, xứ sở sầu thảm; mọi người dân đều hao mòn, cả thú rừng và chim trời cũng vậy; cả đến cá biển cũng chẳng còn.4 Dù vậy đừng có ai biện luận, chớ có ai quở trách!Vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ.5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày; các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và Ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.6 Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa; vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, nên Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.7 Chúng càng sinh sản bao nhiêu càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục.8 Chúng sống nhờ tội lỗi dân Ta; thích thú khi dân Ta phạm tội.9 Rồi sẽ đến lúc, dân thể nào thầy tế lễ thể ấy; Ta sẽ trừng phạt chúng vì đường lối chúng, và báo trả tùy theo việc chúng làm.10 Chúng sẽ ăn mà không no, chúng hành dâm mà không sinh sản; vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, chạy theo các thần khác.11 Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới làm chúng mất hết trí khôn.12 Dân Ta cầu hỏi tượng gỗ, xin cây gậy phán truyền.Vì thói điếm đàng làm cho chúng lầm lạc, chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời.13 Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi, đốt hương trên các đồi, dưới cây sồi, cây dương, cây thông vì bóng nó mát mẻ.Vì thế mà con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình.14 Ta sẽ không phạt con gái các ngươi vì tội điếm đàng, cũng không phạt con dâu các ngươi vì tội ngoại tình. Vì chính đàn ông các ngươi đi với phường điếm đĩ, dâng sinh tế với gái mại dâm; một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong.15 Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù ngươi có dâm loạn cũng đừng để Giu-đa phạm tội! Vậy chớ vào Ghinh-ganh! Đừng lên Bết A-ven! Đừng nhân danh “Đức Giê-hô-va hằng sống” mà thề.16 Vì Y-sơ-ra-ên bướng bỉnh như con bò cái tơ bất trị; chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng như chiên con trong đồng cỏ thênh thang?17 Ép-ra-im thỏa hiệp với thần tượng, hãy để mặc nó!18 Chúng chè chén say sưa, rồi tha hồ đàng điếm; chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang.19 Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó

Và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Vào lúc đó, dân Y-sơ-ra-ên đã trở nên sa đọa đến mức họ không thể gọi chính mình là dân sự của Đức Chúa Trời. Thậm chí con mắt của các thầy tế lễ, những người phải đứng trước dân sự, dạy cho họ về Đức Chúa Trời và dẫn dắt họ một cách đúng đắn, cũng bị mờ tối bởi lòng tham lam. Thực tế, các thầy tế lễ đã dẫn dắt dân sự rời xa khỏi Đức Chúa Trời và phạm tội. Dân Y-sơ-ra-ên đã đánh mất tấm lòng của họ vì những hành động sỉ nhục và rượu, và đã kêu cầu các thần tượng của người Ca-na-an để được phước. Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ giáng sự đoán phạt xuống Y-sơ-ra-ên phương Bắc, dân đã bị sa ngã quá xa tới mức có thể, và cảnh báo Giu-đa, dù chưa sa ngã, không được đi theo  Y-sơ-ra-ên phương Bắc (c.1-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Dân Y-sơ-ra-ên đã ném bỏ sự trung tín, tình yêu thương và sự hiểu biết Đức Chúa Trời của họ. Kết quả của việc này là Y-sơ-ra-ên tràn ngập những việc thề thốt, nói dối, giết người, trộm cắp, ngoại tình và việc làm đổ máu. Thậm chí đất đai cũng trở nên chống lại họ, với nạn đói và mùa màng xấu kém, và toàn bộ hệ sinh thái bị hủy hoại. Khi mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân sự bị hủy hoại, thì mối quan hệ giữa người với người, và giữa người với thiên nhiên, cũng bị hủy hoại. Chúng ta đang nghe thấy sứ điệp của Đức Chúa Trời như thế nào khi chúng ta trải nghiệm sự phản công của thiên nhiên và thế giới bại hoại của chúng ta?

C.11-14 Tất cả dân Y-sơ-ra-ên tụ tập với nhau để ăn uống, và kêu cầu với thần Ba-anh xin sự thịnh vượng. Liệu chúng ta có đang tìm kiếm sự thành công và sự thịnh vượng của thế gian, như họ làm, hay không?

Tham khảo   

4:5 Vị tiên tri đề cập đến những tiên tri giả, những người đồng hành của các thầy tế lễ (c.4). Cùng với nhau họ dẫn dắt dân sự đi sai lạc. Mẹ ngươi là một sự ám chỉ đến Y-sơ-ra-ên (2:4-5). Những biểu tượng của Ô-sê về Y-sơ-ra-ên bao gồm một người mẹ, con cái, và một cô dâu. 

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con tránh khỏi đức tin tự lừa dối mình, trước khi Ngài rời bỏ chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 21-23

Bình Luận:

You may also like